Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Podání oznámení podle Směrnice o ochraně oznamovatele (WbPD)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie informujeme o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie:

Informace k podání oznámení (PDF)

Formulář pro podání oznámení o porušování práva Unie (PDF)
Formulář pro podání oznámení o porušování práva Unie (doc)

 

Adresa pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat

Podatelna Brno:

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Veveří 97
602 00 Brno

Podatelna Praha:

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8

Úřední hodiny podatelny:
PO-PÁ 8:00-11:00 12:00-15:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty): info@psu.cas.cz

Identifikátor datové schránky:
Jméno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Typ schránky: právnická osoba
Identifikátor datové schránky: baint35

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky:

Textové případně kombinované textové a obrazové dokumenty:

  • DOC(X), XLS(X), PPT(X) – soubory vytvořené Microsoft Office
  • PDF/A, ISO 19005 – Portable Dokument Format for the Long-term Archiving
  • TXT – prostý text
  • RTF – (Rich TextFormat) proprietální na platformě nezávislý formát pro uložení textu

Obrazové dokumenty:

  • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918 – Point Photographic Experts Group File Interchange Format
  • TIF/TIFF, revize 6 – Tagged Image File Format – nekomprimovaný
  • GIF – Graphic Interchange Format
  • PNG, ISO/IEC 15948 – Network Graphics

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: CD ROM, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt tzv. škodlivého kódu: Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové nebo digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu: Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.