Psychologie osobnosti a sociální psychologie

V Oddělení psychologie osobnosti a sociální psychologie popisujeme, vysvětlujeme, interpretujeme a objasňujeme zákonitosti myšlení, prožívání a chování lidí v různých vývojových etapách (dětství, dospívání, dospělost, stáří). Zabýváme se poznáváním osobnosti jako integrovaného celku psychologických jednotek (rysových, kognitivních, motivačních), které se utvářejí a vyvíjejí v časovém a sociálním kontextu. Kromě běžné populace se věnujeme výzkumům ve specifických skupinách (onkologičtí pacienti, minority). Naše výzkumy zahrnují nosná témata dalších psychologických disciplín - psychologie celoživotního vývoje, vývojové psychologie, psychologie zdraví, politické a mezikulturní psychologie.

Realizujeme výzkumné studie v následujících oblastech:

 • Optimální vývoj člověka v dospívání, dospělosti a stáří
 • Kvalita života, dobrá duševní pohoda a resilience jedince a skupin
 • Adaptace člověka na extrémně nepříznivé a náročné prostředí
 • Postraumatický rozvoj a psychický růst onkologicky nemocných dětí a jejich rodičů
 • Neetické, antisociální chování a vrstevnická inkluze u dospívajících
 • Meziskupinové vztahy a psychologie demokracie

Výzkumná témata i konkrétní projekty volíme s ohledem na jejich význam ve světovém kontextu, tradici ústavu, osobní zaměření a aktuální potřeby společnosti. Většina projektů vyžaduje multidisciplinární znalosti, proto je řešíme ve spolupráci s dalšími odděleními ústavu. Výsledky výzkumů uplatňujeme nejenom v mezinárodních a domácích vědeckých časopisech a monografiích, ale snažíme se o jejich praktické využití například v oblasti zlepšování kvality života, prevence rizikového chování dospívajících, optimalizace meziskupinových vztahů.

 

Pracovníci oddělení

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (vedoucí) www
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. www
prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. www
Mgr. Serena Haines  
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. www
PhDr. Martina Klicperová-Baker, DSc. www
Mgr. Adam Klocek, Ph.D. www
Mgr. Roman Koky  
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. www
Mgr. Veronika Koutná, Ph.D. www
Mgr. David Lacko, Ph.D. www
Mgr. Monika Mihaličková  
Mgr. Simona Oľhová, Ph.D. www
Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. www
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. www
Mgr. Tomáš Prošek, Ph.D.  
Mgr. Ivan Ropovik  
MgA. Mirjana Rupar, Ph.D. www
prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. www
Bc. Vojtěch Svoboda  
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. www

 

Aktuální grantové projekty

 • David Lacko: Využití reakčního času pro nezkreslený odhad předsudků: Inovativní přístup k měření a modelování, (2024-2026), RIV
 • Veronika Koutná: Následky šikany: Psychosociální souvislosti léčby onkologického onemocnění v dětství, adolescenci a mladé dospělosti, (2024-2026), RIV
 • Sylvie Graf: Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahů, (2023-2025), RIV
 • Lenka Kollerová: Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací, (2023-2025), RIV
 • Iva Poláčková Šolcová: SYRI NPO - program Exceles, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, Resilience systému 1., (2022-2025), RIV
 • Martina Klicperová-Baker: SYRI NPO - program Exceles, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, Polarizace a populismus 2., (2022-2025), RIV
 • Sylvie Graf: G-VERSITY - Achieving Gender Diversity, (10/2020-12/2024), CORDIS

Ukončené grantové projekty

 • Iva Poláčková Šolcová: Krize, prožívání a růst ve středním věku (2020-6/2023), RIV
 • Tibor Žingora: Vlivní adolescenti: Identifikace nejvlivnějších adolescentů v školních třídách napříč různými sociálními kontexty, (2022-2022), RIV
 • Sylvie Graf: Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny a přistěhovalců v meziskupinové perspektivě, (2020-2022), RIV
 • Veronika Koutná: Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů (2019-2021), RIV
 • Katarína Millová: Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie (2018-2020), RIV
 • Lenka Kollerová: Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty (2018-2020), RIV
 • Martina Hřebíčková: Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny (2017-2019), RIV
 • Iva Poláčková Šolcová: Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup (2017-2019), RIV
 • Marek Blatný: Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (2016-2017), RIV
 • Marek Blatný: Prediktory generativity ve střední dospělosti: longitudinální studie (2015-2017), RIV
 • Lenka Kollerová: Obrana obětí šikany: Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů (2015-2017), RIV
 • Martina Klicperová: Psychosociální analýza nedemokratického charakteru v postkomunistické společnosti: Empirické hodnocení negativní pasivity a tzv. "blbé nálady" (2015-2017), RIV
 • Marek Blatný: Brno Longitudinal Study of Youth (2014-2016)
 • Iva Poláčková Šolcová: Rozdíly v emoční habituaci u mužů a u žen (2014-2016), RIV
 • Sylvie Graf: Determinanty vztahů mezi skupinami: Integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů (2013-2016), RIV
 • Marek Blatný: Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku: longitudinální studie (2011-2015), RIV
 • Veronika A. Polišenská: Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti (2012-2015), RIV
 • Pavlína Janošová: Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany (2012-2014), RIV
 • Marek Blatný: Longitudinální výzkum optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka (2010-2014), RIV
 • Iva Šolcová: Dynamika resilience a jejich zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (2011-2013), RIV
 • Martina Hřebíčková: Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích (2010-2012), RIV
 • Gabriela Marková: Raná komunikace: Fyziologické koreláty sdílení emocí s ostatními během prvního roku života (2010-2012), RIV
 • Marek Blatný: Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí (2009-2012), RIV
 • Martina Klicperová: EUROSPHERE (2007-2012), www
 • František Baumgartner: Emoční inteligence a její role v copingu (2009-2011), RIV
 • Pavlína Janošová: Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole (2008-2010), RIV
 • Marek Blatný: Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup (2007-2010), RIV
 • Veronika A. Polišenská: Zkušenost pachatelů trestných činů a její vliv na chování a prevenci (2007-2009), RIV
 • Martina Hřebíčková: Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti (2007-2009), RIV
 • Iva Šolcová: Pojetí psychické odolnosti - srovnávací studie (2007-2009), RIV
 • Marek Blatný: Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice, osobní historie a životní perspektivy (2006-2008), RIV