doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 844
Email: zabrodska@psu.cas.cz
www.psu.cas.cz/cs/lide/cv/zabrodska/
ResearchGate


ORCID iD

 

ODBORNÉ ZÁJMY

 • Metodologie výzkumu (Research Methodology)
 • Studia vysokého školství (Higher Education Studies)
 • Psychologie pracovního zdraví (Occupational Health Psychology)
  o pracovní spokojenost
  o pracovní stress
  o syndrom vyhoření
  o mobbing a destruktivní pracovní vztahy

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

 • 2009Doktorský titul (Ph.D.) v oboru Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií,
  Masarykova Univerzita, Brno
 • 2005 – 2009Doktorské studium v oboru Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií,
  Masarykova Univerzita, Brno
 • 2005Magisterský titul v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • 1999 – 2005Magisterské studium v oboru Psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

FUNKCE V ODBORNÉ KOMUNITĚ

 • 2020 – dosudVedoucí oddělení Metodologie a týmu Organizational Studies in Higher Education (OSHE),    Psychologický ústav AV ČR
 • 2019 – dosudčlenka Panelu P407, Grantová agentura ČR
 • 2018 – 2019Členka Atestační komise při PSÚ AV ČR
 • 2018 – dosudČlenka Akademického sněmu, Akademie věd ČR

PROJEKTY PODPOŘENÉ GRANTOVÝMI AGENTURAMI

 • 2020 – 2022Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem:
  Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích (řešitelka),
  Grantová agentura ČR (GAČR 20-13732S)
 • 2017 – 2019Rozvoj akademické excelence:
  Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry
  (členka řešitelského týmu),

  Grantová agentura ČR (GAČR 17-20856S)
 • 2014 – 2016Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (řešitelka),
  Grantová agentura ČR (GAČR 14-02098S)
 • 2014 – 2015Resistance to workplace bullying in higher education:
  Exploring differences
  between neoliberal and post-state-socialist workplaces (řešitelka),

  Fulbright-Masaryk Scholarship, The University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
 • 2010 – 2012Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání:
  kvalitativní metodologie jako
  výzkumný a intervenční nástroj (řešitelka),

  Grantová agentura ČR (GAČR P407/10/P146)
 • 2009 – 2011Transformace genderové kultury v Československu 1948-1989 (členka řešitelského týmu),
  Grantová agentura Akademie věd ČR (GA403/09/1502)

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2019 – dosudPostdoc, Projekt KREAS
  (Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě),
  Filozofická fakulta UK, Praha
 • 2018 – 2020Odborná asistentka, Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta UK, Praha
 • 2009 – dosudVědecká pracovnice, Psychologický ústav Akademie věd ČR, Praha
  (2013 a 2016: mateřská dovolená)
 • 2009 – 2012Vědecká manažerka, Projekt OPVK:
  Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na
  FSS MU, Fakulta sociálních studií MU, Brno
 • 2009Odborná asistentka, Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2017 – dosudExterní vyučující, Katedra psychologie FF UK, Praha
 • 2006 – 2012Externí vyučující, Katedra genderových studií, FHS UK, Praha
 • 2006 – 2012Externí vyučující, Katedra psychologie, FSS MU, Brno

OCENĚNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU

 • 2014Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé pracovníky, Akademie věd ČR
 • 2014Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející 2014/2015
 • 2010Cena rektora za vynikající dizertační práci, Masarykova univerzita, Brno
 • 2009Postgraduální stipendium, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
 • 2008Cena na podporu internacionalizace doktorských studujících, Fakulta sociálních studií,
  Masarykova univerzita, Brno
 • 2007 – 2008Cena rektora na podporu vynikajících dizertačních prací, Fakulta sociálních studií,
  Masarykova univerzita, Brno

MEZINÁRODNÍ STÁŽE A PROJEKTY

 • 2017 – 2018Projekt mobility, University of Applied Sciences Upper Austria, Linz.
  Financováno Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft a MŠMT ČR
  (projekt Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků?)
 • 2014 – 2015Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející (7 měsíců).
  The University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Supervize: Prof. Dennis K. Mumby.
 • 2011Kolektivní biografie – stáž (1 měsíc), Sydney, Austrálie.
  Supervize: Prof. Bronwyn Davies (Melbourne University).
 • 2010EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds (1,5 měsíce),
  Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko.
  Supervize: Dr. Agnes Andenæs.
 • 2007 – 2008Endeavour Europe Award 2007 (8 měsíců), The University of Western Sydney, Sydney, Austrálie.
  Supervize: Prof. Bronwyn Davies.
 • 2006 – 2007Danish Governmental Award (4 měsíce), The Danish University of Education, Kodaň, Dánsko.
  Supervize: Prof. Dorte Marie Söndergaard.
 • 2003Socrates/Erasmus: stáž v rámci projektu zahraniční mobility (9 měsíců),
  Department of Psychology, Århus University, Århus, Dánsko

