prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Veveří 97, 602 00 Brno

Tel.: ++420 532290 270
E-mail: tour@psu.cas.cz

ORCID iD

Research interests

Psychometrics
Psychosemantics
Quantitative methodology of psychology
Statistical analysis of the data
Semiotics

Qualification

2012: professor in general psychology
2005: associate professor in general psychology
2001: PhDr. in psychology
1999: Ph.D. in psychology
1995: Mgr. in psychology

Job

2003- : head of the Methodology department
2008- : leading scientific worker
1999-2008: scientific worker
1995-1999: research worker

Teaching

Basics of psychometrics
Methodology of psychology
Psychosemantics
Factor analysis

Research projects

Czech Science Foundation

2000-2001: Corporate image as an image in the individual’s mind (with doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.)
2001-2003: Diagnostical possibilities of the psychosemantic methods (postdoc project)
2006-2008: Analysis of the text as a research and diagnostic tool
2007-2009: Measuring the satisfaction of citizens with public services as a part of the quality management in the public sector organizations
2009-2011: Analysis of the stories evoked by the Thematic Apperception Test: quantitative and qualitative approaches
2011-2012: Different versions of N-back task: comparing efficiency in improving fluid intelligence scores
2012-2014: Complexity as an expression of the psychological life of an individual
2013-2014: Personality traits as mediators of the cognitive training effectiveness

Membership in professional organizations and committees

from 1998: European Association of Personality Psychology
1999-2006: Scientific Council of the Institute of Psychology, ASCR
2003-2006: Discipline Panel No. 7 (Social and economical sciences) Scientific Foundation of the ASCR, 2004-2006 secretary of the panel
from 2004: European Association for Methodology
from 2004: Standing Working Group of the Accreditation Committee of Ministry of Education of CR for pedagogy, psychology and kinanthropology
from 2005: Czech-Moravian Psychological Association
from 2005: Standing Committee for Tests and Testing of EFPA, now Board of Assessment of EFPA
from 2006: Institutional Board of the Institute of Psychology of the ASCR
from 2007: Scientific Council of the Faculty of Social Sciences and Health Care, Constantine the Philosopher University in Nitra

Scientific Awards

2005: Otto Wichterle’s Award

Selected publications

Books and monographs

Urbánek T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno. ISBN 80-902653-4-0 (Structural Equation Modeling in Psychology - in Czech)
Urbánek, T. (2003): Psychosémantika. Psychosémantický přístup ve výzkumu a diagnostice. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno. ISBN 80-86669-03-3 (Psychosemantics - in Czech)
Urbánek, T., Denglerová, D., Širůček, J. (2011). Psychometrika. Měření v psychologii. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-836-4 (Psychometrics. Measurement in Psychology - in Czech)

