Služby knihovny

Knihovní služby zahrnují prezenční i absenční výpůjčky knih, prezenční výpůjčky časopisů, přístup k vybraným databázím, kopírování a rešerše. Výpůjčky z vlastního fondu jsou zajišťovány zejména pracovníkům PsÚ AV ČR, dále uživatelům knihovny z řad studentské a odborné veřejnosti a knihovnám České republiky. V knihovně je zřízeno wifi připojení k internetu.

O poskytnutí absenční výpůjčky z fondu lze zažádat:

* prostřednictvím uživatelského konta v katalogu nebo e-mailem (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* při osobní návštěvě (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* prostřednictvím služby MVS v Souborném katalogu ČR nebo e-mailem (pro knihovny)

Pro prezenční výpůjčky a kopírování není nutná registrace. 

Meziknihovní výpůjční služba je poskytována všem knihovnám prostřednictvím Souborného katalogu. Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky/kopie zasílány poštou, pražské knihovny je přebírají osobně.   

Knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů, blíže zde.