Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.  
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 844
E-mail: machovcova@praha.psu.cas.cz
Profil Academia.edu

orcid.logo

Odborné zájmy

 • Pracovní podmínky ve vysokém školství
 • Diverzita na pracovišti, work-life balance, intersekcionální přístup
 • Podpora mladých vědců a vědkyň - mentoring
 • Kvalitativní výzkumný design

Vzdělání

 • 2005 – 2010   Doktorské studium (Sociální psychologie), FSS MU v Brně, Ph.D.
 • 1998 – 2005   Magisterské studium (Psychologie), FF, FSS MU v Brně, Mgr.

Přehled zaměstnání

 • 2014 - dosud: Vědecká pracovnice, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, oddělení Metodologie, tým Organizational Studies in Higher Education (OSHE)
 • 2015 - dosud: Výzkumnice, lektorka, Pedagogická fakulta UK
 • 2009 - dosud: Lektorka ÚJOP UK – CIEE

Spolupráce na projektech

 • 2020 - 2022: Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích (členka týmu, řešitelka dr. Zábrodská), Grantová agentura ČR

 • 2017 - 2019: Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry (členka týmu, řešitel doc. Mudrák), Grantová agentura ČR

 • 2014 - 2016: Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (členka týmu, řešitelka dr. Zábrodská), Grantová agentura ČR

Zahraniční stáže a stipendia

 • 1/2017 Department of Sociology, School of Business, Economics and Social Sciences, Graz University, prof. L. Oates-Indruchová – Sociology of Gender Chair (Program Aktion, Charles Uni)         
 • 1/2016 Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko. Supervize: prof. Agnes Andenæs (EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds, Charles Uni)
 • 2008/9 Danish University of Education – Aarhus Uni, Kodaň, Dánsko. Supervize: prof. Dorte Staunaes (5 měsíců, Danish Governmental Award, Masaryk Uni)
 • 2007 Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko. Supervize: Dr. Agnes Andenæs. (4 měsíce, EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds, Masaryk Uni)
 • 2004 Univerzita Utrecht (4 měsíce, SOCRATES/ERASMUS, Masaryk Uni)

Vybrané publikace

Monografie

 • Machovcová, K. (2011). Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství.Mezinárodní politologický ústav. Masarykova Univerzita, Brno.

Kapitoly v monografiích

 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2017, ebook). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.

Vybrané články v impaktovaných časopisech

 • Machovcová, K., Mudrák, J. Cidlinská, K., Zábrodská, K. (2022). Early career researchers as active followers: perceived demands of supervisory intervention in academic workplaces. Higher Education Research & Development, online first:  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07294360.2022.2040447

 • Cidlinská, K., Nyklová, B., Machovcová, K., Mudrák, J., Zábrodská, K. (2022). “Why I don’t want to be an academic anymore?” When academic identity contributes to academic career attrition. Higher Education, online first: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-022-00826-8

 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K., Cidlinská, K., Takács, L. (2021).  Competing values at public universities: Organizational cultures and job demands-resources in academic departments. Higher Education Quarterly, 76(1), 153-173https://doi.org/10.1111/hequ.12311

 • Mudrák, J., Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2020). A self-determined profession? Perceived work conditions and the satisfaction paradox among Czech Academic Faculty. Sociologicky Casopis, 56(3), 387-418. https://doi.org/10.13060/csr.2020.023

 • Mudrak, J., Zabrodska, K., & Machovcová, K. (2020). Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 31(2), 181-212. https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1607722

 • Machovcová, K., Zábrodská, K., & Mudrák, J. (2019). Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context. Educational Management Administration & Leadership47(5), 712-729. https://doi.org/10.1177/1741143217753193

 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K. (2019). Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excellence u výzkumníků na začátku kariéry. Československá psychologie 64(4): 445-465. http://cspsych.psu.cas.cz/result.php?id=1076

 • Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Jelínek, M., Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K. (2018). The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia Psychologica 60(4): 274 – 286.

 • Machovcová, K., Zábrodská, K. Mudrák, J. (2018). Department heads negotiating emerging managerialism. Educational Management Administration & Leadership. First published 28 January 2018.

 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Květon, P., Jelínek, M., Blatný, M., Šolcová, I., Machovcová, K. (2017). Occupational well-being among university faculty: A job demands-resources model. Research in higher education. 59/3.

 • Zábrodská, K., Mudrák, J. Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K. (2017). Burnout among university faculty: the central role of work-family conflict. In Educational psychology, 38(6).

 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016). Keeping marketization at bay: The quality of academic worklife in Czech universities. Czech Sociological Review, 3.

 • Machovcová, K., & Zábrodská, K. (2016). Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální výzkumné problémy. Československá psychologie, 60, 137-152.

 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014). Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144.

  ResearchGate.logo

  FOTO: Jan Jirkovský