PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav, Akademie věd ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 861
E-mail: solcova@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

Vzdělání a praxe

Do roku 1985 pracovala jako klinická psycholožka, od roku 1985 působí jako výzkumná / vědecká pracovnice - nejprve ve Fyziologickém ústavu, posléze v Psychologickém ústavu Akademie věd. Orientovala se na problematiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti vůči stresu a na psychologii zdraví, zejména s ohledem na salutoprotektivní rysy osobnosti. Publikovala jako autorka či spoluautorka přes 250 prací, z toho přes 80 v časopisech s impaktovým faktorem a recenzovaných časopisech a 30 kapitol v monografiích.

Vědecká ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2004 za nejlepší práci na téma "Psychické reakce na stres" v kategorii věda a výzkum.

Řešené projekty

Řešitelka výzkumných projektů:

 1. Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR; 2011-2013)
 2. Pojetí psychické odolnosti – srovnávací studie (GA AV; 2007-9)
 3. Sociální opora jako významný protektivní faktor (GA AV ČR; 1999-2003)
 4. Stres u žen (GA ČR; 1995-7)
 5. Hardiness (GA ČR; 1993-5)
 6. Vliv pohybové aktivity na odolnost člověka (GA MŠMT ČR; 1992-93)
 7. Psychologie katastrof (Federální výbor pro životní prostředí; 1992)

Spoluřešitelka výzkumných projektů:

 1. Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění - rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence(GA ČR;2006-08)
 2. Psychosociální nerovnosti ve zdraví (GA ČR; 2003-05)
 3. Úspěšné podnikání v Německu, Polsku a České republice (2004–05; AV ČR; D27-CZ33/04-05)
 4. Tackling inequalities in health (Evropská komise, Health and Consumer Protection Directorate General; 1999-2002)
 5. Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity mezi mládeží a možnosti její redukce (GA ČR; 1995-96)
 6. Alexithymie (GA AVČR, 1991-93)

Spoluřešitelka a národní koordinátorka za obor psychologie: 

 1. SIRIUS-19 – Scientific International Research in Unique Terrestrial Station – simulace 120 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2019)
 2. SIRIUS-17 – simulace 17 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2017)
 3. Mars-500 – simulace kosmického letu na Mars a zpět v trvání 520 dní (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2010-11)
 4. Psychologické dopady ekonomické recese (mezinárodní výzkum koordinovaný E. Greenglass z University of York, Toronto; 2010-2011)
 5. Osobní pohoda vysokoškoláků - mezinárodní výzkum koordinovaný C. Cheng z University of Hong-Kong; 2006-2007)
 6. Sociální axiomy - mezinárodní výzkum koordinovaný M.H. Bondem z University of Hong-Kong; 1999-2000)
 7. EKOPSY-95 – Ekology and Psychology -– Simulace 90 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS; 1995-6)
 8. HUBES-94 - HUman BEhaviour in Space simulation studies – Simulace 135 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Evropská kosmická agentura a Institute for Biomedical Problems RAS; 1994-5)
 9. Prevence selhání řídících letového provozu (Meziresortní komise pro řízení letového provozu; 1994-5)
 10. Štola-88 – simulace 30 dní trvajícího kosmického letu (Tišnov; ČSAV a Institute for Biomedical Problems, 1988)

Odborné společnosti, státní komise ad.

