Elektronické zdroje

V knihovně jsou dostupné tyto on-line databáze:

zpřístupněné na platformě EBSCO

https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/apa-psycinfo-button-140_1.png

APA PsycINFO
Databáze PsycINFO® asociace American Psychological Association (APA) představuje renomovaný zdroj abstraktů článků odborných časopisů, knižních kapitol, knižních publikací a disertačních prací. Představuje nejobsáhlejší zdroj zaměřený na recenzovanou literaturu z oblasti psychologie a duševního zdraví. Obsahuje přibližně 3 milióny záznamů a výtahů od 17. století a má jedno z nejvyšších hodnocení DOI ve vydavatelském průmyslu. Databáze obsahuje časopisy vydávané od 19. století do současnosti a zahrnuje i mezinárodní materiály vybrané z více než 2 500 periodik v desítkách jazyků.

https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/apa-psycarticles-button-140.png

PsycARTICLES
Databáze PsycARTICLES, poskytovaná asociací American Psychological Association (APA), představuje ucelený zdroj plnotextových recenzovaných odborných a vědeckých článků o psychologii. Tato databáze obsahuje přibližně 153 000 článků z více než 80 časopisů publikovaných asociaci American Psychological Association (APA), jejím nakladatelstvím Educational Publishing Foundation (EPF) a partnerskými organizacemi, mezi které patří Canadian Psychology Association a Hogrefe Publishing Group. Z každého časopisu zahrnuje veškeré články, recenze knih, dopisy redakci i errata. Pokrytí sahá od roku 1894 do současnosti a téměř všechny časopisy APA jsou k dispozici od 1. vydání 1. svazku.

V rámci licence PSU jsou na platformě EBSCOhost zpřístupněny tyto další databáze:
Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate
eBook Collection (EBSCOhost)
Regional Business News
GreenFILE
Library, Information Science & Technology Abstracts
eBook Open Access (OA) Collection (EBSCOhost)
eBook Academic Collection (EBSCOhost)

EBSCOhost Videonávody (česky)


SAGE Psychology Collection
nabízí přístup do 93 recenzovaných časopisů nakladatelství Sage (seznam zde), které zahrnují více než 121 440 článků. Pro úspěšnou řešerši je třeba označit výběr: "SAGE Journals Available to Me". Kolekce pokrývá dokumenty od roku 1999 do současnosti.

Nápověda pro SAGE (anglicky)


ScienceDirect je webové rozhraní pro produkci nakladatelství Elsevier a obsahuje téměř čtvrtinu světových recenzovaných titulů s plnými texty z oblasti přírodních věd, techniky a lékařství. Z oblasti psychologie je dostupných až 1232 časopisů a knižních titulů včetně učebnic a příruček.

Školení a  archiv videí naleznete ZDE

FAQs pro ScienceDirect (anglicky)

 

Vzdálený přístup do databází pro vědecké pracovníky PSÚ (z domova, ze zahraničí, mimo rozsah IP adres PSÚ AV ČR). Do databází použijte stejné přihlašovací údaje získané v ramci interního informačního systému Magion.

PsycINFO - vzdálený přístup

PsycARTICLES - vzdálený přístup

SAGE Psychology Collection - vzdálený přístup

ScienceDirect - vzdálený přístup

Přístup do produkce vydavatelství Springer je prostřednictvím portálu SpringerLink, nabízející obsah 121 časopisů v oboru psychologie. Mimo to databáze obsahuje také knihy, časopisy, články a jiné dokumenty s volným přístupem.

Scopus nabízí bibliografické a citační údaje s abstrakty.

Web of Science  poskytuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaných referencí světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí.

Oxford Reference Online (ORO)  obsahuje na 140 slovníků a encyklopedií Oxford University Press.

Další elektronické zdroje jsou dostupné v Knihovně AV ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Knihovna Akademie věd realizuje projekt Digitální knihovna, která obsahuje vybraná periodika a monografie z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., především však knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců

Zkušební přístup v PSÚ AV ČR 

Oxford Scholarship Online nabízí plnotextovou kolekci psychologických titulů.