O knihovně

Knihovna Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. spravuje svůj fond na dvou lokalitách. Fond v Brně slouží pouze pracovníkům ústavu. Knihovna pražské pobočky je veřejně přístupná specializovaná knihovna, zajišťuje informační služby pracovníkům ústavu a veřejnosti.

Výpůjční hodiny knihovny
Pondělí 13:00 - 16:00       Adresa: Husova 4, Praha 1 (mapa)
Úterý zavřeno   Telefon: +420 222 222 096, +420 221 183 547
Středa 09:00 - 12:00  
Čtvrtek 13:00 - 16:00   Mgr. Štěpánka Halamová
Pátek zavřeno   e-mail: halamova@praha.psu.cas.cz, knihovna@praha.psu.cas.cz

Katalogy online

V knižním fondu lze vyhledávat pomocí online katalogu.

Periodika

Odebírané tištěné časopisy jsou zařazené do Souborného katalogu ČR. Jako údaj pro vyhledávání je třeba zadat siglu vlastníka dokumentu: ABB059.

Knihovna zajišťuje přístup do elektronických informačních zdrojů zde.