Doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 844
E-mail: mudrak@praha.psu.cas.cz

Google Scholar
Researchgate
ORCID
Publons

ODBORNÉ ZÁJMY

Sociální a motivační determinanty vzdělávacího rozvoje; Nadání a talent;
Výkon a excelence; Výkonová motivace; Pracovní podmínky a pracovní zdraví; Kvalita života a well-being; Vysoké školství

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KVALIFIKACE

2017
Habilitace v oboru pedagogická psychologie.
Pedagogická fakulta, Universita Karlova.
2005 – 2009
Postgraduální studium vývojové psychologie. Fakulta sociálních studií,
Masarykova Univerzita, Brno.
1999 – 2005
Magisterské studium psychologie. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno.

PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

2014 – současnost
Psychologický ústav Akademie věd ČR. Výzkumný pracovník.
2018 – současnost
Katedra psychologie/ KREAS, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.
Vedoucí výzkumný pracovník.
2010 – současnost
Katedra pedagogiky, psychologie, didaktiky, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
Univerzita Karlova v Praze.
Docent.
2011 – 2013
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.
Řešitel postdoktorského grantu.
2011 – 2013
Pražská vysoká škola psychosociálních studií. Pozice na pracovišti:
Lektor psychologických kurzů.
2008 – 2010
Katedra společenských věd, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita,
Brno,
Odborný asistent.
2007 – 2008
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, Brno. Výzkumný pracovník.
2006
Základní škola Náměstí 28. Října, Brno. Školní psycholog.

ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY

2020 – 2022
Standardní grant Grantové agentury ČR (GAČR) Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích.” Grant GA ČR číslo 20-13732S. Člen řešitelského týmu.
2020 – 2022
Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy „Hledání rovnováhy: Integrativní model výkonové motivace, výkonu a „well-being“ u vrcholových sportovců.“ Grant číslo 1088120. Vedoucí projektu.
2018 – 2022
Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (KREAS). Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. Klíčový pracovník.
2017 – 2019
Standardní grant Grantové agentury ČR (GAČR) Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry.” Grant GA ČR číslo 17-20856S. Hlavní řešitel.
2014 – 2016
Grant Světové anti-dopingové asociace (WADA) „Doping in the Czech adolescents: Prevalence, correlates and experiences.” Spoluřešitel.
2013 – 2016
Standardní grant Grantové agentury ČR (GAČR) „Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství.” Grant GA ČR číslo P407- 14-02098S. Člen řešitelského týmu.
2011 – 2013
Postdoktorský grant Grantové agentury ČR (GAČR) „Konstrukty a praktiky ve vzdělávání nadaných: Rozvoj nadaných dětí v českém vzdělávacím kontextu.“ Grant GA ČR číslo P407-11-512. Řešitel.
2009
Grant EEA Grants Norway „Rozvoj lidských zdrojů.“ Pracovní stáž na Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Řešitel.
2008
Grant Fakulty sociálních studií MU „Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání PhD.“ Řešitel.
2007
Grant Fakulty sociálních studií MU „Podpora konkurenceschopnosti doktorských studentů a post-doktorských pracovníků jako členů výzkumných týmů.“ Řešitel.

ZAHRANIČNÍ STÁŽE

2013 – 2014
University of North Carolina in Chapel Hill, USA. Dependent in the Fulbright-Masaryk Scholarship Program.
2011
Collective biography internship, Sydney, Australia.
2009
Psykologisk institutt, Univerzitetet i Oslo, Oslo, Norsko. Visiting researcher.

