Československá psychologie

Časopis s dlouholetou tradicí (vychází od roku 1957) je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Československá psychologie je indexována ve Web of Science, SCOPUS a PsycINFO. Články jsou dostupné od roku 2006 v databázi ProQuest Central, od roku 2009 v databázi Academic Search Ultimate (EBSCO). Články od 1. čísla v roce 1957 lze vyhledat v Digitální knihovně Akademie věd ČR.

V současné době má Československá psychologie impaktový faktor 0.4 (r. 2022).

Abstrakty jednotlivých čísel (1996-2020) s funkcí jednoduchého vyhledávání naleznete na této adrese.

Pokyny pro přispěvatele naleznete zde.

Od roku 2021 vychází časopis v online verzi na adrese: https://ceskoslovenskapsychologie.cz/

Výzva k zasílání příspěvků do zvláštního čísla Československé psychologie (pdf)
Prosím, v průvodním dopisu redakci uveďte, že váš příspěvek je určen pro zvláštní číslo.

Supplementy

SUPPLEMENT příspěvků věnovaných historii psychologie v České republice a na Slovensku, č. 1/2020 (pdf)
SUPPLEMENT statí zabývajících se jedním z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobou, č. 1/2019 (pdf)
SUPPLEMENT soubor validovaných nástrojů vhodných pro analýzu determinant zdraví, č. 1/2018 (pdf)
SUPPLEMENT statí z workshopu "Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady", Praha, září 2015 (pdf)
SUPPLEMENT příspěvků z konference „What’s Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Varšava, listopad 2014 (pdf)
SUPPLEMENT u příležitosti XX. ECP, Praha 2007 (pdf)