V právě vycházející Československé psychologii

03. 07. 2024

je věnována pozornost žánrové pestrosti příběhů vytvořených umělci v TAT jako indikátoru kreativity. Další empirická studie se zabývá souvislostmi mezi výkonností basketbalových hráček a rysy velké pětky. Článek brněnských autorek se zaměřuje na efektivitu pohybového intervenčního programu u základních pohybových dovedností předškolních dětí.

Metodická studie informuje o slovenské verzi Music in Mood Regulation Scale a jejích psychometrických charakteristikách. V klinicky založené stati autoři popisují možnosti využití televizního seriálu jako vhodného materiálu pro osvojování terapeutických dovedností studentů a psychoterapeutů.

V rubrice Z klinické praxe vychází zajímavý příspěvek zaměřený na efektivitu psychoterapeutické péče. V čísle je zařazen nekrolog nedávno zesnulého Jiřího Diamanta z pera Ondřeje Bezdíčka a recenze pozoruhodné knihy G. Bianchiho Figuration of human subjectivity. A contribution to second order psychology (2022, Palgrave).