V právě vycházejícím čísle 5 Československé psychologie

01. 11. 2023

se seznámíte se zajímavou studií porovnávající sociální vnímavost, empatii a systemizující chování u autistických a dysfatických dětí. Výzkum maďarských kolegů zkoumá souvislosti mezi mateřským vnímáním dětí, stylem mateřské vazby a všímavým rodičovstvím. Studie z Bosny a Hercegoviny se zabývá osobnostními prediktory relativní deprivace u adolescentů ve fázi vynořující se dospělosti. Kvalitativně založená slovenská studie je zaměřena na dosahování cílů a překonávání překážek u mladých lidí. A mladým lidem je věnována i studie srovnávající reprezentace lásky na Slovensku a v Česku.

Metodická studie se zabývá českou verzí Dotazníku rodičovského vyhoření. 

Příspěvek v rubrice Z historie je věnován psychologům-chartistům. V čísle vychází také nekrolog nedávno zesnulého Imricha Ruisela z pera Petra Halamy.