2011 – 2017: European Health Psychology Society – členka
2009 – 2016: International Association of Applied Psychology – členka
1998 – 2002: International Academy of Astronautics – volená členka - korespondentka
2003 – dosud: International Academy of Astronautics – volená řádná členka
2011 – členka nominační komise pro volby International Astronautic Academy
2002 – 2005: Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury České republiky - členka
2002 – 2005: Podoborová komise pro psychologii a pedagogiku – předsedkyně
2003 – 2007: Akademický sněm AV ČR - členka
2006 – 2007 Vědecký výbor 10. evropského psychologického kongresu kongresu EFPA - členka
2007 – 2017: Rada Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., předsedkyně
2010 – dosud: Oborová rada Obecné psychologie FF UK
2015 – dosud: Oborová rada Sociální a spirituální determinanty zdraví CMTF UP

Redakční rady

1997 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Československá psychologie
2011 – dosud: vedoucí redaktorka časopisu Československá psychologie
2003 – 2004: pověřena vedením redakce Československé psychologie
2000 – 2018: členka redakční rady časopisu Adiktologie

Vybrané publikace

2023

Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Havrdová, Z.: Researching Reflectivity by Scales.
Enhancing Professionality Through Reflectivity in Social and Health Care. Cham: Springer, (2023), 129-146.

2022

Šolcová, I., Vinokhodova, A., Gushin, V., Kuznetsova, P.: Tend-and-befriend behaviour during spaceflight simulation. Acta Astronautica, 191, 2 (2022), 79-87.

2021

Šolcová, I., Vinokhodova, A., Gushin, V.: Anticipated and perceived personal growth and values in two spaceflight simulation studies. Acta Astronautica, 179 (2021), 561-568.

2020

Šolcová, I., Děchtěrenko, F., Poláčková Šolcová, I., Hofer, J., Busch, H., Au, A. : Cross-cultural examination of university education and ego integrity in late adulthood: implications for policy and practice. Journal of Aging and Social Policy (published on-line 2020). DOI: 10.1080/08959420.2020.1722897

Havrdová, Z., Děchtěrenko, F., Šolcová, I. : Dotazník sebereflexe (SRIS) a Filadelfská škála všímavosti (PHLMS): psychometrické charakteristiky českých verzí. [Self Reflection and Insight Scale (SRIS), and Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMS): Psychometric properties of the Czech versions.] Československá psychologie, 64, 5 (2020), 535-549. [In Czech.]

Šolcová, I.: Krize středního věku? [Midlife crisis?] Československá psychologie, 64, 6 (2020), 716-722. [In Czech.]

2019

Šolcová, I.: Specificky ženská odpověď na stres? [Unique female response to stress?] Československá psychologie, 63, 3 (2019), 364-369. [In Czech].

2018

Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Zábrodská, K., Mudrák, J., Jelínek, M., Machovcová, K.: The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia psychologica, 60, 4 (2018), 274-286.

Šolcová, I.: Gerotranscendence: jiný pohled na stáří. [Gerotranscendence: a different view of old age.] Československá psychologie, 62, 6 (2018), 616-621. [In Czech].

Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K.: Burnout among university faculty: The central role of work family conflict. Educational Psychology, 38, 6 (2018), 800-819.

2017

Šolcová, I., Kebza, V., Kodl, M., Kernová, V.: Self-reported health predicting resilience and burnout in longitudinal study. Central Europan Journal of Public Health, 25, 3 (2017), 222-227.

Šolcová, I., Tavel, P.: Stress-related growth in two challenging conditions. Journal of Human Performance in Extreme Environments, 13(1), article 4 (2017).

2016

Poláčková Šolcová, I., Šolcová, I., Stuchlíková, I., Mazehóová, Y.: The Story of 520 days on a Simulated Flight to Mars. Acta Astronautica, 126 (2016), 178–189.

Šolcová, I., Blatný, M., Jelínek, M., Kebza, V.: Relation of toddler temperament and perceived parenting styles to adult resilience. Československá psychologie, 60, 1 (2016), 61-70.

2015

Solcova, I., Vinkhodova, A. G.: Locus of Control, Stress Resistance, and Personal Growth of Participants in the Mars-500 Experiment. Human Physiology, 41 (2015), 761-766.

Blatný, M., Šolcová, I.: Well-being. In: Blatný, M. (Ed.), Personality and Well-being Across the Life-Span. London, Palgrave Macmillan (2015).

