PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 855
Email: kollerova@praha.psu.cas.cz
Web: Laboratoř sociálního a emočního vývojeORCID iD

 

Výzkumné zájmy

  • agresivní a prosociální chování
  • vrstevnické vztahy a morální vývoj ve škole
  • depresivní symptomy a školní výkon

Vzdělání

2011 Ph.D., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2004 PhDr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2003 Mgr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2002 pobyt na Psychology Department, The George Washington University, Washington, D.C., USA

Pracovní zkušenosti

2004–nyní výzkumná pracovnice (od r. 2016 vědecká pracovnice), Psychologický ústav, AV ČR

Výzkumné projekty a ocenění

2023 - 2025 Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací (řešitelka: Lenka Kollerová). Grantová agentura ČR (č. 23-06289S)

2018 - 2020 Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty (řešitelka: Lenka Kollerová). Grantová agentura ČR (č. GA18-09443S)

2018 - 2019 Teachers’ evaluations of peer exclusion among adolescents: The role of morality and bias (stipendistka: Lenka Kollerová, hostitelka: Melanie Killen). Fulbright-Masarykův grant udělený L. Kollerové Komisí J. W. Fulbrighta v České republice na 11-měsíční výzkumný pobyt na College of Education, University of Maryland, College Park, MD, USA

2017 – 2018 koordinátorka české strany mobilitního projektu Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků? realizovaného s rakouským týmem prof. Dagmar Strohmeier z University of Applied Sciences Upper Austria a financovaného Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft a MŠMT ČR (č. 7AMB17AT034)

2015 – 2017 řešitelka grantu Obrana obětí šikany: Longitudinální role  individuálních a skupinových faktorů financovaného Grantovou agenturou ČR (č. GA15-00682S)

2012 – 2014 spolupracovnice na grantu Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany financovaném Grantovou agenturou ČR( č. P 407/12/2325)

2008 – 2010 spolupracovnice na grantu Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole financovaném Grantovou agenturou AV ČR (č. IAA 700250801)

2005 – 2007 řešitelka grantu Školní podvýkonnost v kontextu depresivní symptomatiky u dětí ve věku 9-11 let financovaného Grantovou agenturou ČR (č. 406/05/0915)

2015 Most Read article throughout 2014 in the Journal of Moral Education

2006 Best Poster Award, 6th International Neuropsychiatry Congress: Sydney, 10. - 14. 2006

2003 Cena profesora Matějčka za vynikající diplomovou práci v oblasti dětské a vývojové psychologie

Členství v profesních organizacích

  • EADP – European Association for Developmental Psychology

  • ČMPS – Českomoravská psychologická společnost

Publikace

Vorlíček, R. & Kollerová, L. (2023). Being disliked and bullied: A case revealing interplay between peer status and bullying. Children and Society. http://doi.org/10.1111/chso.12712

Kollerová, L., Květon, P., Zábrodská, K., & Janošová, P. (2023). Teacher exhaustion: The effects of disruptive student behaviors, victimization by workplace bullying, and social support from colleagues. Social Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09779-x

Janošová, P., Kollerová , L., Cakirpaloglu, P., & Vorlíček, R. (2023). Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům. Československá Psychologie, 67(1), 1–14. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.1.1

Burger, C., Strohmeier, D., & Kollerová, L. (2022). Teachers can make a difference in bullying: Effects of teacher interventions on students’ adoption of bully, victim, bully-victim or defender roles across time. Journal of Youth and Adolescence, 51(12), 2312-2327. https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-022-01674-6

Vorlíček, R., Kollerová, L., Janošová, P., & Jungwirthová, R. (2022). Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s Individuálními charakteristikami a vyhořením [Stressors at school from the teachers’ perspective and their associations with individual characteristics and burnout]. Ceskoslovenska Psychologie, 66(1), 1–16. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.1.1

Kollerová, L., Soukup, P., Strohmeier, D., & Caravita, S. C. S. (2021). Teachers’ active responses to bullying: Does the school collegial climate make a difference? European Journal of Developmental Psychology, 18(6), 912–927. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1865145

Kollerová, L., & Killen, M. (2021). An experimental study of teachers’ evaluations regarding peer exclusion in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 91(1), 463–481. https://doi.org/10.1111/bjep.12373

Mazzone, A., Kollerová, L., & O’Higgins Norman, J. (2021). Teachers’ attitudes toward bullying: What do we know, and where do we go from here? In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of bullying: A comprehensive and international review of research and intervention, Vol. 1. (pp. 139–157). Wiley Blackwell.