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • Metodologie výzkumu
  Metodologie pedagogiky I., II., katedra pedagogiky FF UK (2018-2020)
  Základy metodologie pro pedagogy, katedra pedagogiky FF UK (2018-2020)
  Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu, katedra psychologie FSS MU (2010 – 2012)
  Analýza dat – kvalitativní výzkum, katedra psychologie FSS MU (2012)
  Kvalitativní výzkum v praxi, katedra genderových studií FHS UK (2012)
  Kvalitativní výzkumné projekty, katedra sociologie FF ZČU (2009)
  Metody diskurzivní analýzy, katedra genderových studií FHS UK (2006 – 2010)

 • Sociální, obecná a klinická psychologie
  Psychopatologie, katedra pedagogiky FF UK (2018-2020)
  Obecná psychologie, katedra pedagogiky FF UK (2018-2019)
  Psychologie osobnosti, katedra pedagogiky FF UK (2018-2019)
  Sociálně-psychologické teorie, katedra psychologie FSS MU (2010 – 2012, podíl na výuce)
  Subjektivita a diskurzivní analýza, katedra psychologie FSS MU (2006 – 2009)

 • Psychologie pracovního zdraví
  Práce, stress a well-being, katedra psychologieFF UK (2017 – 2018)
  Psychologie práce a organizace,
  katedra psychologie FF UK (2018, podíl na výuce)

 • Gender
  Genderové teorie, katedra sociologie FF ZČU (2009)

PUBLIKACE

Články v impaktovaných časopisech

 • Mudrák, J., Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2020). A self-determined profession? Perceived work conditions and the satisfaction paradox among Czech Academic Faculty. Czech Sociological Review, 56(3), 387-418.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. (2019). Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 1-32.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. (2019). Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excellence u výzkumníků na začátku kariéry. Československá psychologie 64(4): 445-465.
 • Machovcová, K., Zábrodská, K., & Mudrák, J. (2018). Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context. Educational Management Administration & Leadership, 47(5), 712-729.
 • Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Jelínek, M., Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K. (2018). The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia Psychologica, 60(4): 274-286.
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., & Machovcová, K. (2017). Burnout among university faculty: The central role of work–family conflict. Educational Psychology, 38(6), 800-819.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Květon, P., Jelínek, M., Blatný, M., Šolcová, I., & Machovcová,K. (2017). Occupational well-being among university faculty: A Job Demands-Resources model. Research in Higher Education, 59(3), 325-348.
 • Hřebíčková, M., Jelínek, M., Blatný, M., Brom, C., Burešová, I., Graf, S., Mejzlíková, T., Vazsonyi, A. T. & Zábrodská, K. (2016). Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Československá psychologie, 60 (6), 567-583.
 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016). Keeping marketization at bay: The quality of academic worklife in Czech universities. Czech Sociological Review, 52, 347-373.
 • Zabrodská, K., Ellwood, C., Zaeemdar, S., & Mudrak, J. (2016). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. Culture and Organization, 22, 136-157.
 • Machovcová, K., & Zábrodská, K. (2016). Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální výzkumné problémy. Československá psychologie, 60, 137-152.
 • Mudrak, J., & Zabrodska, K. (2015). Childhood giftedness, adolescent agency: A systemic multiple-case study. Gifted Child Quarterly, 59 (1), 55-70.
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014). Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144.
 • Vitková, M., & Zábrodská, K. (2014). Coping a rezistencia voči mobbingu v kontexte paradigmatického prístupu. Československá psychologie, 58, 254-269.
 • Janošová, P., Kollerová, L., & Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti–její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(5), 368-377.
 • Zabrodska, K., & Kveton, P. (2013). Prevalence and forms of workplace bullying among university employees. Employee Responsibilities and Rights Journal, 25 (2), 89-108.
 • Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2013). Lidský potenciál jako psychologický konstrukt. Československá psychologie, 57, 201-217.
 • Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Sociologický časopis, 48, 641-668.
 • Zabrodska, K., Linnell, S., Laws, C. & Davies, B. (2011). Bullying as intra-active process in neoliberal universities. Qualitative Inquiry, 17 (8), 709-719.
 • Zábrodská, K. (2011). Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu. Československá psychologie, 55, 333-345.
 • Zabrodska, K., & Ellwood, C. (2011). Subjectivity as a play of territorialization: Exploring affective attachments to place through collective biography. Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, 21, 180-191.
 • Zábrodská, K. (2010). Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace. Československá psychologie, 54, 249-262.

Monografie

 • Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada.

 • Zábrodská, K. (2009). Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová identita. Praha: Academia.

 • Davies, B. & Gannon, S. (Eds.), with Ellwood, C., Camden-Pratt, C., Zábrodská, K., & Bansel, P. (2009). Pedagogical Encounters. New York: Peter Lang.