Kebza, V., Šolcová, I.: Burnout syndrome, selected psychological variables, and risk factors of cardiovascular diseases. In: T. N. Winston (Ed.), Handbook on Burnout and Sleep Deprivation: Risk Factors, Management Strategies and Impact on Performance and Behavior. New York, Nova Science Publishers (2015), 129-140.

2014

Poláčková Šolcová, I., Lačev, A., Šolcová, I.: Study of individual and group affective processes in the crew of a simulated mission to Mars: Positive affectivity as a valuable indicator of changes in the crew affectivity. Acta Astronautica, 100 (2014), 57-67.

Šolcová, I., Stuchlíková, I., Guščin, V. I.: MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu. [Facts and reflections from simulated flight to red planet.] Praha, Academia a Psychologický ústav AV ČR, 2014. [In Czech].

2013

Kebza, V., Šolcová, Iva: Contemporary social changes, their consequences and burnout syndrome. Československá psychologie. Roč. 57, č. 4 (2013),  329-341. [In Czech].

Šolcová, Iva, Gushin, V., Vinokhodova, A., Lukavský, Jiří: Emotional energy, work self-efficacy, and perceived similarity during the Mars 520 study. Aviation Space and Environmental Medicine. Roč. 84, č. 11 (2013), 1186-1190.

Šolcová, Iva: Looking back at the contents of Ceskoslovenska psychologie. Československá psychologie. Roč. 57, č. 4 (2013), s. 379-386. [In Czech].

2012

Šolcová, Iva, Slezáčková, Alena, Franková, E., Greenglass, E.: Psychological circumstances of economic recession. Československá psychologie. Roč. 56, č. 1 (2012), 64-72. [In Czech].

2011

Lukavský, Jiří, Šolcová, Iva, Preiss, M.: Proactive coping and cognitive performance in elderly. Československá psychologie. Roč. 55, č. 3 (2011),  193-203. [In Czech].

Šolcová, Iva: Psychosocial aspects of aging. Československá psychologie. Roč. 55, č. 2 (2011), 152-166. [In Czech].

Šolcová, Iva: Methodological remarks to longitudinal studies. Československá psychologie. Roč. 55, č. 4 (2011), 374-380. [In Czech].

2010

Šolcová, I.: A study with no results? Československá psychologie. Roč. 54, č. 4 (2010), 420-426.

Havrdová, Z., Šolcová, Iva, Hradcová, D., Rohanová, E.: Organizational culture and burnout syndrome. Československá psychologie. Roč. 54, č. 3 (2010), 235-248. [In Czech].

Kebza, V., Šolcová, Iva: Burnout syndrome, selected psychosocial variables and risk factors of cardiovascular diseases. Československá psychologie. Roč. 54, č. 1 (2010),  1-16. [In Czech].

2009

Šolcová, I., Kebza, V.: Personality resiliency: A comparison of feature conceptions. Psychology & Health 2009, 24, Suppl. 1, 368.

Šolcová, I., Mikšík, O.: The space psychological research in the Czech Republic. Aviokosmičeskaja i Ekologičeskaja Medicina  /  Aerospace and environmental medicine 43, 2009 , 3, 74-76.

Šolcová, I., Kebza, V.: Well-being in university students: Czech part of the study. Československá psychologie 53, 2009, 129-139. [In Czech.]

2008

Šolcová, I., Kebza, V.: Hardiness differently predicted in men and women in the Czechsample. International Journal of Psychology 44, 2008, 3-4.

Šolcová, I., Kebza, V.: Predictability of cardiovascular risks by psychological measures.  Psychology & Health 23, 2008, Suppl. 1, 241.

Šolcová, I.: Resilience of small groups isolated in challenging conditions: Review of contemporary findings. Československá psychologie  52, 2008,3, 272-284. [In Czech.]

2007

Šolcová, I., Kebza, V.: Psychosocial inequalities in health: two Czech national studies. Československa psychologie 51, 2007, Supplement 1, 62-69.

