doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 858
E-mail: polackova@praha.psu.cas.cz

ORCID iD
 

Oblasti zájmu

 • afektivní procesy
 • emoce a regulace emocí
 • sociální a mezikulturní psychologie
 • psychologie celoživotního vývoje
 • kvalitativní výzkum
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
FOTO: Jan Jirkovský

Vzdělání

 • 2018: Doc. Habilitována v oboru Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
 • 2005 – 2012: Ph.D. v oboru Sociální psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 1999 – 2005: Mgr. a PhDr. v oboru Psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 1995 – 2000: Bc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Praxe

 • 2011 – dosud: doktorand (do 2013), postdoktorand (do 2016), vědecký pracovník (do 2019), vedoucí vědecký pracovník (dosud) v Psychologickém ústavu AV ČR, Praha
 • 2013 – dosud: odborný asistent FHS UK (do 2018), docent FHS UK (dosud)
 • 2011 – 2019: vědecko-pedagogický pracovník Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2010 – 2012: vědecko-pedagogický pracovník na Českém vysokém učení technickém, Praha

Řešené projekty

Publikace