Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a GDPR

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i,
Zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, Seznamu výzkumných institucí MŠMT.

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3,117 20 Praha 1

3. Organizační struktura PSÚ:
Informace o organizační struktuře ústavu - odkaz

4.Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP/DPČ podle § 77 zákoníku práce:

Závazná pravidla BOZP a PO - odkaz (PDF)
Pracovní řád - odkaz (PDF), příloha - odkaz (PDF) 
Kolektivní smlouva - odkaz
Kalendář výplatních termínů - odkaz (DOC)
Informace podle § 77a - odkaz (DOC)
Elektronický výkaz práce - odkaz (XLSX)

5. Kontakt, Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace

6. Podatelna, příjem dokumentů - odkaz

  • Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů dle vyhlášky 259/2012 Sb.
  • Podmínky příjmu žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Podání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů z řad zaměstnanců a zřízení vnitřního informačního systému pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení (whistleblowing)
  • Prohlášení o přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb.

7. GDPR
Směrnice o ochraně osobních údajů 
Informační povinnost spojená se zpracováním životopisů během veřejné výzvy 
Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání
Žádost subjektu osobních údajů

8. Přehled nejdůležitějších předpisů a dokumentů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
Zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd 
Stanovy Akademie věd České republiky (2007) 
Kodex chování v Akademii věd ČR
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zřizovací listina Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. 
Organizační řád Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.
Pravidla pro hospodaření s fondy Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

9. Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Jednací řád, volební řád, zápisy z jednání - odkaz

10. Výroční zprávy o činnosti ústavu

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021Zpráva auditora
Výroční zpráva 2020Zpráva auditora
Výroční zpráva 2019Zpráva auditora
Výroční zpráva 2018 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2017 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2016 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2015 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2014 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2013 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2012 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2011 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2010 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2009 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2008 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2007 a Zpráva auditora
Výroční zpráva 2006 
Výroční zpráva 2005

11. Výroční zpráva PSÚ AV ČR, v. v. i., o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za  rok:

2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

12. Rozpočet (§3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti)

Návrh rozpočtu v roce 2024
Návrh rozpočtu v roce a jeho skutečné čerpání v roce 2023
Návrh rozpočtu v roce 2023
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2022
Návrh rozpočtu v roce 2022
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2021
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2020
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2019
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2018
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2017
Návrh rozpočtu a jeho skutečné čerpání v roce 2016

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 a 2019

13. Strategie směřování Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Strategie směřování 2018-2022