PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc., DSc.

PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc.

Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 858
Email: martina.klicperova@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

Výzkumné zájmy

psychologie demokracie
občanská slušnost
politická kultura
přechody k demokracii
demokratické občanství
nenásilí
kreativita

Vzdělání

Doktorát věd (DSc.), disertace Psychologie demokracie obhájena na Psychologickém ústavu AV ČR v Brně
Psychologie - Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (summa cum laude disertace Hostility and its Assessment)
Postgraduální aspirantura (CSc.) - Psychologický ústav Československé akademie věd
(disertace Sociálně psychologické a etické aspekty kreativity)
Jazyky: čeština, angličtina, částečně ruština, němčina, španělština, švédština

Odborná praxe

 • 1991 - dosud Psychologický ústav AV ČR, Praha
 • 1993 - dosud též afiliace se San Diego State University (katedra politologie, katedra psychologie, Center for Behavioral Epidemiology and Community Health), http://martina.sdsu.edu/
 • 1988-2006 výuka na Stanford University (katedra psychologie), San Diego State University (katedra psychologie, katedra politologie), Arizona State University (katedra psychologie, katedra volného času), Univerzita Karlova (katedra psychologie), CIEE (Council on International Educational Exchange)
 • 1990-1991 vedoucí Zahraničního oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • před r. 1989 práce v oblasti klinické psychologie (Výzkumný ústav psychiatrický Praha-Bohnice - oddělení mentální hygieny; Obvodní ústav národního zdraví Praha 6 – odd. psychiatrie)

Výzkumné a publikační granty - hlavní řešitelka (případně národní koordinátor, kde uvedeno)

 • 2015-2017 Psychosocial analysis of non-democratic character in a post-communist society: Empirical assessment of negative passivity and so called "bad mood".Výzkumný grant GA ČR, GA15-11062S
 • 2007-2013 Eurosphere, diversity and the European public sphere towards a citizens’ Europe funded by European Commission, 6th Framework Programme (CIT4-CT-2006-028504), National coordinator
 • 2005-2007 From totalitarian experience to democratic culture. Výzkumný grant MV ČR
 • 2003-2007 Democratic éthos: Social psychological analysis and transcultural empirical probes. Výzkumný grant Grantová agentura AV ČR, IAA7025303
 • 2005 Democratic culture in the Czech Republic. Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 2000-2002 Manifestations of democratic culture. Comparative Study of Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and Belarus. Kooperativní výzkumný grant, Research Support Scheme of Central European University
 • 2000-2002 Democratic citizenship. Výzkumný grant, Grantová agentura ČR 406/00/0587
 • 1996-1998 Meanings of citizenship. Czech Citizen in a Comparative Perspective. Výzkumný grant Open Society - Research Support Scheme Středoevropské univerzity 1135/1996
 • 1996 Výzkumný grant, Paleček Foundation, Palo Alto – Stanford
 • 1995 Democratic political culture IREX Individual Advanced Research Award, Washington, DC
 • 1998 Ready for democracy? Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 1992-1994 a 1995-97 Transition to democracy. Výzkumný grant, Grantová agentura AV ČR

