Výběrové řízení

01. 07. 2024

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici PROJEKTOVÝ, FINANČNÍ MANAŽER OP / MANAŽERKA OP


Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. v současné době spravuje projekt NPO Exceles a projekt OP JAK. Zároveň úspěšně aplikoval několik projektů ve výzvě OP JAK a připravuje se na další výzvy.

Hledáme proto posilu na komplexní pozici:

PROJEKTOVÝ, FINANČNÍ MANAŽER OP / MANAŽERKA OP

Výše úvazku: 1
Místo výkonu práce: Brno, Praha
Pracovní smlouva: na dobu určitou do konce roku 2028

Náplň práce:

 • Vedení a zodpovídání za realizaci přijatých projektů OP JAK – tj. komunikace a nastavení administrativních procesů v rámci celé Hospodářské správy a úzká spolupráce s vědeckými garanty projektů za věcné plnění projektu
 • Odpovídá za finanční řízení projektů, plnění rozpočtových plánů během realizační fáze a fáze udržitelnosti,
 • Odpovídá za kontrolu a plnění úkolů vyplývajících ze schváleného projektového plánu, harmonogramu a rozpočtu projektu, za zpracovávání žádostí o platby či změny vč. příslušné účetní agendy a řízení výkaznictví,
 • Sestavuje průběžné a závěrečné zprávy o realizaci projektu ve spolupráci s řešitelským týmem,
 • Odpovídá za plán a plnění výběrových řízení a alokaci lidských zdrojů v projektu,
 • Komunikuje s poskytovateli dotace a s projektovými specialisty na partnerských institucích,
 • Zpracovává a archivuje projektové dokumenty.

Požadujeme:

 • Vzdělání VŠ/SŠ (ekonomického směru výhodou),
 • Zkušenost s přípravou, administrativou a projektovým nebo finančním řízení operačních programů
 • Výhodou je orientace v národních programech podpory výzkumu a vývoje např. (OP VVV, GAČR, TAČR) i v programech EU (např. Horizon Europe),
 • Aktivní znalost angličtiny, zejména schopnost plynule psát a číst anglické texty,
 • Výborné komunikační schopnosti a schopnost spolupráce,
 • Výborná znalost práce na počítači (Excel, Word), práce s internetem, znalost programů MS2014+/MS2021+ výhodou
 • Samostatnost, pozitivní a proaktivní přístup k práci
 • Znalost prostředí VVI výhodou.

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou se zkušební dobou a možností prodloužení
 • Práci na plný úvazek
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce, zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • 5 týdnů dovolené
 • Zajímavou práci v neformálním a přátelském kolektivu,
 • Flexibilitu práce: flexibilní pracovní doba a možnost částečně využívat home-office,
 • Zaměstnanecké benefity: stravenky, penzijní připojištění.
 • Podporu vzdělávání, školení, kurzů,
 • Možnost dalšího kariérního růstu.

Předpokládaný nástup: od 1.9.2024, případně dle dohody.

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem, ve kterém popište své dosavadní zkušenosti s projekty OP, zasílejte v elektronické podobě na adresu doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., e-mail: martina@psu.cas.cz, a zároveň na e-mail: ivona@psu.cas.cz.

Případné dotazy směřujte prosím rovněž na tuto kontaktní adresu.

Uzávěrka přihlášek: 19.7. 2024

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.