Kolem bilingvního vývoje koluje řada mýtů a nejasností, které se snažíme vyvrátit, popisuje svůj výzkum laureátka Ceny Růženy Vackové Lucie Jarůšková

19. 04. 2024

Doktorandka českého jazyka fakultní cenu obdržela 18. dubna 2024 za svou diplomovou práci „ Vliv přízvuku a bilingvismu na jazykově podmíněné sociální preference u dětí “ vedenou dr. Kateřinou Chládkovou z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a za vydané vědecké publikace. Cena Růženy Vackové se na FF UK uděluje od roku 2023 za vynikající samostatnou publikační činnost nebo mimořádný vědecký přínos ročníkové, bakalářské, diplomové či disertační práce.