Bc. Lucie Zernerová, Ph.D., MSc.

 Bc. Lucie Zernerová, Ph.D., MSc.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 844
Email: Zernerova@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

Odborné zájmy v oblasti psychologie pracovního zdraví:

 • Teorie pracovního stresu, pracovní angažovanosti a motivace
 • Všímavost (mindfulness) a soucit k sobě jako protektivní osobnostní rysy
 • Programy prevence pracovního stresu a syndromu vyhoření založené na všímavosti
 • Trénink/terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and Commitment Training, ACT) pro posílení pracovního zdraví a psychické pohody
 • Perfekcionismus v pracovním životě
 • Metodologie psychologického výzkumu a pokročilé statistické metody

Vzdělání a akademická kvalifikace

2013 – 2021                            
Doktorské studium a titul Ph.D. v oboru Psychologie, Department of Psychology, City, University of London, Velká Británie. Název dizertační práce: “Trait mindfulness and its dimensions as personal resources in the Job Demands-Resource Theory of work-related stress and motivation” (Všímavost a její dimenze jako protektivní rysy osobnosti v kontextu Teorie pracovních nároků a zdrojů); supervisor: Dr Paul Flaxman

2009 – 2011 (p-t)                   
Magisterské studium a titul MSc v oboru Psychologie práce a organizací, City, University of London. Magisterský program akreditovaný Britskou Psychologickou Společností (BPS). Klíčová témata: Organizational Development and Change, Employee Well-being, Employee Relations and Motivation, Recruitment and Selection, Training, Performance Appraisal, Health and Safety, Ergonomics, Job Design, and Quantitative and Qualitative Research Methods.

2007 – 2009 (p-t)                    
Graduate Conversion Diploma v Psychologii, London Metropolitan University, UK,

2006 – 2007 (p-t)                    
Graduate Conversion Certificate v Psychologii, London Metropolitan University, UK

2002 – 2005                            
Studium a titul Bc. Humanitní studia + Certifikovaný program Psychologie zdraví, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

Rozšiřující odborné vzdělání a kvalifikace

2020 – dosud                           
Mindfulness Teacher Training with Breathworks, Manchester, UK – vzdělávací program akreditovaný BAMBA, the British Association of Mindfulness-Based Approaches (online; předpokládané ukončení v prosinci 2021).

2019                                          
Inside this moment: Using mindfulness in ACT to promote radical change
Kirk Strosahl & Patricia Robinson, 12th – 13th September 2019, London, UK

2019                                          
ACT in the workplace: Improving employees’ psychological wellbeing,
Paul Flaxman & Ross McIntosh, 14th – 15th March 2019, London, UK

2014                                          
Advanced Statistics: Multilevel Modelling, Structural Equation Modelling, Latent Growth Curve Modelling using IBM SPSS and MPlus
,
Figure it out consultancy, Institute of Work Psychology, University of Sheffield, UK.

2012                                          
ACT Made Simple
, Russ Harris, 2nd – 3rd October 2012, London, UK

2012                                          
Intermediate ACT Competency Training
;
Mindfulness Training Ltd. (Henry Whitfield, David Gillanders); March 2012, London, UK

2012                                          
ACT Experiential Introduction with Skills Training;
Mindfulness Training Ltd. (Henry Whitfield, Martin Wilks); February 2012, London, UK

Přehled zaměstnání

Září 2021 – dosud            
Vědecká pracovnice, Psychologický ústav AV ČR

Výzkumná skupina Organizational Studies in Higher Education (OSHE).

Březen 2020 – dosud       
Vědecká pracovnice (Research Associate), Department of Psychology,
City, University of London, UK

Výzkumný projekt - A randomized field experiment to evaluate effectiveness of Rad-Sec, a novel 8-week mindfulness-based intervention to develop resilience, self-care and mindfulness skills to address unique mental health needs and experiences of LGBTQ+ individuals. Journal manuscript in preparation.

Výzkumný projekt – Using focused ACT intervention to increase psychological flexibility in the general workforce – influence on job burnout and work performance. Journal manuscript in preparation.

Září 2020 – dosud                            
Spoluzakladatelka Institutu ACT+, Česká republika

Institut ACT+ je vzdělávací project zaměřený na trénink a supervizi Terapie přijetí a odhodlání (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) a dalších přístupů založených na všímavosti v rámci tzv. Třetí vlny KBT.

Leden 2015 – Květen 2021            
Externí vyučující (Visiting Lecturer), Department of Psychology,
City, University of London; UK – www.city.ac.uk

Únor 2018 – Červen 2018             
Externí vyučující (Visiting Lecturer),
Kingston Business School, London, UK – www.kingston.ac.uk  

Červen 2012 – Říjen 2013             
Výzkumná pracovnice (Researcher), Centre for Workforce Effectiveness,
The Work Foundation (part of Lancaster University); London, UK - www.theworkfoundation.com   

Únor 2011 – Květen 2012              
Well-being Project Advisor, Occupational Health & Safety Dept,
Black & Veatch Ltd; Redhill, Surrey, UK – www.bv.com

Únor 2006 – Září 2011                   
Marketingová specialistka (Marketing & Communications Specialist),
Black & Veatch Ltd; Redhill, Surrey, UK – www.bv.com

Publikační činnost a příspěvky na konferencích

 • Flaxman, P. E., Prudenzi, A. & Zernerova, L. (In press). Acceptance and commitment training in the workplace. In Twohig, M. P., Levin, M. E., & Petersen, J. M. (Eds.), The Oxford Handbook of Acceptance and Commitment Therapy. Oxford University Press.
 • Calissano, C., Haenschel, C., Flaxman, P. E. & Zernerova, L. (2021). Influence of perfectionism on short-term anxious reactivity to a social-evaluative stressor. Personality and Individual Differences, 173, 110626. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.110626
 • Zernerova, L. & Flaxman, P. E. (2019, May 29th – June 1st). A daily diary study of within-and between-person effects of trait mindfulness as a personal resource at work: Revealing “hidden” interactions [Oral presentation, 1797]. 19th European Association of Work and Organisational Psychology Congress, Turin, Italy. http://www.eawop.org/ckeditor_assets/attachments/1225/eawop-2019_complete-programme_preliminary.pdf?1571412002
 • Zernerova, L. & Flaxman, P. E. (2012, Jan 11th – 13th). Mindfulness and psychological flexibility as personal resources. British Psychological Society (BPS) Division of Occupational Psychology (DOP) Annual Conference 2012: Delivering Excellence: Stimulating, Informing and Engaging our Profession, 2012, Chester, UK
 • Cermakova (Zernerova), L., Moneta, G. B. & Spada, M. M. (2010). Dispositional flow as a mediator of the relationships between attentional control and approaches to studying during academic examination preparation. Educational Psychology, 30(5), 495–511. https://doi.org/10.1080/01443411003777697


Granty

 • 2013      PhD Scholarship, City, University of London, UK

Členství v odborných organizacích

 • Association of Contextual Behavioural Science (od 2011)

 • British Psychological Society (od 2009) – Division of Occupational Psychology; Special Group in Coaching Psychology

 • European Association of Work and Organisational Psychology (od 2019)