Aktuální konference

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., pořádá se svými partnery z kateder psychologie českých univerzit a se slovenskými výzkumnými ústavy v oboru psychologie pravidelné konference.

  • Konference Sociální procesy a osobnost je otevřená veškerému výzkumu v oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie a příbuzných psychologických disciplín.
  • Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku je interdisciplinárně zaměřená konference obvykle s mezinárodní účastí.
  • Zimní škola kognitivní psychologie je čtyřdenní seminář, jehož cílem je nabídnout studentům setkání a diskuse odborníků zabývajících se kognitivními vědami.
  • U příležitosti 50. výročí svého založení Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. uspořádal 4. května 2017 v hotelu International v Brně mezinárodní konferenci Ψ50.