Akademie věd ČR pokračuje ve velkorysém programu podpory perspektivních vědců a vědkyň mladší a střední generace.

31. 10. 2023

Prémii nazvanou Lumina quaeruntur v pondělí 30.10.2023 z rukou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové obdržela i dr. Chládková z naší instituce jako talentovaná vědecká osobnost.

Kateřina Chládková se bude ve svém výzkumu zabývat vztahem mezi rytmickou aktivitou mozku, těla a jazykovými schopnostmi. Zkoumat bude i to, jakou roli má v mezilidské interakci rytmus mluvené řeči. Podle vědkyně pomáhá rytmus lidem při osvojování řeči i při komunikaci. Díky němu lze porozumět řeči i v hlučném prostředí.

Prémie Lumina quaeruntur cílí na vědce a vědkyně na prahu středního věku včetně těch, kteří se do aktivní kariéry vracejí po rodičovské dovolené. Délku vědecké praxe od udělení doktorského titulu Ph.D. totiž tato prémie omezuje na maximálně 10 let. Do této doby se ale nezapočítává doba rodičovské dovolené. Šanci tak mají i vědkyně, případně vědci, kteří fakticky stanovenou dobu přesáhli. Další podmínkou udělení je, aby čtvrtinu rozpočtu hradilo akademické pracoviště, kde bude výzkumník působit.  

„Tito mladí vědci a vědkyně s obrovským zápalem pro svůj obor jsou budoucností Akademie věd a celé české vědy. Jsem ráda, že je můžeme v jejich rozletu podporovat i proto, že finanční podpora na úrovni státu pro udržení mladých vědců – anebo pro jejich návrat ze zahraničí – opravdu není příliš výrazná,“ říká předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Ocenění Lumina quaeruntur bylo poprvé uděleno v roce 2018, dosud jej obdrželo 31 vědců a vědkyň.