Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.

Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 855
E-mail: Paillereau@praha.psu.cas.cz

 

orcid.logo

 

Odborné zaměření

Do mé oblasti výzkumu patří fonetické osvojování mateřského a cizího jazyka. V současné době se zaměřuji na to, jak novorozenci a několikaměsíční nemluvňata vnímají lidskou řeč. Obecně se uvádí, že děti po narození jsou univerzálními posluchači, protože jejich percepce ještě není ovlivněna jazykovým prostředím, které je obklopuje. Nicméně novější výzkumné studie odhalují vliv mateřského jazyka už v průběhu prenatálního období. Otázkou tedy je, co se dítě naučilo, když bylo v děloze, a do jaké míry je hned po narození opravdu univerzálním posluchačem. Ve snaze zodpovědět tyto otázky zkoumáme, jakému jazykovému inputu jsou plody v děloze vystaveny (akustická analýza řeči matky) a jak po narození reagují na fonologické kontrasty mateřského jazyka (výzkum z pohledu neurovědy, který se opírá o EEG novorozenců). Dále se snažíme zjistit, jak se percepce postupně vyvíjí v průběhu prvního roku života (behaviorální přístup, kdy provádíme percepční testy nemluvňat).

Vzdělání

 • 2016: kvalifikace francouzské Národní Rady Univerzit (CNU) na funkci VŠ učitele (Maître de Conférences),
  sekce 07 Jazykověda: obecná lingvistika a fonetika
 • 2015: Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, obor jazykověda, specializace fonetika (Ph.D.)
 • 2010: univerzitní diplom ECDF (Doplňující výuka didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka)
  na Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
 • 2008: Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, obor didaktika jazyků, specializace fonetika a fonologie (Master 2)
 • 2006: – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, obor didaktika jazyků, specializace jazyk a jazykové modely (Master 1)
 • 2005: – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, obor literatura a jazyky, specializace jazykověda (Licence, DEUG)

Zaměstnání

 • od 07/2018: vědecká pracovnice – Fonetický ústav, Centrum pro studium člověka s společnosti, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • od 05/2018: vědecká pracovnice – Psychologický ústav AV ČR
 • 2017: vědecká pracovnice – Université Lumière Lyon 2, Excelentní laboratoř – Pokročilé studie komplexity jazyka (LabEx – ASLAN)
 • 2016 – 2017: vědecká pracovnice – CNRS/ Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Paris, Excelentní laboratoř – Empirické základy lingvistiky (LabEx – EFL)
 • 2008 – 2012: vědecká pracovnice – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Katedra francouzštiny jako cizího jazyka
 • 2008 – 2012: odborná asistentka, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Katedra francouzštiny jako cizího jazyka a Institut obecné a aplikované lingvistiky a fonetiky (ILPGA)

Granty

 • 2018 – 2020: Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života (člen týmu)
 • 2018 – 2020: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (člen týmu, GAČR)
 • 2008 – 2012: Stipendium od francouzské vlády na doktorské studium, obor Fonetika (hlavní řešitelka)

Vybrané publikace

Konferenční příspěvky a další články

 • Paillereau, N. & Skarnitzl, R. (in press). An acoustic-perceptual study on Czech monophthongs. In P. Kosta & T. Radeva-Bork (Eds.), Current developments in Slavic Linguistics. Twenty years after. Germany: Peter Lang.
 • Paillereau, N. (2017). Maîtrise phonétique du français langue étrangère chez les enseignants non-natifs : Décalage entre connaissances théoriques et prononciation effective. In C. Cuet, M. A. Dat, C. Granget, D. Guedat-Bittighoffer (Eds.), SHS Web of Conferences, volume 38 (198 – 210), Nantes, France.
 • Paillereau, N. (2016). Patrons de coarticulation des voyelles françaises quantiques /i, a, u/ prononcées par des apprenants tchécophones. Illustration du logiciel VisuVo. Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL, volume 9: ELTAL (89-102). Paris: Atala/ AFCP.
 • Paillereau, N. (2016). Do Isolated Vowels Represent Vowel Targets in French? An Acoustic Study On Coarticulation. Actes du CMLF 2016 – 5e Congrès Mondial de Linguistique Française, publié par EDP Sciences (www.linguistiquefrancaise.org).
 • Paillereau, N. (2016). ‘Identical’ vowels in L1 and L2? Criteria and implications for L2 phonetic teaching and learning. In S. Liszka, P. Leclercq, M. Tellier & G. D. Véronique (Eds.), EUROSLA Yearbook 2016 (144–178). Amsterdam: John Benjamins.
 • Paillereau, N. (2016). Assessing the phonetic level in L2 vowels production with the VisuVo software: Case of Czech learners acquiring contrasts between French mid vowels e/ɛ, ø/œ and o/̼ɔ. Actes de la conférence PTLC2015 (67-70), Londres: UCL.
 • Paillereau, N. (2015). Perception et production des voyelles orales du français par des futures enseignantes tchèques de Français Langue Etrangère (FLE). Thèse de doctorat non publiée, Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
 • Georgeton, L., Paillereau, N., Landron, S., Gao, J., & Kamiyama, T. (2012). Analyse formantique des voyelles orales du français en contexte isolé: à la recherche d’une référence pour les apprenants de FLE. Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL, volume 1 (145-152), Grenoble: Atala/ AFCP.
 • Landron, S., Paillereau, N., Nawafleh, A., Exare, C., Ando, H., & Gao, J. (2010). Le corpus PhoDiFLE: un corpus commun de français langue étrangère pour une étude phonétique des productions de locuteurs de langues maternelles plurielles. Cahiers de Praxématique, 54-55, 73-86.

ResearchGate.logo