Výzkum vrstevnických vztahů

25. 10. 2023

V listopadu míříme do více než 100 tříd 6. až 8. ročníků s unikátním výzkumem sociálních vztahů v adolescenci. Smyslem tohoto projektu je získat poznatky, které pomohou vylepšit podporu psychické pohody dospívajících. Bližší informace zde.

Děkujeme Grantové agentuře České republiky, všem zapojeným školám, učitelům a rodičům a především samotným dospívajícím, kteří nám svými anonymními odpověďmi pomohou, abychom lépe porozuměli vztahům mezi dospívajícími!

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
vedoucí projektu
kollerova@praha.psu.cas.cz