Papers

Hrdlička, M., Moráň, M., Urbánek, T., Blatný, M., Maňasová, I. (1998): Elektrokonvulzivní terapie a souběžná léčba psychofarmaky: vztah psychofarmak k paroxysmální aktivitě. Česká a slovenská psychiatrie, 94, 5, 263-271. ISSN 0069-2336
Šimeček, M., Urbánek, T. (1999): Analýza časového průběhu pozornosti – comeback. Československá psychologie, 43, 4, 349-357. ISSN 0009-062X
Urbánek, T. (2000): Possibilities of quantification of the Semasiological selection test. Studia psychologica, 42, 3, 283-288. ISSN 0039-3320
Urbánek, T., Šimeček, M. (2001): Teorie odpovědi na položku. Československá psychologie. 54, 5, 428-440. ISSN 0009-062X
Hrdlička, M., Chacko, R. C., Blatný, M., Urbánek, T., Moráň, M., Maňasová, I. (2002): Seizure Duration in Females Receiving ECT with Concurrent Psychotropic Medication. European Journal of Psychiatry, 16, 1, 39-46. ISSN 0213-6163
Hrdlička, M., Kulísek, R., Propper, L., Lisý, J., Belšan, T., Neuwirth, J., Komárek, V., Blatný, M., Urbánek, T. (2002): Dětský autismus a jiné pervazivní poruchy: Vztah autistické psychopatologie k vybraným mozkovým strukturám. Československá psychologie, XLVI, 4, 289-298. ISSN 0009-062X
Kulísek, R., Hrdlička, M., Propper, L., Komárek, V., Zumrová, A., Faladová, L., Blatný, M., Urbánek, T. (2003). Současný výskyt epilepsie zhoršuje některé příznaky poruch autistického spektra. Československá psychologie, 47 (2) 97-104. ISSN 0009-062X
Blatný, M., Urbánek, T. (2004): Stabilita a změny osobnosti v adolescenci: analýza na úrovni osobnostních typů. Československá psychologie, 48, 4, 289-297. ISSN 0009-062X
Hrdlička, M., Komárek, V., Propper, L., Kulísek, R., Zumrová, A., Faladová, L., Havlovicová, M., Sedláček, Z., Blatný, M., Urbánek, T. (2004): Not EEG abnormalities but epilepsy is associated with autistic regression and mental functioning in childhood autism. European Child and Adolescent Psychiatry, 13, 4, 209-213. ISSN 1018-8827
McCrae, R. R., Costa, P. T., Hřebíčková, M., Urbánek, T., Martin, T. A., Oryol, V. E., Rukavishnikov, A. A., Senin, I. G. (2004): Age differences in Personality Traits Across Cultures: Self-Report and Observer Perceptives. European Journal of Personality, 18, 143-157. ISSN 0890-2070
McCrae, R. R., Costa, P. T., Martin, T. A., Oryol, V. E., Rukavishnikov, A. A., Senin, I. G., Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2004): Consensual Validation of Personality Traits Across Cultures. Journal of Research in Personality, 38, 2, 179-201. ISSN 0092-6566
Filip, M., Urbánek, T. (2005): Nové přístupy k analýze dat Testu sémantického výběru. Československá psychologie, IL, 6, 563-578. ISSN 0009-062X
Hrdlička, M., Dudová, I., Beranová, I., Lisý, J., Belšan, T., Neuwirth, J., Komárek. V., Faladová, L., Havlovičová, M., Sedláček, Z., Blatný, M., Urbánek, T. (2005). Subtypes of autism by cluster analysis based on structural MRI data. European Child and Adolescent Psychiatry, 14, 3, 138-144. ISSN 1018-8827
Blatný, M., Urbánek, T., Osecká, T. (2006). Structure of Rosenberg's self-esteem scale: Three-factor solution. Studia psychologica. 48, 4, 371-378. ISSN 0039-3320
Hřebíčková, M., Urbánek, T. (2006): Typologie osob: aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři. Československá psychologie, 50, 5, 405-418. ISSN 0009-062X
Mareš, J., Urbánek, T. (2006). Minimální věcně významné změny v diagnostikované kvalitě života. Československá psychologie, 50, 6, 557-568. ISSN 0009-062X
Urbánek, T. (2007). Přístupy k analýze textových dat v psychologii. Československá psychologie, 51, 3, 290-300. ISSN 0009-062X
Urbánek, T. (2007). Poznámky k prezentaci výsledků statistických analýz – 1. část. Československá psychologie, 51, 6, 601-609. ISSN 0009-062X
Urbánek, T. (2008). Poznámky k prezentaci výsledků statistických analýz – 2. část. Československá psychologie, 52, 1, 70-79. ISSN 0009-062X
Hrdlička, M., Beranová, I., Zámečníková, R., Urbánek, T. (2008). Mirtazapine in the treatment of adolescent anorexia nervosa. Case-control study. European Child and Adolescent Psychiatry, 17, 3, 187-189. ISSN 1018-8827
McCrae, R. R., Martin, T. A., Hřebíčková, M., Urbánek, T., Boomsma, D. I., Willemsen, G., Costa, P. T. (2008). Personality Trait Similarity Between Spouses in Four Cultures. Journal of Personality, 76, 5, 1137-1164. ISSN 0022-3506