Šolcová, I.: Health from the view of philosophy. Československá psychologie 51, 2007, 4, 423-431. [In Czech.]

Šolcová, I., Kebza, V.: Psychosocial inequalities in health: Two Czech national studies. Československa psychologie 51, 2007, Supplement,  62-69.

2006

Šolcová, I., Kebza, V.: Self-rated health: contemporary state of knowledge, and results of two Czech studies. Československá psychologie 50, 2006, 1-15. [In Czech,]

Šolcová, I., Lukavský, J., Greenglass, E.: The Proactive Coping Inventory: Czech adaptation. Československá psychologie 50, 2006, 163-177.  [In Czech,]

Šolcová, I.: Aggression and self-esteem.Československá psychologie 50, 2006, 123-238.  [In Czech,]

2005

Šolcová, I., Kebza, V.: Predicors of well-being in a representative sample of Czech population. Československá psychologie 49, 2005, 1-8. [In Czech,]

Šolcová, I., Kebza, V.: Health protective factors and health protective behaviours of Czech entrepreneurs: Comparison to a population sample. Studia Psychologica 47, 2005, 10-17.

Šolcová, I.: Dark sides of positive psychology. Československá psychologie 49, 2005, 363-366. [In Czech,]

Šolcová, I., Kebza, V.: Determinants of self-reported health in two Czech studies. Psychology & Health 20, 2005, Suppl. 1, 254.

2004

Bond, M. H., Leung, K., Au, A., Tong, K-K., de Carrasquel, S. H., Murakami, F., Yamuguchi, S., Bierbaurer, G., Singelis, T. M., Broer, M., Boen, F., Lambert, S. M., Ferreira, M. C., Noels, K., Zhang, J., Chen, L., Solcova, I., Stetovska, I., Niit, T., Hurme, H. et al.: Culture-level dimensions of social axioms and their correlates across 41 cultures. Journal of Cross-Culture Psychology 2004, 35, 548-570.

Kebza, V.,  Šolcová, I.: Self-reported health, socioeconomic status, and inequalities in health.  Psychology and Health  2004,  19, Suppl. June, 94.

Šolcová, I.: Psychosocial and psychophysiological strain in extended spaceflight simulation. Studia psychologica 2004, 45, 3, 179-186.

2003

Kebza, V., Šolcová, I.: Well-being as psychological and also interdisciplinary based concept. Československá  psychologie 47, 2003, 4, 333-345. [In Czech]

Šolcová, I., Kebza, V.: Predictors of social support in Czech population. Československá  psychologie 47, 2003, 3, 220-229. [In Czech]

2002

Šolcová, I., Kebza, V.: Socially based inequalities in health: current development in the world, and present state in the Czech Republic. Československá psychologie 2002, 46, 3, 219-224. [In Czech]

Šolcová, I., Štětovská, I.: Factor structure of general beliefs: results of the international research and the Czech study. Československá psychologie 46, 2002, 481-489. [In Czech]

2001

Šolcová, I., Kebza, V.: Unemployment and health. Československá psychologie 2001, 45, 2, 127 - 134. [In Czech]

2000

Kebza, V., Šolcová, I.: History, present state, and perspectives of health psychology. Československá psychologie 2000, 44, 4, 309-317. [In Czech,]

1999

Šolcová, I., Kebza, V.: Social support as an important protective factor. Československá psychologie 1999, 43, 19 - 38. [In Czech,]

1998

Kebza, V., Šolcová, I.: Burnout syndrome: Theoretical sources, diagnostic and treatment possibilities. Československá psychologie 1998, 42, 5, 429 - 448. [In Czech,]

Šolcová, I., Kebza, V.: Psychoneuroimmunology and coping with stress. Československá psychologie 1998, 1, 32 - 41. [In Czech,]

1997

Šolcová, I.: Total work load of the Czech population. Československá psychologie 1997, 41, 2, 157 - 162. [In Czech,]

1996

Sýkora, J., Šolcová, I., Dvořák, J, Polánková, M., Tomeček, A.: Women's place in space exploration. Space Policy 1996, 12, 3, 161 - 165.