Janošová, P., Chrz, V., Kollerová, L., & Blažková, M. (2020). Vyčleňování ve školní třídě: pohled učitelů. Československá psychologie, 64, 5, 506-520.

Kollerová, L., Pospíšilová, A., Janošová, P. (2020). Šikanování na školách. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2020. ISSN 2464-6245. Publikace ke stažení zde

Kollerová, L., Yanagida, T., Mazzone, A., Soukup, P., & Strohmeier, D. (2018). “They Think that I Should Defend”: Effects of Peer and Teacher Injunctive Norms on Defending Victimized Classmates in Early Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 47(11), 2424–2439. 

Kollerová, L., Soukup, P., & Gini, G. (2018). Classroom Collective Moral Disengagement Scale: Validation in Czech adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 15(2), 184–191. doi:10.1080/17405629.2017.1292907

Janošová, P., Kollerová, L., & Soukup, P. (2018). Personality traits and defending victims of bullying: Agreeableness, neuroticism and extraversion matter. Československá psychologie, 62(5), 432–446.

Kollerová, L., (2016). Střední dětství. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje,s. 85-97. Praha: Karolinum.

Kollerová, L., Smolík F. (2016). Victimization and its associations with peer rejection and fear of victimization: Moderating effects of individual-level and classroom-level characteristics. British Journal of Educational Psychology, 86(4), 640-656.

Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: Role rodiny. Československá psychologie, 60(Suppl. 1), 110-119.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada.

Kollerová, L.,  Janošová, P., Říčan, P. (2015): Moral motivation in defending classmates victimized by bullying, European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 297-309.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Good and evil at school: Bullying and moral evaluation in early adolescence. Journal of Moral Education, 43(1), 18-31. Článek ke stažení (počet limitován) zde.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Moral disengagement from bullying: The effects of gender and classroom. New Educational Review, 37(3), 280-291.

Kollerová, L., (2014). Depresivní symptomy souvisejí se školním výkonem už v mladším školním věku. In M. Blatný (Ed.), Člověk v kontextech celoživotního vývoje, s. 117-131, Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(4), 368-377.

Kollerová, L., Janošová, P. (2011). Výzkum psychologických aspektů šikanování mezi žáky na základních školách v ČR. In A. Šimegová & M. Kováčová (Eds.), Šikanovanie v prostredí školy: možnosti prevencie a zvládani, s. 119-133, Trnava: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave.

Fráňová, L. (2010). Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatků. Československá psychologie, 54(2), 175-185.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2008). Relationship of Children’s Depression Inventory Factor Structure to School Achievement. Studia Psychologica, 50(4), 383-394.

Fráňová, L., Preiss, M. (2008). Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným. Československá psychologie, 52(4), 321-337.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2006). Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Československá psychologie, 50(6), 533-542.

Preiss, M., Fráňová, L. (2006). Depressive symptoms, academic achievement, and intelligence. Studia Psychologica, 48(1), 57-67.

Fráňová, L., (2004). Depresivní symptomatika ve věku 12-15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti. Československá psychologie, 48(6), 510-522.

Fráňová, L. (2004). Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations. Bulletin PsÚ, 10(1), 1-15.

Preiss, M., Motejlková, J., Janů, I., Kolárová, E., Fráňová L., Toman, J. (2004). Neuropsychologická zkouška vizuální paměti. Vodítka pro dětskou klinickou praxi. Psychiatrie, 8(Suppl. n. 3), 64-69.

FOTO: Jan Jirkovský