PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Veveří 97, 602 00 Brno

Tel.: ++420 532290 159
E-mail: kveton@psu.cas.cz

ORCID iD

Research interests

  • adaptive testing
  • computer-based assessment
  • item response theory

Education, practice

2003 Ph.D. (General psychology), Faculty of Social Sciences, Masaryk University, Brno
1998 - present Researcher
Institute of Psychology of the Academy of Sciences
1998 Mgr. (M.A. equivalent), Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Research projects supported by grant agencies

2006 - 2007 GA ČR nr. 406-06-P396:
The potentials of computer adaptive testing based on IRT in the area of psychological assessment. [Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky]

Organizational activities in scientific community, memberships at scientific and professional associations

  • Scientific Instrument Commission (International Union of the History and Philosophy of Science)

Selected publications

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2009): Pohled do Wundtovy laboratoře – 130. výročí založení, Československá psychologie, 6, 645-65.

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2008): Experimentální přístrojová technika v raných psychologických laboratořích. Brno: AV ČR, Psychologický ústav, v.v.i,. 147 s. ISBN 978-80-86174-13-6.

Květon, P., Jelínek, M., Denglerová, D., Vobořil, D. (2008): Software pro adaptivní testování: CAT v praxi. Československá psychologie., LII, č. 2, s. 145-154. ISSN 0009-062X.

Květon, P., Jelínek, M., Vobořil D. (2008): Item Response Theory in personality and performance testing. Social processes and personality, 1, 20-31.

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2009): How can we expose visual stimuli for a very short time without the help of modern technology?. In Psicotecnica: ieri! oggi? domani??. Řím: Aracne editrice, 257-264. ISBN 978-88-548-2628-1. [Psicotecnica: ieri! oggi? domani??, Bari, 14.03.2007-16.03.2007, IT].

Květon, P., Jelínek, M., Vobořil, D., Klimusová, H. (2007). Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior, 23, 32-51.

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Klimusová H. (2007). Data collection on the Internet: evaluation of web-based questionnaires. Studia psychologica, 49, 1, 81-88.

Vaculík, M., Procházka, J., Květon, P. (2007): The Relation Between Prosocial Behavior and Demanding Prosocial Behavior. Studia psychologica, 49, 2, 157-166.

Blatný, M., Hrdlička, M., Sobotková, V., Jelínek, M., - Květon, P., Vobořil, D. (2006) Prevalence antisociálního chování českých adolescentů z městských oblastí. Československá psychologie. Roč. 50, č. 4 , s. 297-310.

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M. (2006) Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie. Roč. 50, č. 5 , s. 393-404.