Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 854
Web: www.lukavsky.info
E-mail: lukavsky@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

 

Odborné zájmy

 • Zrakové vnímání, pozornost, paměť
 • Sledování očních pohybů
 • Percepce a provádění akcí
 • Trénink kognitivních funkcí
 • Matematické modely

Vzdělání a pracovní zkušenosti

 • 2003 - nyní: vědecký pracovník, Psychologický ústav AV ČR
 • 2016 - nyní: přednášející, katedra psychologie FF UK
 • 2006 - 2018: statistik, Psychiatrické centrum Praha/NÚDZ
 • 2010: pracovní pobyt v Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finsko
 • 2003 - 2008: Ph.D. Ph.D. obor Klinická psychologie, FF UK, Praha
 • 2003 - 2005: Bc. obor Informatika, MFF UK, Praha
 • 1997 - 2003: Mgr. obor Klinická psychologie, FF UK, Praha
 • 2002: výměnný pobyt na katedře psychologie, Kansas State University

Grantové projekty

 • 2019 - 2021: Sledování objektů v pohybu – identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí, řešitel, GA ČR (19-07690S)
 • 2016 - 2018: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek, řešitel, GA ČR (16-07983S)
 • 2013 - 2015: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty, spoluřešitel, GA ČR (13-23940S)
 • 2010 - 2012: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých;, řešitel, GA ČR (P407/10/P607)
 • 2006 - 2007: Asociační experiment - fyziologické koreláty a měření významů;, řešitel, GA ČR (406/06/1772)

Ocenění

2012 – Wichterleho prémie

Vybrané publikace

 • Lukavský, J. (2019). Scene categorization in the presence of a distractor. Journal of Vision, 19(2), 6–6.
 • Lukavský, J., & Děchtěrenko, F. (2017). Visual properties and memorising scenes: Effects of image-space sparseness and uniformity. Attention, Perception, & Psychophysics, 79(7), 2044–2054.
 • Lukavský, J., Děchtěrenko, F. (2016). Gaze position lagging behind scene content in multiple object tracking: Evidence from forward and backward presentations. Attention, Perception, & Psychophysics.
 • Děchtěrenko, F., Lukavský, J., & Holmqvist, K. (2017). Flipping the stimulus: Effects on scanpath coherence? Behavior Research Methods, 49(1), 382-393.
 • Lukavský, J. (2014). Changes in boundary extension effect during spatial confinement. Visual Cognition, 22(7), 996-1012.
 • Štěpánková, H., Lukavský, J., Buschkuehl, M., Kopeček, M., Řípová, D., & Jaeggi, S. M. (2013). The Malleability of Working Memory and Visuospatial Skills: A Randomized Controlled Study in Older Adults. Developmental Psychology, 50(4), 1049-1059.
 • Lukavský, J. (2013). Eye movements in repeated multiple object tracking. Journal of Vision, 13(7), 1-16.

Podrobný přehled publikací na ResearchID nebo ResearchGate

FOTO: Jan Jirkovský