doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.Psychologický ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4
182 00 Praha 8
Tel.: +420 266 053 857
E-mail: chrz@praha.psu.cas.cz

 

orcid.logo

Výzkumné zájmy

 • narativní psychologie
 • interpretace v kvalitativním výzkumu
 • psychosémiotický přístup v psychologii
 • zkoumání exprese a expresivity
 • psychologie umění

Vzdělání

 • 1996 - 1998: Doktorandské studium (obecná a pedagogická psychologie), Katedra psychologie, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
 • 1987 - 1995: Magisterské studium (obecná psychologie), Katedra psychologie, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze

Profesní praxe

 • od roku 1995: výzkumný pracovník, Psychologický ústav AV ČR
 • od roku 2001: přednášející, Katedra pedagogické a školní psychologie, PedFUK

Výzkumné projekty

 • 2020 - 2022: Krize, prožívání a růst ve středním věku (GAČR)
 • 2019 - 2021: Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie (GAČR)
 • 2017 - 2019: Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup (GAČR)
 • 2016 - 2018: Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci (GAČR)
 • 2012 - 2014: Komplexita jako výraz psychického života jedince (GAČR)
 • 2009 - 2011: Analýza příběhů evokovaných Tematickým apercepčním testem: kvalitativní a kvantitativní přístupy(GAČR)
 • 2006 - 2008: Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj (GAČR)
 • 2002 - 2004: Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudiální výzkum dětí (GA AV ČR)
 • 2000 - 2001: Narativní konstrukce identity (GA AV ČR)
 • 1997 - 1998: Metaforická konceptualizace politické problematiky (GA AV ČR)

Vybrané publikace

 • Chrz, V., Slavík, J., Nohavová, A. (2015): Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv – aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia Paedagogica, 20, 3, 21 – 46.
 • Chrz, V., Čermák, I. (2015): Narativní komplexita. Československá psychologie, 59, 1, 1-16. IF: 0,239
 • Lukavská, K., Hrabec, O., Chrz, V. (2016) The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players' Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology Behavior and Social Networking. Roč. 19, č. 4, s. 277-282. ISSN 2152-2715. Impakt faktor: 2.571
 • Chrz, V., Dubovská, E., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Čermák, I. (2016) Resilience ve stáří: Žánry narativní konstrukce. Československá psychologie. Roč. 60, Supplement 1, s. 53-63. ISSN 0009-062X. Impakt faktor: 0,333
 • Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Růžička, J. (2017) Narrative construction of resilience: stories of older Czech adults. Ageing and Society. Roč. 37, č. 9, s. 1849-1873. ISSN 0144-686X. Impakt faktor: 1.620
 • Chrz, V., Čermák, I. (2019) Metaforizace jako reautorizace zkušenosti. Československá psychologie. Roč. 63, č. 6, s. 617 - 626. Impakt faktor: 0,333
 • Dubovská, E., Chrz, V. (2019) Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie. Psychoterapie, 13(2)
 • Chrz, V., Dubovská, E., Poláčková Šolcová, I. (2021) Nadir experiences and ego-integrity: types of narrative enactment.Ageing and Society. Roč. 41, č. 9, s. 2006-2025. ISSN 0144-686X. E-ISSN 1469-1779
 • Dubovská, E., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I. (2022) Narativní zpracování těžkých životních událostí. Československá psychologie. Roč. 66, č. 6, s. 588-601. ISSN 0009-062X. E-ISSN 1804-6436
 • Tavel, P., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I., Dubovská, E., Kalman, M. (2022) Peak experience and its varieties: Response to challenge as a valuable perspective. Československá psychologie. Roč. 66, č. 2, s. 95-110. ISSN 0009-062X. E-ISSN 1804-6436

Přehled publikační činnosti

FOTO: Jan Jirkovský