Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

koutna@psu.cas.cz
+420 532 290 270

ORCID iD

Vědecké zájmy

 • Psycho-onkologie
 • Posttraumatický stress a posttraumatický rozvoj
 • Kvalita života

Vzdělání

2012–2016 Doktorské studium klinické psychologie (titul Ph.D.)
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Disertační práce: Psychosociální důsledky léčby onkologického onemocnění v dětském věku
2007–2012 Magisterské studium psychologie (titul Mgr.)
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkumné projekty

2019–2021 Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů, řešitelka, Grantová agentura ČR (GA19-06524S)
2013–2015 Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: longitudinální studie, členka týmu, Grantová agentura ČR (P407-11-2421)
2014–2018 Brněnská longitudinální studie mládeže, členka týmu

Publikace

 • Koutná, V., Blatný, M., & Jelínek, M. (2021). Concordance of Child Self-Reported and Parent Proxy-Reported Posttraumatic Growth in Childhood Cancer Survivors. Cancers, 13(16), 4230. https://doi.org/10.3390/cancers13164230
 • Koutná, V., Blatný, M., & Jelínek, M. (2021). Posttraumatic stress and growth in childhood cancer survivors: Considering the pathways for relationship survivors: Considering the pathways for relationship. Journal of Psychosocial Oncology, 39(1), 105–117. https://doi.org/10.1080/07347332.2020.1789907
 • Koutná, V., & Blatný, M. (2020). Socialization of coping in pediatric oncology settings: Theoretical consideration on parent–child connections in posttraumatic growth. Frontiers in Psychology, 11:554325. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.554325
 • Koutná, V., Jelínek, M., Blatný, M. & Kepák, T. (2017). Predictors of posttraumatic stress and posttraumatic growth in childhood cancer survivors. Cancers, 9(3), 26. https://doi.org/doi:10.3390/cancers9030026
 • Koutná, V., & Blatný, M. (2017). Positive and negative outcomes of childhood cancer: is there a connection between posttraumatic stress and growth in childhood cancer survivors? Medical Research Archives, 5(12), 1–15.
 • Koutná, V., Blatný, M., Kepák, T., Jelínek, M. & Blažková, T. (2014). Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění v porovnání s dětmi a adolescenty z běžné populace. Československá Psychologie, 58(4), 326–339.
 • Blažková, T. & Koutná, V. (2015). Sociální opora u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Československá Psychologie59(4), 346–358.
 • Blažková, T.; Blatný, M.; Jelínek, M.; Koutná, V.; Kepák, T. (2017). Zvládání u dětí dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie. Československá Psychologie, 61(1), 43–58.
 • Blatný., M., Koutná, V., Jelínek, M., Blažková, T. & Kepák, T. (2016). Kvalita života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění: výsledky druhé etapy longitudinální studie QOLOP. In Millová, K., Slezáčková, A., Humpolíček, P., Svoboda, M. (Eds.). SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2015 – Otázky a výzvy, Sborník příspěvků. 38-43.