Cit pana Kundery pro českou lítost

15. 08. 2023

Někdo u Kunderových knih může postrádat schopnost vzbudit emoce. Paradoxně ale Kundera je a navždy bude zapsán ve vědě jako ten, který pro svět objevil, definoval a popsal "českou" lítost, emoci nepřeložitelnou do jiných jazyků.
 
Pár řádku k lítosti přidala do Časopis Vlasta Iva Poláčková Šolcová, která pocity, nesmírné jak roztažená harmonika, zkoumá.