Ruiselová, Z., Urbánek, T. (2008). Parents‘ and peers‘ influence on norms and norm-breaking behavior of Slovak adolescent boys and girls. Studia psychologica, 50, 2, 191-200. ISSN 0039-3320
Konečná, M., Lhota,S., Weiss, A., Urbánek, T., Adamová, T., Pluháček, J. (2008). Personality in Free-Ranging Hanuman Langur (Semnopithecus entellus) Males: Subjective Ratings and Recorded Behavior. Journal of Comparative Psychology, 122, 4, 379-389. ISSN 0735-7036
Brázdil, M., Roman, R., Urbánek, T., Chládek, J., Špok, D., Mareček, R., Mikl, M., Jurák, P., Halámek, J., Daniel, P., Rektor, I. (2009). Neural correlates of affective picture processing — A depth ERP study. NeuroImage, 47, 1, 376-383. ISSN 1053-8119
Hrdlička, M., Zedková, I., Blatný, M., Urbánek, T. (2009). Weight gain associated with atypical and typical antipsychotics during treatment of adolescent schizophrenic psychoses: A retrospective study. Neuroendocrinology Letters, 30, 2, 256-261.
Portešová, Š., Urbánek, T. (2010). Užití mezinárodní edice Woodcockových-Johnsonových testů kognitivních schopností v české školní psychodiagnostice. Československá psychologie, 54, 2, 186-205.
Czekóová, K., Urbánek, T. (2010). Mezinárodní systém fotografií pro výzkum emocí: jeden ze současných přístupů ke zkoumání emočních stavů. Československá psychologie, 54, 3, 277-289.
Hrdlička, M., Vodička, J., Havlovičová, M., Urbánek, T., Blatný, M., Dudová, I. (2010). Brief Report: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 4, 524-527.
Smržová, J., Urbánek, T. (2010). Cinacalcet – Clinical and Laboratory Effectiveness, Concomitant Treatment Patterns and Treatment Cost: Could We Do Better and How? Kidney and Blood Pressure Research, 33, 5, 333-342.
Pokorná, Z., Urbánek, T. (2010). Přisuzování významu u fobických jedinců. Československá psychologie, 54, 5, 472-485.
Hrdlička, M., Vodička, J., Havlovičová, M., Urbánek, T., Blatný, M., Dudová, I. (2011). Brief Report: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 4, 524-527.
Dudová, I., Vodička, J., Havlovičová, M., Sedláček, Z., Urbánek, T., Hrdlička, M. (2011). Odor detection threshold, but not odor identification, is impaired in children with autism. European Child and Adolescent Psychiatry, 20, 333-340.
Marček, V., Urbánek, T. (2011). Filozoficko-vedný koncept paradigmy v psychológii. Československá psychologie, 55, 3, 222-233.
Zedková, I., Dudová, I., Urbánek, T., Hrdlička, M. (2011). Onset of action of atypical and typical antipsychotics in the treatment of adolescent schizophrenic psychoses. Neuroendocrinology Letters, 32, 5, 667-670.
Brázdil, M., Mareček, R., Urbánek, T., Kašpárek, T., Mikl, M., Rektor, I., Zeman, A. (2012). Unveiling the mystery of deja vu: The structural anatomy of deja vu. Cortex, 48, 9, 1240-1243.
Gescheidt, T., Czekóová, K., Urbánek, T., Mareček, R., Mikl, M., Kubíková, R., Telecká, S., Andrlová, H., Husárová, I., Bareš, M. (2012). Iowa Gambling Task in patients with early-onset Parkinson's disease: strategy analysis. Neurological Sciences, 33, 6, 1329-1335. DOI: 10.1007/s10072-012-1086-x
Smržová, J., Urbánek, T., Dvořák, M., Sukeníková, M., Nehézová, K., Rychlík, I. (2012). What is the quality of pre-dialysis healthcare in the Czech Republic? Kidney & Blood Pressure Research, 35, 6, 417-424. ISSN 1420-4096
Urbánek, T., Czekóová, K., Čermák, I., Fikarová, T., Pokorná, Z. (2012). Analýza motivace na základě použití TAT u dvou skupin adolescentů. Československá psychologie, 56, 5, 393-408. ISSN 0009-062X
Evers, A., Muñiz, J., Bartram, D., Boben, D., Egeland, J., Fernández-Hermida, J. R., Frans, Ö. Gintiliené, G., Hagemeister, C., Halama, P., Iliescu, D., Jaworowska, A., Jiménez, P., Manthouli, M., Matesic, K., Schittekatte, M., Sümer, H. C., Urbánek, T. (2012). Testing Practices in the 21st Century. Developments and European Psychologists’ Opinions. European Psychologist, 17, 4, 300–319.
Filip, M., Kovarova, M., Urbanek, T. (2012). Relationships between Bannister’s intensity and consistency in verbal and non-verbal grids. Personal Construct Theory & Practice, 9, 28-41.