Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 854
E-mail: dechterenko@praha.psu.cas.cz
Web:
https://filipdechterenko.cz/

orcid.logo

Odborné zájmy

 • Zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Sledování očních pohybů
 • Statistické zpracování dat

Vzdělání a pracovní zkušenosti

 • 2023 - nyní: vedoucí oddělení Kognitivní psychologie, Psychologický ústav AV ČR
 • 2011 - nyní: vědecký pracovník, Psychologický ústav AV ČR
 • 2018 - 2020: přednášející, School of Psychology UNYP
 • 2018 - 2020: vědecký pracovník, 1.LF UK
 • 2015 - 2016: stáž v rámci Fulbright-Masarykova stipendia v Center for Perceptucal Systems, University of Texas, USA
 • 2012 - 2017: Ph.D., obor Teoretická informatika, MFF UK, Praha
 • 2015 - 2019: Mgr., obor Psychologie, FF UK, Praha
 • 2010 - 2012: Mgr., obor teoretická Informatika, MFF UK, Praha
 • 2011 - 2015: Bc. obor Psychologie, FF UK, Praha
 • 2007 - 2010: Bc. obor Obecná informatika, MFF UK, Praha

Grantové projekty

 • 2024 - nyní: Typičnost při rozpoznávání vizuálních scén: Srovnání neuronových sítí a lidských vzpomínek, řešitel, GA ČR (24-11506K)
 • 2020 - 2022: Maximální vizuální paměť, řešitel, GA ČR (20-06894S)

Ocenění

 • 2019 – Wichterleho prémie

Vybrané publikace

ResearchGate.logo

 • Urban, M., Děchtěrenko, F., Lukavský, J., Hrabalová, V., Svacha, F., Brom, C., & Urban, K. (2024). ChatGPT improves creative problem-solving performance in university students: An experimental study. Computers & Education, 105031
 • Šikl, R., Brücknerová, K., Švedová, H., Děchtěrenko, F., Ugwitz, P., Chmelík, J., ... & Juřík, V. (2024). Who benefits and who doesn't in virtual reality learning: An experimental study comparing two types of school. Journal of Computer Assisted Learning
 • Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Havrdová, Z. (2023). Researching Reflectivity by Scales. In: LORENZ, W., HAVRDOVÁ, Z., eds. Enhancing Professionality Through Reflectivity in Social and Health Care. Cham: Springer, s. 129-146. ISBN 978-3-031-28800-5
 • Lukavský, J., Oksama, L., & Děchtěrenko, F. (2023). Multiple object tracking with extended occlusions. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 76(9), 2094-2106
 • Děchtěrenko, F., & Lukavský, J. (2022). False memories when viewing overlapping scenes. PeerJ, 10, e13187
 • Hlinka, J., Děchtěrenko, F., Rydlo, J., Androvičová, R., Vejmelka, M., Jajcay, L., Tintěra, J., Lukavský, J., Horáček, J. (2022). The Intra-session Reliability of Functional Connectivity during Naturalistic Viewing Conditions. Psychophysiology, 59(10), e14075
 • Brom, C., Kolek, L., Lukavský, J., Děchtěrenko, F., Volná, K. (2022). To Quiz or to Shoot When Practicing Grammar? Catching and Holding the Interest of Child Learners: A Field Study. Frontiers in Psychology.13(duben), 856623

Podrobný přehled publikací na ResearcherID