PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Prague 8
Phone: +420 266 053 855
E-mail: kollerova@praha.psu.cas.cz
Web: Social and emotional development labORCID iD

 

Research Interests

  • Aggressive and prosocial behavior
  • Peer relations and moral development at school
  • Depressive symptoms and school achievement

Education

2011 Ph.D., Department of Psychology, Charles University, Prague, Czech Republic
2004 PhDr., Department of Psychology, Charles University, Prague, Czech Republic
2003 MA, Department of Psychology, Charles University, Prague, Czech Republic
2002 Graduate exchange student in Psychology, The George Washington University, Washington, D.C., USA

Professional Experience

2004–now Researcher (since 2016 Senior Researcher), Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences

Research Projects and Awards

2023 - 2025 Consequences of bullying: How classroom characteristics weaken the psychological problems (PI: Lenka Kollerová). Czech Science Foundation (n. 23-06289S) 

2018 - 2020 Teachers’ perspectives on peer exclusion among adolescents (PI: Lenka Kollerová). Czech Science Foundation (n. GA18-09443S) 

2018 - 2019 Teachers’ evaluations of peer exclusion among adolescents: The role of morality and bias (visiting scholar: Lenka Kollerová, host: Melanie Killen). Fulbright-Masaryk grant awarded to L. Kollerová by the J. W. Fulbright Commission in the Czech Republic for an 11-month research visit at the College of Education, University of Maryland, College Park, MD, USA.

2017 - 2018 Coordinator of the Czech side of a mobility project Bullying in schools: When do peers defend their bullied classmates? conducted with Austrian team of prof. Dagmar Strohmeier from University of Applied Sciences Upper Austria and supported by the Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy and by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports (n. 7AMB17AT034)

2015 - 2017 Research leader of the grant Defending victims of bullying: The longitudinal role of individual and group factors supported by the Czech Science Foundation (n. GA15-00682S)

2012 - 2014 Collaborator on the grant School bullying as a process - a social-cognitive analysis of classroom bullying supported by the Czech Science Foundation (n. P 407/12/2325)

2008 - 2010 Collaborator on the grant Ethical psychological factors of bullying and coping with it in the primary school supported by the Grant Agency of the AS CR (n. IAA 700250801)

2005 - 2007 Research leader of the grant School underachievement within context of depressive symptoms in children aged 9-11 supported by the Czech Science Foundation (n. 406/05/0915)

2015 Most Read article throughout 2014 in the Journal of Moral Education

2006 Best Poster Award at the 6th International Neuropsychiatry Congress: Sydney, 10. - 14. 2006

2003 Professor Matějček Foundation Prize for Excellent Diploma Thesis

Membership in professional associations

  • EADP – European Association for Developmental Psychology

  • ČMPS – Českomoravská psychologická společnost

Publications

Vorlíček, R. & Kollerová, L. (2023). Being disliked and bullied: A case revealing interplay between peer status and bullying. Children and Society. http://doi.org/10.1111/chso.12712

Kollerová, L., Květon, P., Zábrodská, K., & Janošová, P. (2023). Teacher exhaustion: The effects of disruptive student behaviors, victimization by workplace bullying, and social support from colleagues. Social Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s11218-023-09779-x

Janošová, P., Kollerová , L., Cakirpaloglu, P., & Vorlíček, R. (2023). Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům [Empathy toward bullied classmates]. Československá Psychologie, 67(1), 1–14. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.1.1

Burger, C., Strohmeier, D., & Kollerová, L. (2022). Teachers can make a difference in bullying: Effects of teacher interventions on students’ adoption of bully, victim, bully-victim or defender roles across time. Journal of Youth and Adolescence, 51(12), 2312-2327. https://link.springer.com/article/10.1007/s10964-022-01674-6

Vorlíček, R., Kollerová, L., Janošová, P., & Jungwirthová, R. (2022). Stresory ve škole z pohledu učitelů a jejich souvislosti s Individuálními charakteristikami a vyhořením [Stressors at school from the teachers’ perspective and their associations with individual characteristics and burnout]. Ceskoslovenska Psychologie, 66(1), 1–16. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.1.1

