Organizační struktura Psychologického ústavu AV ČR

psu-organizacni-schema

 

Vedení ústavu

Ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.  
Zástupce ředitele doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.  
Vedoucí dislokovaného pracoviště Praha doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  
Vedoucí Ekonomického oddělení - THS Ivona Kubíková, DiS.  
Vedoucí oddělení doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologie osobnosti a sociální psychologie
Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Kognitivní psychologie
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. Metodologie psychologického výzkumu

 

 

Rada Instituce

Předseda prof. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní členové    
  prof. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členové    
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Mgr. Barbara Lášticová, Ph.D. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Dozorčí rada

Předseda prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Členové    
  prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Mezinárodní poradní sbor

Předseda prof. Ian Thornton     University of Malta
Místopředseda Mgr. Denisa Fedakova, Ph.D. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Členové    
  prof. Simona Carla Silvia Caravita University of Stavanger
Dr. Paul Flaxman University of London
prof. Dr. Jan Hofer Universität Trier
Dr. Jitka Linden Lund University
Dr. Mitsuhiko Ota University of Edinburgh
prof. Dr. Erich Schröger Universität Leipzig
Tajemník Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Etická komise

Předseda Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní členové a členky doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
  prof. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členky Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Filozofická fakulta MU
  Mgr. Kamila Urban, Ph.D. Filozofická fakulta UK a ÚVSK SAV, v. v. i.
Tajemnice Mgr. Veronika Koutná, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Laboratoř

Vedoucí laboratoře prof. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Štěpánka Halamová Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.