PhDr. Marek Urban, Ph.D.

PhDr. Marek Urban, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 844
Email: urban@praha.psu.cas.cz

Researchgate

Google Scholar

ORCID


SOUČASNÉ ODBORNÉ ZÁJMY

- kreativita jako pedagogický cíl

- kreativní metakognice (creative metacognition), kreativní sebeřízení (creative self-regulation), kreativní řešení   problémů (creative problem-solving)

- motivační a metakognitivní faktory v sebeřízeném učení

- kvalitativní a pokročilé statistické metody, smíšený výzkum (mixed methods research)

VZDĚLÁNÍ

2013 - 2016 doktorské studium (PhD.), Slovenská akadémia vied, Bratislava (SR)

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

2022 - současnost: vědecký pracovník, Oddělení metodologie psychologického výzkumu, PSU AV, Praha

2021 - současnost: odborný asistent, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2015 - současnost: profesionální kouč, mentor a supervizor, Different Coaching, Praha

2018 - 2022: odborný asistent, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně

2013 - 2017: odborný pracovník, Slovenská akadémia vied, Bratislava (SR)

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

01/2021 - 06/2021 Faculty of Education, North Carolina State University (USA)

09/2015 - 01/2016 University of Berne (Switzerland)

09/2010 - 01/2011 University of South Wales (United Kingdom)

SEZNAM PUBLIKACÍ

aktuální seznam naleznete na profilu Google Scholar nebo Researchgate.