Výběr přátel ovlivňuje mateřský jazyk

22. 05. 2023

O vlivu přízvuku na sociální preference u dětí mluví na ČT 24 vědkyně z Psychologického ústavu AV: Natálie Kikoťová, Kateřina Chládková a Lucie Jarůšková, které se zabývají tímto výzkumem. Více naleznete na odkazu na nahrávce od 0:54 zde