V právě vycházejícím dvojčísle Československé psychologie

30. 08. 2023

je uveřejněn zajímavý experiment zaměřený na jazykově podmíněné sociální preference dětí při výběru kamaráda. Další výzkumná studie přináší kvalitativní analýzu negativních zkušeností z psychoterapií. Třetí výzkumná studie se zabývá temnou tetrádou a jejími časovými a genderovými aspekty.

V přehledové studii jsou shrnuty teorie, přístupy a modely související s vícenásobnou sociální kategorizací. Poslední stať se zabývá možnými příčinami nevyužitého potenciálu Schultzova autogenního tréninku.

Ve dvojčísle také vyšel nekrolog nedávno zesnulé Michaely Auerové a dvě recenze odborných knih z pera A. Plhákové a K. Paulíka.