Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Praha 8
Tel. +420 266 053 858  
Email: Hejtmanek@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

Odborné zájmy

 • Virtuální realita
 • Prostorová navigace
 • Sledování očních pohybů
 • Datová analýza

Vzdělání a pracovní zkušenosti

 • 2021 - nyní: výzkumný pracovník, Psychologický ústav AV ČR
 • 2021 - nyní: odborný asistent, Katedra psychologie a věd o životě, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova
 • 2017–2018:  Fulbrightovo stipendium, University of California, Davis: výzkum přenosu prostorové paměti mezi virtuálním a reálným prostředím
 • 2015 – nyní: vědecký pracovník, Národní ústav duševního zdraví: výzkum využití VR jako diagnostické a rehabilitační metody u osob s duševním onemocněním
 • 2015 – 2021: junior výzkumník, Fyziologický ústav AV  ČR; výzkum prostorové paměti u lidí
 • 2015–2020: PhD. Neurovědy, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: disertační práce: Virtual environments as a tool to study human navigation
 • 2014 - Výměnný pobyt, McGill University, Montreal, Kanada
 • 2009–2015 – Mgr. Psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: diplomová práce: Human spatial navigation strategies in virtual environments

Vybrané publikace

Plechatá, A., Hejtmánek, L., Bednářová, M., & Fajnerová, I. (2021). Cognitive Remediation in Virtual Environments for Patients with Schizophrenia and Major Depressive Disorder: A Feasibility Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17). 

Plechatá, A., Hejtmánek, L., & Fajnerová, I. (2021). Virtual supermarket shopping task for cognitive rehabilitation and assessment of psychiatric patients: Validation in chronic schizophrenia. Ceskoslovenska Psychologie, 65(1), 14–30.

Hejtmanek, L., Starrett, M., Ferrer, E., & Ekstrom, A. D. (2020). How Much of What We Learn in Virtual Reality Transfers to Real-World Navigation? Multisensory Research, 1–25.

Harootonian, S. K., Wilson, R. C., Hejtmánek, L., Ziskin, E. M., & Ekstrom, A. D. (2020). Path integration in large-scale space and with novel geometries: Comparing vector addition and encoding-error models. PLoS Computational Biology, 16(5), e1007489.

Hejtmánek, L., & Fajnerová, I. (2019). Využití virtuální reality v psychiatrii. Psychiatrie , 23(4), 188–196.

Hejtmánek, L., Oravcová, I., Motýl, J., Horáček, J., & Fajnerová, I. (2018). Spatial knowledge impairment after GPS guided navigation: Eye-tracking study in a virtual town. International Journal of Human-Computer Studies, 116, 15–24.

Přehled publikací na Researchgate