Vědci z AV ČR a FEKT VUT ve spolupráci s firmou Propsyco vyvinuli unikátní nástroj pro hodnocení dysgrafie

28. 06. 2024

Ve spolupráci Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a firmou Propsyco s.r.o byla vyvinuta unikátní diagnostická metoda pro objektivní hodnocení vývojové dysgrafie. Odborníkům ze školských poradenských zařízení a pracovišť pomůže s diagnostikou a hodnocením poruch psaní u dětí mladšího školního věku. Diagnostický software DiaGraMo byl představen na tiskové konferenci dne 20. června 2024, které se zúčastnil proděkan pro tvůrčí činnost FEKT VUT, profesor Jaroslav Koton, hlavní řešitel projektu profesor Tomáš Urbánek a doktorka Katarína Zvončáková z Psychologického ústavu AV ČR a doktor Jiří Mekyska z Ústavu telekomunikací FEKT VUT.

„Vývojová dysgrafie, odborně označovaná jako specifická porucha učení s narušením písemného projevu, se projevuje poruchou jemné motoriky, která se odráží v psaní. Dítě má například potíže s plynulým vedením čáry, s tvary písmen nebo s organizací textu na stránce. To často vede k nečitelnému rukopisu a velké námaze spojené se psaním. Kromě toho se u dítěte mohou objevit pocity méněcennosti, narušená sebeúcta a dítě může být nesprávně vnímáno okolím (např. bývá označováno za líné nebo nesnaživé). Některé studie dokonce naznačují, že nečitelný rukopis může vést k horším známkám ve škole. To vše negativně ovlivňuje celkovou pohodu (well-being) dítěte,“ vysvětluje doktorka Zvončáková z Psychologického ústavu Akademie věd ČR.

Diagnostika dysgrafie byla až doposud založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Nově vytvořený software, nazvaný DiaGraMo, využívá záznam písma pomocí digitalizačních tabletů, který následně pomocí matematických modelů automaticky vyhodnotí a expertům poskytne objektivní diagnostiku a hodnocení různých projevů dysgrafie. Výstupem softwaru je vyhodnocení výkonu dítěte v různých oblastech psaní (např. rychlost psaní nebo schopnost rozlišovat velikost jednotlivých písmen).

Více informací naleznete zde