Aktuální projekty

Operační program Jan Amos Komenský Špičkový výzkum
EU MŠMT Barevné
Název projektu
Dílčí řešitel za PSÚ
Doba řešení

CZ. 02.01.01/00/22_008/0004583
Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL). Výzkumný záměr č. 2.2 - Experimentální výzkum technologií a wellbeingu.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, RIV


Martina Hřebíčková
Sylvie Graf
2024-2028
Národní plán obnovy - program EXCELES
   
Název projektu
Dílčí řešitel za PSÚ
Doba řešení
LX22NPO5101
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, RIV
Jiří Mudrák 2022-2025
Resilience systému 1. Iva Poláčková Šolcová  
Polarizace a populismus 2. Martina Klicperová-Baker  
Vzdělávání a dopady pandemie 3. Kateřina Zábrodská  
Česko-německý projekt (GA ČR – DFG)
Grantová agentura ČR - Deutsche Forschungsgemeinschaft
   
Název projektu
Dílčí řešitel za PSÚ
Doba řešení

GF24-11506K
Typičnost při rozpoznávání vizuálních scén: Srovnání neuronových sítí a lidských vzpomínek, RIV

Filip Děchtěrenko 2024-2027
Grantová agentura ČR
   
Název projektu
 
Řešitel za PSÚ
 
Doba řešení
GA24-11974S
Využití reakčního času pro nezkreslený odhad předsudků: Inovativní přístup k měření a modelování, RIV
David Lacko 2024-2026
GA24-11515S
Učení se s ChatGPT: proč a jak studující využívají ChatGPT, RIV
Marek Urban 2024-2026
GA24-10455S
Psychosociální souvislosti léčby onkologického onemocnění v dětství, adolescenci a mladé dospělosti, RIV
Veronika Koutná 2024-2027
GM24-11139M Junior Star
Vliv bilingvismu na percepci a produkci řeči v prvním roce života, RIV
Nikola Paillereau 2024-2028
GA23-06796S
Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu, RIV
Filip Smolík 2023-2025
GA23-06289S
Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací, RIV
Lenka Kollerová 2023-2025
GA23-06170S
Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahů, RIV
Sylvie Graf 2023-2025
Projekty EU
   
Název projektu
Řešitel
Spolunavrhovatel za PSÚ
Doba řešení

Horizon 2020 - ID 953326
G-VERSITY - Achieving Gender Diversity,  CORDIS

UNIVERSITAET BERN Sylvie Graf 10/2020-12/2024
Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů
   
Název projektu
Řešitel za PSÚ
Doba řešení

L300252301
MindFlex: Psychická pružnost jako klíčový osobní zdroj pro zvládání pracovních nároků a prevenci psychického zdraví v zátěžových situacích

Lucie Zernerová

2023-2024