Selection of publications

Červenec 2022

Starší záznamy 2012…

 • Klicperová-Baker, M., & Košťál, J. (2012). Ethnonational, ideological and sexual diversity: European elite and citizen views compared. Javnost:The Public 19(1), 58-102. ISSN 1318-3222
 • Lukavská, K., Klicperová-Baker, M., Lukavský, J., Zimbardo, P.G. (2011). ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. [ZTPI – Zimbardo Time Perspective Inventory] Československá psychologie, 55(4), 356-373. ISSN 0009-062X.
 • Klicperová-Baker, M. (2010). Meanings of the EU presidency. A political psychology view with flashbacks into the Czech Republic Presidency. [First Time Hungarian EU Presidency, First Time in a Trio Workshop. 29.10.2010-30.10.2010, Hungarian Europe Society, Budapest].
 • Klicperová-Baker, M., Nijhiradze, G., Titarenko, L., Feierabend, I., Hofstetter, C.E. (2010). Assessment of nationalism: Cross-cultural comparison of national identities. Proceedings: ISSP 10. San Francisco: International Society for Political Psychology, 2010. S. 1-10. [Annual Scientific Meeting of the International Society for Political Psychology /33./. 07.07.2010-10.07.2010, San Francisco].
 • Klicperová-Baker, M.; Feierabend, I.; Košťál, J. (2010). Post-Communist Syndrome: a Mental Heritage. A Theoretical Framework and Empirical Findings. In V. Ripka (Ed.) Dvacet let poté - komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví. [Twenty years later – Communist Regimes in Central and Eastern Europe as a Common Heritage] (pp. 1-5). Praha: Ústav pro studium totalitních režimů. ISBN 978-80-87211-40-3. [Based on a conference Dvacet let poté: Komunistické režimy ve střední a východní Evropě jako společné dědictví, Praha, 07.10.2009-08.10.2009].
 • Klicperová-Baker, M., Franke, H., Schwarz, P., & Košťál, J. (2010). Country Report: The Czech Republic. Eurosphere - Diversity and the European Public Sphere: Towards a Citizens’ Europe. 68 p. Praha: Psychologický ústav AV ČR.
 • Klicperová-Baker, M. (2010). ‘Citizenship’ and ‘European Citizenship’ as Qualitative and Legal Concepts: Typology of Citizenship and the EU. Eurosphere : Diversity and the European Public Sphere. Towards a Citizens' Europe. Eurosphere Consortium [Political Studies Association Conference Edinburgh, Sixty Years of Political Studies: Achievements and Futures. Edinburgh (GB), 29.03.2010-01.04.2010].
 • Klicperová-Baker, M., Košťál, J. (2009). Czech citizens’ attitudes to the EU, immigration and civility/co-otherness: A typological approach. 1-23. [Towards a Diverse European Public Sphere? Theoretical Puzzles and Empirical Evidences. Osnabruck (DE), 13.11.2009-14.11.2009].
 • Klicperová-Baker, M. (2009). Politická psychologie [Political Psychology]. In B. Baštecká (Ed.) Psychologická encyklopedie: Aplikovaná psychologie. I. [Encyclopedia of Psychology: Applied Psychology I] (pp. 232-236). Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-470-0.
 • Klicperová-Baker, M., & Košťál, J. (2009). European Identities in a New Member State: The Case of the Czech Republic and the Paradox of a Euroskeptical Presidency. Eurosphere, # 21, 3-41. ISSN 1890-5986. [Based on a conference The Association for the Study of Nationalities, World Convention. New York, 23.04.2009-25.04. 2009].
 • Klicperová-Baker, M. (2010). Psychology of totalitarianism and psychology of democracy: Theory and empirical probes. Program and Abstracts: From the Totalitarianism towards Democracy in Central-Eastern Europe. Contributions of Political Psychology to Understanding of Transformation Process in the Region. Warsaw: Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences, 2010.