SEZNAM PUBLIKACÍ

Monografie
 • Slepička, P., Mudrák, J., Slepičková, I. (2018). Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže. Praha: Karolinum.
 • Mudrák, J. (2015). Nadané děti a jejich rozvoj. Praha: Grada.
 • Slepička, P., Mudrák, J., Slepičková, I. (2016). Sport a pohyb v životě seniorů. Praha: Karolinum.
 • Hašková, H., Saxonberg, S., Mudrák, J. (2013). Development of Czech Childcare Policies. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Hašková, H., Saxonberg, S., Mudrák, J. (2013). Péče o předškolní děti: boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství.  
Kapitoly v knize
 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2018). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.
Články (WoS/ Scopus)
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Machovcová, K., Cidlinská, K., Takács, L. (2021).  Competing values at public universities: Organizational cultures and job demands-resources in academic departments. Higher Education Quarterly. https://doi.org/10.1111/hequ.12311
 • Dostálová, R., Stillman, C., Erickson, K. I., Slepička, P., & Mudrák, J. (2021). The Relationship between Physical Activity, Self-Perceived Health, and Cognitive Function in Older Adults. Brain Sciences, 11(4), 492. https://doi.org/10.3390/brainsci11040492
 • Mudrák, J., Slepička, P., Slepičková, I., Zábrodská, K., Knoblochová, M. (in press).  Motivational beliefs and subjective effort in adolescent athletes. International journal of sport psychology.  
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Rozumová, E., & Takács, L. (2021). Očekávání úspěchu, hodnota výkonu a seberegulace: Typologie výkonové motivace studentů pedagogických oborů založená na klastrové analýze dotazníku Motivace k výkonu. Studia paedagogica, 26(1), 145-166. https://doi.org/10.5817/SP2021-1-6
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2020). A self-determined profession? Perceived work conditions and the satisfaction paradox among Czech Academic Faculty. Sociologicky Casopis, 56(3), 387-418. https://doi.org/10.13060/csr.2020.023
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., & Takács, L. (2020). Systemic approach to the development of reading literacy: Family resources, school grades, and reading motivation in fourth-grade pupils. Frontiers in psychology, 11, 37. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00037
 • Mudrak, J., Zabrodska, K., & Machovcova, K. (2020). Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence. High Ability Studies, 31(2), 181-212. https://doi.org/10.1080/13598139.2019.1607722
 • Takács, L., Kandrnal, V., Kaňková, Š., Bartoš, F., & Mudrák, J. (2020). The effects of pre-and post-partum depression on child behavior and psychological development from birth to pre-school age: a protocol for a systematic review and meta-analysis. Systematic reviews, 9(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/s13643-019-1267-2
 • Machovcová, K., Zábrodská, K., & Mudrák, J. (2019). Department heads negotiating emerging managerialism: The Central Eastern European context. Educational Management Administration & Leadership, 47(5), 712-729. https://doi.org/10.1177/1741143217753193
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2019). Kumulace výhod nebo utváření práce? Organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u výzkumníků na začátku kariéry. Československá psychologie, 63(4), 445-465.
 • Mudrák, J., Slepička, P., Slepičková, I. (2018). Sport motivation and doping in adolescent athletes. PLoS ONE 13(10): e0205222. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205222
 • Blatný, M., Květon, P., Jelínek, M., Šolcová, I., Zábrodská, K., Mudrák, J., & Machovcová, K. (2018). The Influence of Personality Traits on Life Satisfaction Through Work Engagement and Job Satisfaction among Academic Faculty Members. Studia Psychologica, 60(4), 274-286. https://doi.org/10.21909/sp.2018.04.767
 • Mudrak, J., Zabrodska, K., Kveton, P., Jelinek, M., Blatny, M., Solcova, I., & Machovcova, K. (2018). Occupational well-being among university faculty: A job demands-resources model. Research in Higher Education, 59(3), 325-348. https://doi.org/10.1007/s11162-017-9467-x
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M., & Machovcová, K. (2018). Burnout among university faculty: The central role of work–family conflict. Educational Psychology, 38(6), 800-819. http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2017.1340590
 • Mudrak, J., Slepicka, P., & Elavsky, S. (2017). Social cognitive determinants of physical activity in Czech older adults. Journal of aging and physical activity, 25(2), 196-204.  https://doi.org/10.1123/japa.2015-0125
 • Mudrák, J., Slepicka, P., & Slepicková, I. (2016). Doping u českých adolescentů: Prevalence a postoje. Československá psychologie., 60(5), 441 - 454.
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., Šolcová, I. (2016). Keeping marketization at bay: the quality of academic worklife in Czech universities. Czech sociological review, 52(3), 347-373.  http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.3.262
 • Mudrák, J., Štochl, J., Slepička, P., & Elavsky, S. (2016). Physical activity, self-efficacy, and quality of life in older Czech adults. European Journal of Ageing, 13(1), 5-14. http://dx.doi.org/10.1007/s10433-015-0352-1
 • Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaeemdar, S., & Mudrák, J. (2016). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. Culture and Organization, 22(2), 136-157. https://doi.org/10.1080/14759551.2014.894514
 • Mudrák, J., Zábrodská, K. (2015). Childhood giftedness, adolescent agency: A systemic multiple-case study. Gifted Child Quaterly, 59(1), 55-70. https://doi.org/10.1177/0016986214559602
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014). Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144. https://doi.org/10.5817/SP2014-4-6
 • Mudrák, J., Slepička, P., & Slepičková, I. (2014). Perceived health and motivation to physical activity in seniors. Kontakt, 16(1), e44-e50. https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2013.10.001
 • Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2013). Lidský potenciál jako psychologický konstrukt. Československá psychologie, 57(3), 201-217.
 • Mudrák, J. (2011). He was born that way: Parental constructions of giftedness. High Ability Studies, 22(2), 199-217. https://doi.org/10.1080/13598139.2011.622941
 • Mudrák, J., Slepička, P., Elavsky, S. (2011). Motivation for physical activity in Czech seniors. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, 47(2), 7-18.
 • Mudrák, J., Slepička, P., Šiška, P. (2011). Physical activity and life satisfaction in seniors participating in educational programs. ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – Kinanthropologica, 47(1), 84-95.
 • Mudrák, J. (2010). Sprinters in the course of a marathon: Withdrawal from elite competitive sport in adolescence.  Gifted and Talented International, 25(2), 125-136. https://doi.org/10.1080/15332276.2010.11673576
 • Mudrák, J., Portešová, Š. (2008). Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu. Československá psychologie, 52(1), 32-46.
 • Mudrák, J. (2007). Going all the way: Theories, models and determinants of high achievement development. The New Educational Review, 11(1), 127 – 146.

ZVANÉ PŘEDNÁŠKY

 • „Systemic approach to the development of excellence: evidence from multiple learning contexts.” International Congress of Psychology, 18. – 23. 7. 2021. (www.icp2020.com)
 • Výsledky výzkumu akademického pracovního života.“ Konference Hodnocení kvality vysokých škol, 4.- 5. 5. 2017 Telč. (http://www.hkvs.muni.cz/hp2017/program/)
 • “Péče o předškolní děti: Boření mýtů.” Přednáška na workshopu “Ženy na trhu práce a rodinná politika”. 3. 9. 2013, Senát ČR.

FOTO: Jan Jirkovský