Gender Equality Plan

Gender Equality Plan reaguje na výzvy v oblasti genderové rovnosti předložené Evropskou komisí. Analýza situace v naší organizaci proběhla v první polovině roku 2022 a aktuální podoba Gender Equality Planu byla přijata k termínu 27. 5. 2022.

Gender Equality Plan