PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 861
E-mail: solcova@praha.psu.cas.cz

orcid.logo

 

Vzdělání a praxe

Do roku 1985 pracovala jako klinická psycholožka, od roku 1985 působí jako výzkumná / vědecká pracovnice - nejprve ve Fyziologickém ústavu, posléze v Psychologickém ústavu Akademie věd. Orientovala se na problematiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti vůči stresu a na psychologii zdraví, zejména s ohledem na salutoprotektivní rysy osobnosti. Publikovala jako autorka či spoluautorka přes 250 prací, z toho přes 80 v časopisech s impaktovým faktorem a recenzovaných časopisech a 30 kapitol v monografiích.

Vědecká ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2004 za nejlepší práci na téma "Psychické reakce na stres" v kategorii věda a výzkum.

Řešené projekty

Řešitelka výzkumných projektů:

 • Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR; 2011-2013)
 • Pojetí psychické odolnosti – srovnávací studie (GA AV; 2007-2009)
 • Sociální opora jako významný protektivní faktor (GA AV ČR; 1999-2003)
 • Stres u žen (GA ČR; 1995-1997)
 • Hardiness (GA ČR; 1993-1995)
 • Vliv pohybové aktivity na odolnost člověka (GA MŠMT ČR; 1992-1993)
 • Psychologie katastrof (Federální výbor pro životní prostředí; 1992)

Spoluřešitelka výzkumných projektů:

 • Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění - rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence(GA ČR; 2006-2008)
 • Psychosociální nerovnosti ve zdraví (GA ČR; 2003-2005)
 • Úspěšné podnikání v Německu, Polsku a České republice (AV ČR; 2004–2005 D27-CZ33/04-05)
 • Tackling inequalities in health (Evropská komise, Health and Consumer Protection Directorate General; 1999-2002)
 • Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity mezi mládeží a možnosti její redukce (GA ČR; 1995-1996)
 • Alexithymie (GA AV ČR; 1991-1993)

Spoluřešitelka a národní koordinátorka za obor psychologie: 

 • SIRIUS-19 – Scientific International Research in Unique Terrestrial Station – simulace 120 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2019)
 • SIRIUS-17 – simulace 17 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2017)
 • Mars-500 – simulace kosmického letu na Mars a zpět v trvání 520 dní (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2010-2011)
 • Psychologické dopady ekonomické recese (mezinárodní výzkum koordinovaný E. Greenglass z University of York, Toronto; 2010-2011)
 • Osobní pohoda vysokoškoláků - mezinárodní výzkum koordinovaný C. Cheng z University of Hong-Kong; 2006-2007)
 • Sociální axiomy - mezinárodní výzkum koordinovaný M.H. Bondem z University of Hong-Kong; 1999-2000)
 • EKOPSY-95 – Ekology and Psychology -– Simulace 90 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS; 1995-1996)
 • HUBES-94 - HUman BEhaviour in Space simulation studies – Simulace 135 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Evropská kosmická agentura a Institute for Biomedical Problems RAS; 1994-1995)
 • Prevence selhání řídících letového provozu (Meziresortní komise pro řízení letového provozu; 1994-1995)
 • Štola-88 – simulace 30 dní trvajícího kosmického letu (Tišnov; ČSAV a Institute for Biomedical Problems, 1988)

Odborné společnosti, státní komise ad.

 • 2011 – 2017: European Health Psychology Society – členka
 • 2009 – 2016: International Association of Applied Psychology – členka
 • 1998 – 2002: International Academy of Astronautics – volená členka - korespondentka
 • 2003 – dosud: International Academy of Astronautics – volená řádná členka
 • 2011 – členka nominační komise pro volby International Astronautic Academy
 • 2002 – 2005: Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury České republiky - členka
 • 2002 – 2005: Podoborová komise pro psychologii a pedagogiku – předsedkyně
 • 2003 – 2007: Akademický sněm AV ČR - členka
 • 2006 – 2007: Vědecký výbor 10. evropského psychologického kongresu kongresu EFPA - členka
 • 2007 – 2017: Rada Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., předsedkyně
 • 2010 – 2024: Oborová rada Obecné psychologie FF UK
 • 2018 – dosud: Klinická psychologie a psychologie zdraví
 • 2015 – dosud: Oborová rada Sociální a spirituální determinanty zdraví CMTF UP
 • 2016 – dosud: Komise programů pro podporu vědy na UK

Redakční rady

 • 1997 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Československá psychologie
 • 2011 – dosud: vedoucí redaktorka časopisu Československá psychologie
 • 2003 – 2004: pověřena vedením redakce Československé psychologie
 • 2000 – 2018: členka redakční rady časopisu Adiktologie

Vybrané publikace

2023

 • Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Havrdová, Z.: Researching Reflectivity by Scales.
  Enhancing Professionality Through Reflectivity in Social and Health Care. Cham: Springer, (2023), 129-146.

2022

 • Šolcová, I., Vinokhodova, A., Gushin, V., Kuznetsova, P.: Tend-and-befriend behaviour during spaceflight simulation. Acta Astronautica, 191, 2 (2022), 79-87.

2021

 • Šolcová, I., Vinokhodova, A., Gushin, V.: Anticipated and perceived personal growth and values in two spaceflight simulation studies. Acta Astronautica, 179 (2021), 561-568.

2020

 • Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Poláčková Šolcová, I., Hofer, J., Busch, H., Au, A. : Cross-cultural examination of university education and ego integrity in late adulthood: implications for policy and practice. Journal of Aging and Social Policy (published on-line 2020). DOI: 10.1080/08959420.2020.1722897
 • Havrdová, Z., Děchtěrenko, F., Šolcová, I. : Dotazník sebereflexe (SRIS) a Filadelfská škála všímavosti (PHLMS): psychometrické charakteristiky českých verzí. [Self Reflection and Insight Scale (SRIS), and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS): Psychometric properties of the Czech versions.] Československá psychologie, 64, 5 (2020), 535-549. [In Czech.]
 • Šolcová, I.: Krize středního věku? [Midlife crisis?] Československá psychologie, 64, 6 (2020), 716-722. [In Czech.]

2019

 • Šolcová, I.: Specificky ženská odpověď na stres? [Unique female response to stress?] Československá psychologie, 63, 3 (2019), 364-369. [In Czech].

2018

 • Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Zábrodská, K., Mudrák, J., Jelínek, M., Machovcová, K.: The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia psychologica, 60, 4 (2018), 274-286.
 • Šolcová, I.: Gerotranscendence: jiný pohled na stáří. [Gerotranscendence: a different view of old age.] Československá psychologie, 62, 6 (2018), 616-621. [In Czech].
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K.: Burnout among university faculty: The central role of work family conflict. Educational Psychology, 38, 6 (2018), 800-819.

ResearchGate.logo

Přehled publikační činnosti

FOTO: Jan Jirkovský