doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 849
E-mail: smolik@praha.psu.cas.cz

orcid.logo

Jsem vývojový psycholingvista a pracuji na široké škále témat, se zvláštním zájmem o vývoj gramatických znalostí a rané porozumění gramatice. Používám experimentální metody (zraková preference, sledování očnich pohybů) stejně jako analýzy jazykových přepisů. Začínám pracovat s EEG/ERP a fNIRS.

Mé hlavní oblasti zahrnují:

 • rané porozumění gramatickému pádu, rodu a číslu, jejich morfologickému značení a jejich interakci se slovosledem
 • účinky představitelnosti slov a dalších charakteristik slov při osvojování slovní zásoby, morfologického značení a užívání slov v syntaktických strukturách; včetně efektů těchto faktorů u dospělých
 • vztahy mezi sociálním porozuměním, chybným přesvědčením a jazykovou referencí k osobám (zájmena, osoba u sloves)
 • gramatické indikátory vývojových poruch jazyka (zejména v češtině), vztahy mezi jazykovými znalostmi a pracovní pamětí (zejména v opakování vět)
 • vývoj diagnostických nástrojů (CDI, původní testy)

Vedoucí laboratoře Psychologického ústavu a Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií PsÚ AV ČR a FF UK.

Vybrané časopisecké publikace

(případně kompletní seznam publikací)

Články

 • Matiasovitsová, K., Čechová, P., Sláma, J., Homolková, K., & Smolík, F. (2024). Mean Length of Utterance in Czech Toddlers: Validity Estimates and Comparison of Words, Morphemes, and Syllables. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1-16. DOI:10.1044/2023_JSLHR-23-00251
 • Jarůšková, L., Smolík, F., Chládková, K., Oceláková, Z., & Paillereau, N. (2023). How to Build a Communicative Development Inventory: Insights From 43 Adaptations. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 66(6), 2095-2117. DOI: 10.1044/2023_JSLHR-22-00591
 • Smolík, F., Chromá, A. (2022). About me, you and her: Personal pronouns are developmentally preceded by mental state language. Journal of Child Language, 1-18. DOI:10.1017/S030500092100091X
 • Smolík, F., Bláhová, V. (2022). Here come the nouns: Czech two-year-olds use verb number endings to predict sentence subjects. Cognition 219, 104964. DOI: 10.1016/j.cognition.2021.104964
 • Smolík, F., & Bláhová, V. (2019). Czech 23-month-olds use gender agreement to anticipate upcoming nouns. Journal of Experimental Child Psychology, 178, 251-265. DOI: 10.1016/j.jecp.2018.10.004
 • Marková, G., Smolík, F. (2014). What do you think? The relationship between person reference and communication about the mind in toddlers. Social Development, 23, 61-79. DOI: 10.1111/sode.12044
 • Rice, M. L., Smolik, F., Perpich, D., Thompson, T., Rytting, N., & Blossom, M. (2010). Mean Length of Utterance Levels in 6-Month Intervals for Children 3 to 9 Years with and without Language Impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(2), 333-349. DOI: 10.1044/1092-4388(2009/08-0183)

Diagnostické metody

 • Smolík, F., Bláhová, V., Bartoš, F. (2019). Receptivní slovník & Opakování vět [Receptive vocabulary & Sentence repetition]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
 • Smolík, F., Turková, J., Malechová, V., Votavová, K. (2018). Dotazník vývoje komunikace DoVyKo 2. [Communicative development inventory DoVyKo 2. The Czech adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: Words and Senntences]. Praha, Czech Republic: Faculty of Arts, Charles University.

Profesní zkušenosti

2002-2006 Postgraduální výzkumný asistent, Language acquisition studies lab, University of Kansas, Lawrence, KS, USA.
1996-dosud Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. Zprvu asistent, posléze další pozice, nyní vědecký pracovník.
1997-1998

Výzkumný asistent, Laboratoř psychometrických studií, Psychiatrické centrum Praha. Účast na vývoji Pražské metody deskripce chování novorozence.

Výuka

2007-dosud University of New York in Prague. Výuka kurzů Psychology of Infancy and Childhood, Cognition, Statistics for Social Sciences a Multivariate Statistics.
2009-dosud Filozofická fakulta UK, občasná výuka kurzů o osvojování jazyka, psycholingvistice a experimentální psychologii.
2007-2011

občasná výuka psycholingvistiky a psychologické metodologie na PedF UHK a PedF UK.

Vzdělání

2001-2006 Child Language Program, University of Kansas v Lawrence, KS, USA. PhD uděleno 2006. Disertace: Grammar sensitivity in children: syntactic priming and error detection. Vedoucí: Mabel Rice. Komise: Susan Kemper, Vicky Peyton, Holly Storkel, Mike Vitevitch.
2000 PhDr., Obecná psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha.
1994-1999

Studium psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha, teoreticko-výzkumná specializace. Diplomová práce Psychologické aspekty osvojování jazyka.

1993-1994 Studium psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc.