Laboratoř

Laboratoř Psychologického ústavu AV ČR zajišťuje prostorové a technické možnosti pro provádění experimentálního a observačního výzkumu v pražské pobočce ústavu. V současné době využívá prostor na dvou místech, jednak v sídle pobočky v budově UTIA v Libni / Ládví (Pod Vodárenskou věží 4), a dále v budově UK ve Voršilské ulici. V laboratořích výzkumníci pracují s účastníky výzkumů a připravují technické vybavení, které ke svým výzkumům potřebují. V laboratořích jsou umístěny aparatury pro sběr dat pomocí technických zařízení, jako jsou počítače, monitory očních pohybů, elektroencefalograf a funkční infračervený spektroskop. 

Důležitým nástrojem v laboratoři jsou kvalitní počítače, které jsou vybaveny softwarem pro měření reakčních časů a pro přesnou prezentaci vizuálních a textových podnětů. Kromě toho laboratoř disponuje speciální technikou. K té patří monitory očních pohybů, které lze použít ke sledování přesného zaměření pozornosti a jeho změn, jakož i k měření průběhu čtení. Další jsou pak aparatury, které se opírají o neurofyziologická měření, tedy funkční infračervený spektroskop (fNIRS) a elektroencefalograf poskytovaný Filozofickou fakultou UK. Kromě těchto pomůcek je k dispozici záznamová technika, jako jsou kamery a diktafony. 

Laboratoř je využívána nejen pracovníky ústavu, ale je k dispozici také společnému pracovišti Labels (Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií), které Psychologický ústav AV ČR provozuje společně s Filozofickou fakultou UK. Pod společnou laboratoř spadá elektroencefalograf využívaný k zaznamenávání evokovaných / událostních potencálů (EP/ERP). 

Odborným vedoucím laboratoře je doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. (profil)

Hlavní kontaktní osobou v současné době Bc. Katarína Šútorová (labels@ff.cuni.cz