doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 849
Email: smolik@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

Jsem vývojový psycholingvista a pracuji na široké škále témat, se zvláštním zájmem o vývoj gramatických znalostí a rané porozumění gramatice. Používám experimentální metody (zraková preference, sledování očnich pohybů) stejně jako analýzy jazykových přepisů. Začínám pracovat s EEG/ERP a fNIRS.

Mé hlavní oblasti zahrnují:

  • rané porozumění gramatickému pádu, rodu a číslu, jejich morfologickému značení a jejich interakci se slovosledem
  • účinky představitelnosti slov a dalších charakteristik slov při osvojování slovní zásoby, morfologického značení a užívání slov v syntaktických strukturách; včetně efektů těchto faktorů u dospělých
  • vztahy mezi sociálním porozuměním, chybným přesvědčením a jazykovou referencí k osobám (zájmena, osoba u sloves)
  • gramatické indikátory vývojových poruch jazyka (zejména v češtině), vztahy mezi jazykovými znalostmi a pracovní pamětí (zejména v opakování vět)
  • vývoj diagnostických nástrojů (CDI, původní testy)

Vedoucí laboratoře Psychologického ústavu a Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií PsÚ AV ČR a FF UK.

Reprezentativní publikace

(případně kompletní seznam publikací)

  • Články

Smolík, F., & Filip, M. (2022). Corpus-based age of word acquisition: Does it support the validity of adult age-of-acquisition ratings?. Plos one, 17(5), e0268504. 

Smolík, F., Chromá, A. (2022). About me, you and her: Personal pronouns are developmentally preceded by mental state language. Journal of Child Language, 1-18. doi:10.1017/S030500092100091X 

Smolík, F., Bláhová, V. (2022). Here come the nouns: Czech two-year-olds use verb number endings to predict sentence subjects. Cognition 219, 104964.

Smolík, F., & Bytešníková, I. (2021). Validity of the SDDS: A 40-item vocabulary screening tool for 18-to 42-month olds in Czech. Journal of Communication Disorders, 93, 106146.

Smolík, F., & Matiasovitsová, K. (2021). Sentence imitation with masked morphemes in Czech: Memory, morpheme frequency, and morphological richness. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 64(1), 105-120.

Paillereau, N., Podlipský, V.J., Smolík, F., Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2021). The development of infants’ sensitivity to native versus non-native rhythm. Infancy, 26(3), 423-441.

Smolík, F. (2019). Imageability and neighborhood density facilitate the age of word acquisition in czech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(5), 1403-1415.

Smolík, F., & Bláhová, V. (2019). Czech 23-month-olds use gender agreement to anticipate upcoming nouns. Journal of Experimental Child Psychology, 178, 251-265.

Smolík, F. (2015). Word order and information structure in Czech 3-and 4-year-olds' comprehension. First Language, 35, 237-253.

Smolík, F., Vávrů, P. (2014). Sentence imitation as a marker of SLI in Czech: disproportionate impairment of verbs and clitics. Journal of Speech, Language and Hearing research, 57, 837-849

Smolík, F. (2014). Noun imageability facilitates the acquisition of plurals: survival analysis of plural emergence in children. Journal of Psycholinguistic Research, 43, 335-350.

Marková, G., Smolík, F. (2014). What do you think? The relationship between person reference and communication about the mind in toddlers. Social Development, 23, 61-79.

  • Diagnostické metody

Smolík, F., Bláhová, V., Bartoš, F. (2019). Receptivní slovník & Opakování vět [Receptive vocabulary & Sentence repetition]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Smolík, F., Turková, J., Malechová, V., Votavová, K. (2018). Dotazník vývoje komunikace DoVyKo 2. [Communicative development inventory DoVyKo 2. The Czech adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: Words and Senntences]. Praha, Czech Republic: Faculty of Arts, Charles University.

Profesní zkušenosti

2002-2006 Postgraduální výzkumný asistent, Language acquisition studies lab, University of Kansas, Lawrence, KS, USA.
1996-dosud Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha. Zprvu asistent, posléze další pozice, nyní vědecký pracovník.
1997-1998

Výzkumný asistent, Laboratoř psychometrických studií, Psychiatrické centrum Praha. Účast na vývoji Pražské metody deskripce chování novorozence.

Výuka

2007-dosud University of New York in Prague. Výuka kurzů Psychology of Infancy and Childhood, Cognition, Statistics for Social Sciences a Multivariate Statistics.
2009-dosud Filozofická fakulta UK, občasná výuka kurzů o osvojování jazyka, psycholingvistice a experimentální psychologii.
2007-2011

občasná výuka psycholingvistiky a psychologické metodologie na PedF UHK a PedF UK.

Vzdělání

2001-2006 Child Language Program, University of Kansas v Lawrence, KS, USA. PhD uděleno 2006. Disertace: Grammar sensitivity in children: syntactic priming and error detection. Vedoucí: Mabel Rice. Komise: Susan Kemper, Vicky Peyton, Holly Storkel, Mike Vitevitch.
2000 PhDr., Obecná psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha.
1994-1999

Studium psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha, teoreticko-výzkumná specializace. Diplomová práce Psychologické aspekty osvojování jazyka.

1993-1994 Studium psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc.