doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 854
E-mail: lukavsky@praha.psu.cas.cz
Web:
www.lukavsky.info

orcid.logo

Odborné zájmy

 • Zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Sledování očních pohybů
 • Trénink kognitivních funkcí
 • Matematické modely

Vzdělání

 • 2023: doc. obor Psychologie, FF UK, Praha
 • 2003 - 2008: Ph.D. obor Klinická psychologie, FF UK, Praha
 • 2003 - 2005: Bc. obor Informatika, MFF UK, Praha
 • 1997 - 2003: Mgr. obor Klinická psychologie, FF UK, Praha

Výzkumné stáže

 • 2010: pracovní pobyt v Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finsko
 • 2002: výměnný pobyt na katedře psychologie, Kansas State University

Pracovní kariéra

 • 2003 - nyní: vědecký pracovník, Psychologický ústav AV ČR
 • 2016 - nyní: přednášející, katedra psychologie FF UK
 • 2006 - 2018: statistik, Psychiatrické centrum Praha / NÚDZ

Pedagogická činnost

 • Od roku 2016 výuka na katedře psychologie FF UK, Praha
  Vyučované předměty: Základy obecné psychologie, Psychologická metodologie, Diplomový seminář (teoretická specializace), Cvičení z bayesovské statistiky I a II, Psychofyzika

Ocenění

2012 – Wichterleho prémie

Grantové projekty

 • 2019 - 2021: Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí, řešitel, GA ČR (19-07690S)
 • 2016 - 2018: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek, řešitel, GA ČR (16-07983S)
 • 2013 - 2015: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty, spoluřešitel, GA ČR (13-23940S)
 • 2010 - 2012: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých, řešitel, GA ČR (P407/10/P607)
 • 2006 - 2007: Asociační experiment - fyziologické koreláty a měření významů, řešitel, GA ČR (406/06/1772)

Vybrané publikace

ResearchGate.logo

FOTO: Jan Jirkovský