Kapitoly v monografiích

 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2017). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.
 • Zabrodska, K. & Kveton, P. (2015). The Czech Republic: Workplace abuse in a post-transitional country. In: M. Omari & M. Paul (Eds.), Workplace Abuse, Incivility and Bullying: Methodological and Cultural Perspectives. London: Routledge (pp. 124-142).
 • Zabrodska, K. (2014). Between femininity and feminism: Negotiating the identity of a ‘Czech socialist woman’ in women’s accounts of state socialism. In H. Havelkova, & L. Oates-Indruchova (Eds.), The politics of gender culture under state socialism: An expropriated voice. London: Routledge.
 • Čermák, I., Chrz, V., Zábrodská, K. & Urbánek, T. (2014). Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, (str. 243-263).
 • Zábrodská, K., & Petrjánošová, M. (2013). Metody diskurzivní analýzy. In I. Čermák, T. Řiháček, & R. Hytych (Eds.), Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze. Brno: Masarykova Univerzita (str. 105-139).
 • Zábrodská, K. & Čermák, I. (2010) (Eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX.: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Vybrané příspěvky na konferencích

 • Mudrák, J. & Zábrodská, K. (2018). Developing academic excellence: A systemic approach to high achievement in early career academics. The 16th International Centre for Innovation in Education Conference: Excellence, Innovation, & Creativity in Basic-Higher Education & Psychology. Université Paris Descartes, France.
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., & Machovcová, K. (2017). Syndrom vyhoření u českých akademiků: příčiny a intervence. Konference Psychologie práce a organizace. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, ČR.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K. & Machovcová, K. (2017).Job resources and job demands at academic workplaces: Exploring perspectives of early career academics. The European Conference on Educational Research (ECER) Conference, University College UCC, Copenhagen, Denmark.
 • Zábrodská, K., Omari, M., & Sharma, M. (2016). Coping with workplace bullying in academia: A cross-cultural qualitative study. The 10th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, Auckland, New Zealand.
 • Machovcová, K., Zábrodská, K. & Mudrák, J. (2016). Pressured to lead? How scientists become academic leaders. The European Conference on Educational Research (ECER). University College Dublin, Dublin, Ireland.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Květon, P., Blatný, M. &Jelínek, M. (2016). Public university in transition: Effect of job resources and job demands on employee well-being in Czech academics. The Consortium of Higher Education Researchers (CHER): 29th Annual Conference. University of Cambridge, Cambridge, UK.
 • Zábrodská, K., Květon, P., Šolcová, I., Mudrák, J., & Blatný, M. (2016). Prediktory syndromu vyhoření u českých akademiků. 23. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, Vernířovice u Šumperka,ČR.
 • Machovcová, K., Zábrodská, K., & Mudrák, J. (2015). Leadership and well-being among academic staff in Czech universities.European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Conference, Oslo, Norway.
 • Zábrodská, K., Machovcová, K., &Mudrák, J. (2015). Satisfied but unequal: Well-being and perception of work environment among female faculty in transforming Czech universities. The Gendering Science Conference: Women and Men Producing Knowledge. Charles University, Prague, CR.
 • Zábrodská, K., Machovcová, K., & Mudrák, J. (2015). From academic oligarchy to market exploitation? Destructive organizational cultures in transforming higher education. 1st International and Interdisciplinary Conference on Discourse and Communication in Professional Contexts, Aalborg, Denmark.
 • Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaemdaar, S., & Mudrák, J. (2014). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. The 9th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 17.-20.6.2014, Milan, Italy
 • Machovcová, K. & Zábrodská, K. (2014). Women and workplace bullying in academic settings. 14th International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organizations. Oxford, UK.
 • Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2012). Working under a dream boss? An intersectional analysis of the gendered nature of workplace bullying. GWO 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27.-29.6., 2012. Keele University, Staffordshire, UK.
 • Zábrodská, K. (2012). Forms of resistance to workplace bullying. The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 12.-15.6., 2012. University of Copenhagen, Denmark.
 • Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Workplace bullying in higher education: Findings from the Czech Republic. The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 12.-15.6., 2012. University of Copenhagen, Denmark.
 • Zábrodská, K. & Kveton, P. (2011). Workplace bullying in academe: Findings from universities in the Czech Republic. The 12th European Congress of Psychology, 4.-8.6. 2011, Istanbul, Turkey.
 • Zábrodská, K. (2011). On thin ice: Academic mobbing and strategies of resistance. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaeemdaar, S. & Mudrak, J. (2011). Beyond the interview: Exploring different perspectives and methodologies in workplace bullying research. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
 • Davies, B., Zábrodská, K., Linnell, S., & Laws, C. (2011). Bullying as intra-active process in neoliberal universities. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.

FOTO: Jan Jirkovský