Aktuální projekty

Národní plán obnovy - program EXCELES
   
Název projektu
Dílčí řešitel za PSÚ
Doba řešení
LX22NPO5101
Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, RIV
Jiří Mudrák 2022-2025
Resilience systému 1. Iva Poláčková Šolcová  
Polarizace a populismus 2. Martina Klicperová-Baker  
Vzdělávání a dopady pandemie 3. Kateřina Zábrodská  
Technologická agentura ČR
   
Název projektu
Řešitel za PSÚ
Doba řešení
TL05000458
Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 do 30 měsíců, RIV
Nikola Paillereau 2021-2023
TL03000287
Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
TL03000019
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
Grantová agentura ČR
   
Název projektu
 
Řešitel za PSÚ
 
Doba řešení
GA23-06796S
Cze-Lex: Kvantifikace českého lexikonu, RIV
Filip Smolík 2023-2025
GA23-06289S
Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací, RIV
Lenka Kollerová 2023-2025
GA23-06170S
Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahů, RIV
Sylvie Graf 2023-2025
GA21-09797S
Rozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektiva, RIV
Kateřina Chládková 2021-2023
GA20-06894S
Maximální vizuální paměť, RIV
Filip Děchtěrenko 2020-6/2023
GA20-08583S
Krize, prožívání a růst ve středním věku, RIV
Iva Poláčková Šolcová 2020-6/2023
Projekty EU
   
Název projektu
Řešitel
Spolunavrhovatel za PSÚ
Doba řešení

Horizon 2020 - ID 953326
G-VERSITY - Achieving Gender Diversity,  CORDIS

UNIVERSITAET BERN Sylvie Graf 10/2020-12/2024
Program podpory perspektivních lidských zdrojů - postdoktorandů
   
Název projektu
Řešitel za PSÚ
Doba řešení

L300252301
MindFlex: Psychická pružnost jako klíčový osobní zdroj pro zvládání pracovních nároků a prevenci psychického zdraví v zátěžových situacích

Lucie Zernerová

2023-2024