 • [From the Totalitarianism towards Democracy in Central-Eastern Europe. Contributions of Political Psychology to Understanding of Transformation Process in the Region. 18.11.2010-20.11.2010, Warsaw]
 • Klicperová-Baker, M., Feierabend, Ivo K., Košťál, J. (2009). Postoje české veřejnosti k demokratičnosti a svobodě [Attitudes of Czech Public to Democratic Creed and Freedom]. In Svoboda a odpovědnost. Rakovník: Muzeum TGM, 15-26. ISBN 978-80-85081-27-5.
 • Klicperová-Baker, M. (2009). The Political Psychology of the Czech Nation [Politická psychologie českého národa]. New Presence: The Prague Journal of Central European Affairs, 12(3), 13-15. ISSN 1211-830.
 • Klicperová-Baker, M. (2009). K politické psychologii českého národa. [On the Political Psychology of the Czech Nation.] Přítomnost. 12(3), 22-25 ISSN 1213-0133
 • Klicperová-Baker, M. (2008). Psychologie demokracie – sociálně psychologické předpoklady demokratického občanství [Psychology of democracy – social psychological predispositions for democratic citizenship]. In A. Staněk, & F. Mezihorák. Výchova k občanství pro 21. století (pp. 178-205). [Education for Citizenship in the 21st century]. Praha: SPVH. ISBN 978-80-904187-0-7.
 • Klicperová-Baker, M. (2008). Education for Citizenship and Democracy: The Case of the Czech Republic (158-174). In J. Arthur, I. Davies, & C. Hahn (Eds.), Sage Handbook of Citizenship and Democracy. London: Sage.
 • Klicperová-Baker, M., Feierabend, I. K., Kovacheva, S., Titarenko, L, Košťál, J., & Hofstetter, C. R. (2007). Demokratická kultura v České republice: Občanská kultura, éthos a vlastenectví ze srovnávacího pohledu [Democratic Culture in the Czech Republic: Civic culture, éthos, and patriotism from a Comparative Perspective] 285 pp. Academia: Praha. ISBN 978-80-200-1433-7.
 • Klicperová-Baker, M. (2007). The Czech-American Relations. History, current viewpoints and future prospects. San Diego: Montezuma Publishing. 16p. ISBN 976-0-7442-5339-1.
 • Klicperová, M., & Shiraev, E. (2007). Czech Republic. In D. Levinson & K. Christensen (Eds.), Global Perspectives on the United States. A Nation by Nation Survey (pp. 161-165). Great Barrington, MA: Berkshire Publishing, Volume 1, ISBN 978-1-933782-06-5
 • Shiraev, E., Klicperová, M. Shiraev, E. (2007). Slovakia. In Levinson a K. Christensen (Eds.), Global Perspectives on the United States. A Nation by Nation Survey. (pp. 569-572). Great Barrington, MA: Berkshire Publishing, Volume 2, ISBN 978-1-933782-06-5
 • Klicperová-Baker, M. (2006 DVD, 2007 hardcopy). Ciudadanía en transición: La Teoría de la Ciudadanía y la Ciudadanía en Naciones que Experimentan la Transición hacia la Democracia con una Referencia Especial a Europa Central/Este [Citizenship in Transition: Theory of Citizenship & Citizenship in Nations Undergoing Transition to Democracy with a Special Reference to Central/Eastern Europe]. In G. A. Mota (Ed.), Educación cívica y ciudadana. Una visión global. Dignidad, identidad, y participación en la concstruucción de sociedades democráticas. (pp. 169-192). ISBN 970-29-1768-9; 03-2005-042811435000-01.
 • Klicperová-Baker, M., Košťál, J. (2006). Hrubost a slušnost. Názory českých občanů na veřejné projevy mezilidských vztahů. [Rudeness and Civility. Opinions of Czech Citizens on Public Manifestations of Interpersonal Relations]. Research Report. Praha: TNS AISA
 • Klicperová-Baker, M. (2006). Conflict and Conflict Resolution. Concepts and Readings. San Diego: San Diego State University, Montezuma Publishing. 144 pp. ISBN 976-0-7442-6495-3.
 • Fiala, J., & Klicperová-Baker, M. (Eds.) (2005). Philip G. Zimbardo: Moc a zlo. Sociálně psychologický pohled na svět [Power and Evil: A Social Psychological View of the World]. Praha: Moraviapress. Library of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vision 97. ISBN 80-86181-80-4.
