V prvním letošním čísle Československé psychologie

27. 02. 2024

se slovenští kolegové zabývají nenávistnými projevy na internetu vůči migrantům, a to ve vztahu k hodnotové preferenci.

Tři stati jsou věnovány různým pohledům na choroby: preventivním intervencím určeným rodinám, ve kterých rodič trpí duševní poruchou; okolnostem souvisejícím se sdělením své onkologické diagnózy rodičům; zatížení osob pečujících v domácím prostředí o pacienty s epilepsií během pandemie covid-19.

Odborné veřejnosti jsou předloženy psychometrické vlastnosti přeložených dotazníků Meaning in Life (slovenská verze) a Comprehensive Assessment of Acceptance and Commitment Therapy Processes (Com­pACT; česká verze).

Předběžné sdělení se zaměřuje na mentální zdraví vysokoškolských studentů po cílené intervenci.

V čísle je uveřejněn také nekrolog Jana Vymětala z pera Aleny Plhákové.