Šolcová, I.: Psychosocial stress in women: An overview of current knowledge. Československá psychologie 1996, 40, 3, 237 - 247. [In Czech,]

Šolcová, I., Kebza, V.: Differences in level and structure of personality resilience [„hardiness“] in Czech and American population. Československá psychologie 1996, 40, 6, 480 - 487. [In Czech,]

1995

Hošek, V., Šolcová, I., Bahbouh, R., Uličný, B.: Psychophysiological changes during cold acclimation in man. Studia Psychologica 1995, 37, 5, 311 - 317.

Šolcová, I.: Chicanery at work: Introduction to the problem. Československá psychologie 1995, 5, 440 - 443. [In Czech,]

Šolcová, I., Sýkora, J.: Changes induced in some mental processes by the pre-start state. Studia Psychologica 1995, 37, 345 - 350.

1994

Hrachovinová, T., Šolcová, I.: Contribution to the use of psychophysiology in psychodiagnostics and in psychotherapy. Československá psychologie 1994, 38, 228 - 232. [In Czech,]

Šolcová, I.: Moderating part of physical activity in the relation stress - health. Československá psychologie 1994, 38, 300 - 308. [In Czech,]

Šolcová, I., Tománek, P.: Daily stress coping strategies: An effect of hardiness. Studia Psychologica 1994, 36, 5, 390 - 394.

1993

Košťál, L., Bilčík, B., Juráni, M., Boďa, K., Špelev, J.J., Gurjeva, T.S., Sabo, V., Šolcová, I., Sýkora, J.: Behaviour of newly hatched and adult Japanese quail and the feasibility of adaptation to weightlessness. The Physiologist 1993, 36, 1, 50-52.

1992

Šolcová, I.: Psychological coherences of stress response: The role of personality in the relation stress – health. Československá psychologie 1992, 36, 564 - 570. [In Czech,]

1991

Šolcová, I., Krátký, I.: Psychophysiological responding of workers in automated processes to the daily job: Relation to the Type A,B behavior pattern. Studia Psychologica 1991, 33, 1, 51 - 54.

1990

Šolcová, I., Jakoubek, B., Sýkora, J., Hník, P.: Charakteristics of vertebrogenic pain by the Short Form McGill Pain Questionnaire. Časopis lékařů českých 1990, 129, 51, 1611 - 1614. [In Czech,]

Šolcová, I., Malý, O., Sýkora, J., Jakoubek, B.: Effect of fitness-directed physical excercise on the mental state of cardiovascular patients. Activitas  Nervosa Superior 1990, 32, 3, 189 - 190.

Šolcová, I., Sýkora, J., Pauer, M., Semiginovský, B.: The heart rate response to psychological challenge is higher in children displaying lower physical activity. Activitas Nervosa Superior 1990, 32, 1, 40 - 42.

1989

Jakoubek, B., Sýkora, J., Neradilek, F., Šolcová, I., Mraček, P., Řehulka, J., Kaspar, I., Liebichová, J., Jedličková, V.: An effect of combined electroacupuncture and TENS on thermograms of painful areas and pain relief in patients with vertebrogenic pain. International Journal of Psychophysiology, 7, 2 - 4, 1989, 247 - 248.

Sýkora, J., Šolcová, I., Pelčák, O., Dvořák, J.: Pilot performance is increased after alternating hypo- and hyper-gravity states. The Physiologist, 1989, 32, 1, 92 - 93.

1988

Sýkora, J., Šolcová, I., Jakoubek, B., Drahota, Z.: Electrofotography as a tool for evaluation of changes induced in human organism by hyper-gravity. The Physiologist 1988, 39, 1, 150 - 151.

FOTO: Jan Jirkovský