 • Feierabend, I. K., Klicperová-Baker, M. (2004). Macropsychology of Violence and the Modern World. Bulletin PsÚ, 10 (1), 36-60.
 • Klicperová-Baker, M. (Ed.). (2004). Prague Civility - A working Conference. “Proceedings” Program and Pre-conference Frameworks. 24 pp. Prague: Institute of Psychology. [Prague Civility, June 8 – 10, 2004, MKB convener and organizer.]
 • Kovacheva, S., Klicperová-Baker, M., Titarenko, L. (2004). Political Culture and Political Activity of Central-Eastern European Youth. In P. E. Mitev and J. Riordan (Eds.) Towards Non-violence and Dialogue Culture in South East Europe. Sofia: 'Ivan Hadjiyski' Institute for Social Values and Structures.
 • Klicperová-Baker, M. (2003). Civility and democratic political culture in the Czech Republic [in Czech: Občanský éthos a demokratičnost: výsledky reprezentativního výzkumu v České republice a na Slovensku]. Československá psychologie, 47(4) 301-318.
 • Klicperová-Baker, M. et al. (2003). Democratic Citizenship: Psychological Theory & Empirical Studies in four Central and Eastern European Nations. San Diego: San Diego State University, Montezuma Publishing, USA. 178 p. ISBN 0-7442-2702-x.
 • Klicperová-Baker, M. (2002). The Czech Republic: Transitional Worries. In V. Slapentokh, E. Shiraev (Eds.), Fears in Post-Communist Societies: A Comparative Perspective (p. 29-50). New York: St. Martin Press, Palgrave Macmillan. ISBN 0-312-29354-2
 • Klicperová-Baker, M (2002). Political Violence: From Individual Aggression to Terrorism. San Diego: Montezuma Publishing p. 174. ISBN 0-7442-2117-x.
 • Klicperová-Baker, M. (2001). Aggression, Political Violence, Democracy: Concepts and Texts. San Diego: Montezuma Publishing, 120 pp., ISBN 0-7442-0235-3.
 • Hofstetter, C. Richard, Feierabend, Ivo K., Synak, B., Klicperová-Baker, M. (2000). Young elites and the civic culture in post-communist Poland: A Q-Factor analytic assessment of Polish students. Polish Sociological Review, 1(129), 87-109.
 • Hofstetter, C. R., Feierabend, I. K., Synak, B., Klicperová-Baker, M. (2000). Two nations or one? Political culture among Czech students during the 1990s. Bulletin PsÚ, 6(2), 1-33.
 • Klicperová-Baker, M. (1999). Psycología de Transición: Del Síndrome Totalitario a la Cultura Democratica. In Mota Botello, Graciela A. (Ed.), Psicología Política del Nuevo Siglo. Una Ventana a la Ciudadanía. (Pp. 365-392). Xalapa, México: Sociedad Mexicana de Psicología Social, A.C. Secretaría de Educación Pública,. ISBN 03-1999-052414301600-01.
 • Gudauskas, R., Hofstetter, C. Richard, Feierabend, Ivo K., Klicperová-Baker, M. (1999). Young elites and the civic culture in post-communist Lithuania: A Q-Factor analytic assessment of Lithuanian student responses. Informacijos Mokslai, 10, 7-30. ISSN 1392–0561
 • Klicperová-Baker, M. (1999). Political Violence Readings: Political Science 370. 98 p. San Diego: San Diego State University, Aztec Shops Ltd., ISBN 0-3130-6374-B.
 • Klicperová-Baker, M. et al. (1999). Ready for Democracy? Civic Culture and Civility with a Focus on Czech Society. Praha: Psychologický ústav AV ČR. ISBN 80-86174-01-8.
 • Klicperová-Baker, M. (1998). Selected Readings for Political Science 406. San Diego: San Diego State University, Aztec Shops Ltd. 96 p. 0-3130-5459-B.
 • Klicperová, M. (1998). Post-totalitní syndrom? [Post-totalitarian syndrome? - in Czech]. Československá psychologie, 42(4), 344-350. ISSN 0009-062X
 • Klicperová-Baker, M. (1998). Transition to Democracy: Cross-National and Cross-Generational Perspectives. (Focus on Central Europe.). Research report, 31 p.
