PhDr. Katarína Zvončáková, Ph.D.

PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
Tel. 532 290 283
e-mail: zvoncakova@psu.cas.cz

ORCID iD

Odborné zájmy

* grafomotorické dovednosti u dětí mladšího školního věku

* poruchy grafomotoriky

* tvorba diagnostických metod

* mezioborový výzkum

Pracovní zkušenosti

2020 – dosud
Postdok, Psychologický ústav, Akademie věd České republiky v.v.i.
Náplň práce: člen projektového týmu v rámci ÉTA TA ČR
(TL03000287): Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických
obtíží

2016–dosud
Asistent/Odborný asistent, Ústav společenských věd, Stavební fakulta VUT v Brně
Náplň práce: Garance a výuka psychologických předmětů Psychologie,
Psychologie ve firemní praxi, Sociální komunikace. Publikační činnost.

2018–2020
Odborný pracovník ve výzkumu, Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovi univerzity
Náplň práce: člen projektového týmu v Standardním projektu GA ČR
(18-16835S): Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové
dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a
kresby

2016–2018
Lektor Doplňujícího pedagogického minima, Ústav společenských věd, Stavební fakulta VUT v Brně
Náplň práce: Garance a výuka předmětů Úvod do psychologie I. a II.;
Psychologie problémového žáka; Pedagogická komunikace; Vybrané
kapitoly z psychologie a didaktiky;

2014–2016
Krizový intervent, Linka důvěry STŘED SD
Náplň práce: telefonická a on-line krizová intervence

Vzdělání

2019
Rigorózní zkouška
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovi univerzity
Obor: Psychologie

2013–2018
Vysokoškolské vzdělání třetího stupně - doktorské
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovi univerzity
Studijní obor: Obecná psychologie
Disertační práce: Možnosti validizace projektivních metod
https://is.muni.cz/Disertace

2007–2013
Vysokoškolské vzdělání druhého stupně - magisterské
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovi univerzity
Studijní obor: Psychologie (jednooborová)
Státní závěrečná zkouška z předmětu Poradenská psychologie
Diplomová práce: Pokus o validizáciu projektívnej metódy Kresba začarovaného
zvieraťa
https://is.muni.cz/Diplomka

Zahraniční stáž

05–07/2017 University of Essex, Department of Psychology, United Kingdom
Program: Erasmus + Traineeship

Členství v odborných společnostech a funkce

od 2022 Českomoravská psychologická společnost
                 Členka Sekce pedagogické psychologie
                 Členka Sekce pro testy a testování

od 2022 International Graphonomics Society

od 2022 Členka Vědecké komise děkana FAST VUT

od 2018 Vědecká tajemnice, Ústav společenských věd FAST VUT

Výuka

2015–2021 Praktikum empirického výzkumu I. a II. FF MUNI
                     cvičící

2019–2020 Psychology constructs: Theory and methodology FF MUNI
                     přednášející

2018–2019 Výzkumné praktikum FF MUNI
                     cvičící

2014–2017 Praxe z psychodiagnostiky FF MUNI
                     cvičící

2016–dosud Psychologie ve firemní praxi FAST VUT
                       garant/přednášející

2016–dosud Psychologie FAST VUT
                       garant/přednášející

2016–dosud Sociální komunikace FAST VUT
                       garant/přednášející

Vedení závěrečných prací

FF MUNI

Počet bakalářských/diplomových prací/oponentury     3/3/8
Zaměření: psychometrické studie, grafomotorika, dysgrafie

Konzultant doktorských studentů     1
Téma: Nové přístupy v diagnostice dysgrafie

Publikace

2021

Šafárová, K., Mekyska, J., & Zvončák, V. (2021). Developmental Dysgraphia: A New
Approach to Diagnosis. The International Journal of Assessment and Evaluation. Common
Ground Research Networks, 1, 143-160.
https://doi.org/10.18848/2327-7920/CGP/v28i01/143-160

2020

Šafárová, K., Mekyska, J., Zvončák, V., Galáž, Z., Francová, P., Čechová, B., ... & Rosenblum,
S. (2020). Psychometric Properties of Screening Questionnaires for Children
With Handwriting Issues. Frontiers in psychology, 10, 2937.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02937
Mucha, J., Mekyska, J., Galaz, Z., Faundez-Zanuy, M., Zvoncak, V., Safarova, K., ... &
Smekal, Z. (2020). Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in
Assessment of Graphomotor Difficulties. IEEE Access, 8, 218234-218244.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042591
Galaz, Z., Mucha, J., Zvoncak, V., Mekyska, J., Smekal, Z., Safarova, K., ... & Faundez-
Zanuy, M. (2020). Advanced parametrization of graphomotor difficulties in schoolaged
children. IEEE Access, 8, 112883-112897.
https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3003214

2019

Mekyska, J., Galaz, Z., Safarova, K., Zvoncak, V., Mucha, J., Smekal, Z., ... & Faundez-
Zanuy, M. (2019, October). Computerised assessment of graphomotor difficulties in a
cohort of school-aged children. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern
Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (pp. 1-6). IEEE.
https://doi.org/10.1109/ICUMT48472.2019.8970767
Zvoncak, V., Mucha, J., Galaz, Z., Mekyska, J., Safarova, K., Faundez-Zanuy, M., &
Smekal, Z. (2019, October). Fractional order derivatives evaluation in computerized
assessment of handwriting difficulties in school-aged children. In 2019 11th International
Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and
Workshops (ICUMT) (pp. 1-6). IEEE.
https://doi.org/10.1109/ICUMT48472.2019.8970811
Šafárová, K., Pírko, M., Juřík, V., Pavlica, T., & Németh, O. (2019). Differences between
young architects’ and non-architects’ aesthetic evaluation of buildings. Frontiers of
Architectural Research, 8(2), 229-237.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2019.04.001
Zvoncak, V., Mekyska, J., Safarova, K., Smekal, Z., & Brezany, P. (2019, May). New
approach of dysgraphic handwriting analysis based on the tunable Q-Factor wavelet
transform. In 2019 42nd International Convention on Information and Communication
Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO) (pp. 289-294). IEEE.
https://doi.org/10.23919/MIPRO.2019.8756872

2018

Zvoncak, V., Mekyska, J., Safarova, K., Galaz, Z., Mucha, J., Kiska, T., ... & Rosenblum, S.
(2018, November). Effect of stroke-level intra-writer normalization on computerized
assessment of developmental dysgraphia. In 2018 10th International Congress on
Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT) (pp.
1-5). IEEE.
http://dx.doi.org/10.1109/ICUMT.2018.8631271