doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 858
E-mail: polackova@praha.psu.cas.cz


orcid.logo

Oblasti zájmu

 • afektivní procesy
 • emoce a regulace emocí
 • sociální a mezikulturní psychologie
 • psychologie celoživotního vývoje
 • kvalitativní výzkum
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
FOTO: Jan Jirkovský

Vzdělání

 • 2018: Doc. Habilitována v oboru Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita, Brno
 • 2005 – 2012: Ph.D. v oboru Sociální psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 1999 – 2005: Mgr. a PhDr. v oboru Psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • 1995 – 2000: Bc., Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

Praxe

 • 2011 – dosud: doktorand (do 2013), postdoktorand (do 2016), vědecký pracovník (do 2019), vedoucí vědecký pracovník (dosud) v Psychologickém ústavu AV ČR, Praha
 • 2013 – dosud: odborný asistent FHS UK (do 2018), docent FHS UK (dosud)
 • 2011 – 2019: vědecko-pedagogický pracovník Univerzita Palackého, Olomouc
 • 2010 – 2012: vědecko-pedagogický pracovník na Českém vysokém učení technickém, Praha

Řešené projekty

Vybrané publikace

 • Ratajová, K., Blatný, J., Poláčková Šolcová, I., Meier, Z., Horňáková, T., Brnka, R., Tavel, P. (2020) Social support and resilience in persons with severe haemophilia: An interpretative phenomenological analysis HAEMOPHILIA 1–7, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hae.13999
 • Filip, M., Poláčková Šolcová, I., Kovářová, M., Lukavská, K., Hofer, J., Čermák, I (2020) Dialogical Integration of Life Experiences and Successful Aging. The International Journal of Aging and Human Development, 4, https://doi.org/10.1177/0091415020917685
 • Chrz, V., Dubovská, E., & Poláčková Šolcová, I. Nadir experiences and ego-integrity: types of narrative enactment. Ageing & Society, 1-20. DOI: https://doi.org/10.1017/S0144686X20000197
 • Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Poláčková Šolcová, I., Hofer, J., Busch, H., & Au, A. (2020). Cross-Cultural Examination of University Education and Ego Integrity in Late Adulthood: Implications for Policy and Practice. Journal of Aging & Social Policy, 1-15.
 • Tavel, P., Sandora, J., Furstova, J., Lacev, A., Husek, V., Puzova, Z., ... & Malinakova, K. (2020). Czech Version of the Spiritual Well-Being Scale: Evaluation and Psychometric Properties. Psychological Reports, https://doi.org/10.1177/0033294119898117
 • Zidkova, R., Glogar, P., Polackova Solcova, I., P van Dijk, J., Kalman, M., Tavel, P., & Malinakova, K. (2020). Spirituality, Religious Attendance and Health Complaints in Czech Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2339 10.3390/ijerph17072339
 • Różycka-Tran, J., Piotrowski, J.P., Żemojtel-Piotrowska, M. et al. Belief in a zero-sum game and subjective well-being across 35 countries. Curr Psychol (2019). https://doi.org/10.1007/s12144-019-00291-0 Impakt faktor: 1.468, rok: 2018.
 • Šolcová I., Děchtěrenko, F., Poláčková Šolcová, I., Hofer, J., Busch, H., Au. A. (in press) Cross-cultural Examination of University Education and Ego Integrity in Late Adulthood: Implications for Policy and Practice. Journal of Aging & Social Policy, Impakt faktor: 1.061, rok: 2018. https://doi.org/10.1080/08959420.2020.1722897
 • Au, A., Lai, S., Wu, W., Hofer, J., Busch, H., Poláčková Šolcová, I., & Cheng, S. T. (2020). Generativity and Positive Emotion in Older Adults: Mediation of Achievement and Altruism Goal Attainment Across Three Cultures. Journal of Happiness Studies 21, 677–692. DOI: 10.1007/s10902-019-00101-1 Impakt faktor: 2,511, rok: 2018.
 • Filip, M., Lukavská, K., Poláčková Šolcová, I. (2020). Dialogical and Integrated Self in Late Adulthood: Examining Two Adaptive Ways of Growing Old. The International Journal of Aging and Human Development, 90 (4), 337-362. DOI:0091415019831445, Impakt faktor: 1.175, rok: 2018.

Přehled publikační činnosti

ResearchGate.logo