 • Klicperová, M., Feierabend, I.K., Hofstetter, C.R. (1997). Nonviolent Conflict Resolution and Civic Culture: The Case of Czechoslovakia. In Bjorkqvist, K. Fry, D.P. (Eds.), Cultural Variation in Conflict Resolution. Alternatives to Violence. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. Mahwah, NJ. ISBN 978-0805822229
 • Klicperová, M. Feierabend, I. K., & Hofstetter, C.R. (1997). In the search for a postcommunist syndrome. A theoretical framework and empirical assessment. Journal of Community and Applied Social Psychology, 7(1). 39-52.
 • Klicperová, M. (1997). Občanské ctnosti a transformace společnosti. [Civic virtues and transformation of the society]. Československá psychologie, 41(2), 97-108.
 • Klicperová, M. (1997). Political Psychology. Psychology of Transition to Democracy with a Case Study of the Czech Republic. CIEE, New York & PSÚ AV ČR, 117 p.
 • Klicperová, M. (1997). Political Psychology and transition to democracy [in Czech]. Psychologie dnes, 3(2), 4-5. ISSN 1211-5886
 • Klicperová, M. (1996). Občanské ctnosti - Hit et nunc. [Civic virtues Hic et nunc - in Czech]. Nová přítomnost, 10, 17-19. ISSN 1211-3883.
 • Klicperová, M., Feierabend, I. K., Hofstetter, C.R., Synak, B., & Beres, C. (1996). Civic Virtues in the Transitional Period: Illustrations from East/Central Europe. Bulletin PsÚ, 2(3), 1-38. 1-38 ISSN 1211-216X.
 • Klicperová, M. (1996). Psychology of Transition. Bulletin PsÚ, 2(4), 1-44.
 • Klicperová. M. (1996). Študáci a kantoři, campusy a knihovny v USA. [Students, lecturers, campuses and libraries in the U.S.A. - in Czech]. Psychologie dnes 2(6), 13-17. ISSN 1211-5886.
 • Klicperová, M., Feierabend, I.K., & Hofstetter, C.R (1995). Peaceful Conflict Resolution in Czechoslovakia. Bulletin PsÚ, 1(2), 1-46.
 • Klicperová, M. (1995). Obsahová analýza písemných ohlasů na iniciativu "Na obranu Pavla Opočenského". The content analysis of the letters reacting to the Initiative „In Defense of Pavel Opočenský“ [in Czech]. Bulletin PsÚ, 1(3) 1-41.
 • Hofstetter, C. R., Huie Hofstetter, C., Feierabend, I., & Klicperová, M. (1995). Přístup 'policy science' k řešení problémů ve společnosti ["Policy science" approach to solution of social problems - in Czech]. Československá psychologie, 39(3), 247-258.
 • Klicperová, M. (1994). Moral values in the modern Czech history. Global Bioethics, 7(2), 77-93.
 • Klicperová, M., Křivohlavý, J., & Boschek, P. (1993). Communication between Aggressors in an Experimental Situation. Studia Psychologica, 35(3), 249-260.
 • Říčan, P., Klicperová, M., Kožený, J., & Koucká, T. (1993). Families of the Bullies and their Victims: A Children's View. Studia Psychologica, 35(3), 261-267.
 • Říčan, P., Kožený, J., & Klicperová, M. (1993). Psychometrická analýza dotazníku ADOR-20. Psychometric Analysis of the Questionnaire ADOR-20. Československá psychologie, 37(4), 330-334, 1993.
 • Hlavsa, J., Chaloupka, O., Klicperová, M., & Holeyšovský, J. (1985). Aktuální problémy psychologie tvořivosti [Current Problems of Psychology of Creativity]. Československá psychologie, 29(5), 394-417.
 • Křivohlavý, J., & Klicperová, M. (1985). Building of a Tower: A Social Psychological Method for Assessment of a Dyadic Cooperation. Československá psychologie, 29(1), 52-61.
 • Klicperová, M., & Srnec, J. (1983). Etické problémy v klinické praxi [Ethical Problems in Clinical Practice]. Československá psychiatrie, 79(5), 349-352.
 • Klicperová, M. (1983). Assessment of Hostility: Hostility Diagram and KRE-P test. Studia Psychologica, 25(2), 159-165.
 • Klicperová, M., & Nováková, V. (1976). Acquisition of Avoidance Reaction in Rats with different Social Experience in Youth. Behavioral Processes, 1(1), 259-266.