Institut SYRI a tým Systémy resilience

10. 06. 2024

pod vedením Alice Koubové vás srdečně zvou na veřejnou přednášku světově uznávaného výzkumníka v oblasti sociální a psychologické resilience Michaela Ungara. Svou přednášku nazval:

Resilience at Home and at Work: Maintaining our Capacity to Cope During Times of Change and Challenge. – Resilience doma i v práci: Jak si udržet schopnost zvládat změny a výzvy.

Kdy: 13. června 2024 od 19 hod.
Kde: Aula Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 110 00 Praha – Nové Město
Jazyk: Angličtina

Tato přednáška je organizována v rámci projektu NPO „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik,“ č. LX22NPO5101, financovaného Evropskou unií – Next Generation EU.

Pozvánka zde