PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 855
E-mail: kollerova@praha.psu.cas.cz
Web: Laboratoř sociálního a emočního vývoje

orcid.logo

Výzkumné zájmy

 • agresivní a prosociální chování
 • vrstevnické vztahy a morální vývoj ve škole
 • depresivní symptomy a školní výkon

Vzdělání

 • 2011 Ph.D., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • 2004 PhDr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • 2003 Mgr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • 2002 pobyt na Psychology Department, The George Washington University, Washington, D.C., USA

Pracovní zkušenosti

 • 2004 - nyní Výzkumná pracovnice (od r. 2016 Vědecká pracovnice), Psychologický ústav AV ČR

Výzkumné projekty a ocenění

 • 2023 - 2025 Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací (řešitelka: Lenka Kollerová). Grantová agentura ČR (č. 23-06289S)
 • 2018 - 2020 Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty (řešitelka: Lenka Kollerová). Grantová agentura ČR (č. GA18-09443S)
 • 2018 - 2019 Teachers’ evaluations of peer exclusion among adolescents: The role of morality and bias (stipendistka: Lenka Kollerová, hostitelka: Melanie Killen). Fulbright-Masarykův grant udělený L. Kollerové Komisí J. W. Fulbrighta v České republice na 11-měsíční výzkumný pobyt na College of Education, University of Maryland, College Park, MD, USA
 • 2017 – 2018 koordinátorka české strany mobilitního projektu Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků? realizovaného s rakouským týmem prof. Dagmar Strohmeier z University of Applied Sciences Upper Austria a financovaného Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft a MŠMT ČR (č. 7AMB17AT034)
 • 2015 – 2017 řešitelka grantu Obrana obětí šikany: Longitudinální role  individuálních a skupinových faktorů financovaného Grantovou agenturou ČR (č. GA15-00682S)
 • 2012 – 2014 spolupracovnice na grantu Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany financovaném Grantovou agenturou ČR( č. P 407/12/2325)
 • 2008 – 2010 spolupracovnice na grantu Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole financovaném Grantovou agenturou AV ČR (č. IAA 700250801)
 • 2005 – 2007 řešitelka grantu Školní podvýkonnost v kontextu depresivní symptomatiky u dětí ve věku 9-11 let financovaného Grantovou agenturou ČR (č. 406/05/0915)
 • 2015 Most Read article throughout 2014 in the Journal of Moral Education
 • 2006 Best Poster Award, 6th International Neuropsychiatry Congress: Sydney, 10. - 14. 2006
 • 2003 Cena profesora Matějčka za vynikající diplomovou práci v oblasti dětské a vývojové psychologie

Členství v profesních organizacích

 • EADP – European Association for Developmental Psychology

 • ČMPS – Českomoravská psychologická společnost

Vybrané publikace

ResearchGate.logo

 • Vorlíček, R. & Kollerová, L. (2024). Being disliked and bullied: A case revealing interplay between peer status and bullying. Children and Society, 38(2), 419-435. http://doi.org/10.1111/chso.12712
 • Kollerová, L., Květon, P., Zábrodská, K., & Janošová, P. (2023). Teacher exhaustion: The effects of disruptive student behaviors, victimization by workplace bullying, and social support from colleagues. Social Psychology of Education, 26(4), 885-902. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09779-x
 • Janošová, P., Kollerová, L., Cakirpaloglu, P., & Vorlíček, R. (2023). Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům. Československá Psychologie, 67(1), 1–14. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.1.1
 • Burger, C., Strohmeier, D., & Kollerová, L. (2022). Teachers can make a difference in bullying: Effects of teacher interventions on students’ adoption of bully, victim, bully-victim or defender roles across time. Journal of Youth and Adolescence, 51(12), 2312-2327. https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-022-01674-6
 • Vorlíček, R., Kollerová, L., Janošová, P., & Jungwirthová, R. (2022). Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s Individuálními charakteristikami a vyhořením [Stressors at school from the teachers’ perspective and their associations with individual characteristics and burnout]. Ceskoslovenska Psychologie, 66(1), 1–16. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.1.1
 • Kollerová, L., Soukup, P., Strohmeier, D., & Caravita, S. C. S. (2021). Teachers’ active responses to bullying: Does the school collegial climate make a difference? European Journal of Developmental Psychology, 18(6), 912–927. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1865145
 • Kollerová, L., & Killen, M. (2021). An experimental study of teachers’ evaluations regarding peer exclusion in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 91(1), 463–481. https://doi.org/10.1111/bjep.12373
 • Mazzone, A., Kollerová, L., & O’Higgins Norman, J. (2021). Teachers’ attitudes toward bullying: What do we know, and where do we go from here? In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of bullying: A comprehensive and international review of research and intervention, Vol. 1. (pp. 139–157). Wiley Blackwell.
 • Kollerová, L., Pospíšilová, A., Janošová, P. (2020). Šikanování na školách. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2020. ISSN 2464-6245. Publikace ke stažení zde

FOTO: Jan Jirkovský