Kollerová, L., Soukup, P., Strohmeier, D., & Caravita, S. C. S. (2021). Teachers’ active responses to bullying: Does the school collegial climate make a difference? European Journal of Developmental Psychology, 18(6), 912–927. https://doi.org/10.1080/17405629.2020.1865145

Kollerová, L., & Killen, M. (2021). An experimental study of teachers’ evaluations regarding peer exclusion in the classroom. British Journal of Educational Psychology, 91(1), 463–481. https://doi.org/10.1111/bjep.12373

Mazzone, A., Kollerová, L., & O’Higgins Norman, J. (2021). Teachers’ attitudes toward bullying: What do we know, and where do we go from here? In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of bullying: A comprehensive and international review of research and intervention, Vol. 1. (pp. 139–157). Wiley Blackwell.

Janošová, P., Chrz, V., Kollerová, L., & Blažková, M. (2020). Vyčleňování ve školní třídě: pohled učitelů. Československá psychologie, 64, 5, 506-520.

Kollerová, L., Pospíšilová, A., Janošová, P. (2020). Šikanování na školách [Bullying in the schools]. Prague: Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2020. ISSN 2464-6245. Download from here.

Kollerová, L., Yanagida, T., Mazzone, A., Soukup, P., & Strohmeier, D. (2018). “They Think that I Should Defend”: Effects of Peer and Teacher Injunctive Norms on Defending Victimized Classmates in Early Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 47(11), 2424–2439. 

Kollerová, L., Soukup, P., & Gini, G. (2018). Classroom Collective Moral Disengagement Scale: Validation in Czech adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 15(2), 184–191. doi:10.1080/17405629.2017.1292907

Janošová, P., Kollerová, L., & Soukup, P. (2018). Personality traits and defending victims of bullying: Agreeableness, neuroticism and extraversion matter. Československá psychologie, 62(5), 432–446.

Kollerová, L., (2016). Střední dětství [Middle childhood]. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje [Psychology of lifespan development], s. 85-97. Praha: Karolinum.

Kollerová, L.,Smolík F. (2016). Victimization and its associations with peer rejectionand fear of victimization: Moderating effects of individual-level andclassroom-level characteristics. British Journal of Educational Psychology, 86(4), 640-656.

Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: Role rodiny [Prosocial behavior toward classmates: The role of family]. Československá psychologie, 60(Suppl. 1), 110-119.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany [Psychology of school bullying]. Praha: Grada.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2015). Moral motivation in defending classmates victimized by bullying. European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 297-309.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Good and evil at school: Bullying and moral evaluation in early adolescence. Journal of Moral Education, 43(1), 18-31. Download from here.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Moral disengagement from bullying: The effects of gender and classroom. The New Educational Review, 37(3), 280-291.

Kollerová, L., (2014). Depresivní symptomy souvisejí se školním výkonem už v mladším školním věku. In M. Blatný (Ed.), Člověk v kontextech celoživotního vývoje, s. 117-131, Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Janošová, P., Kollerová, L., & Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(4), 368-377.

Kollerová, L., Janošová, P. (2011). Výzkum psychologických aspektů šikanování mezi žáky na základních školách v ČR. In A. Šimegová & M. Kováčová (Eds.), Šikanovanie v prostredí školy: možnosti prevencie a zvládani, pp. 119-133, Trnava: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave.

Fráňová, L. (2010). Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatků. Československá psychologie, 54(2), 175-185.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2008). Relationship of Children’s Depression Inventory Factor Structure to School Achievement. Studia Psychologica, 50(4), 383-394.

Fráňová, L., Preiss, M. (2008). Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným. Československá psychologie, 52(4), 321-337.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2006). Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Československá psychologie, 50(6), 533-542.

Preiss, M., Fráňová, L. (2006). Depressive symptoms, academic achievement, and intelligence. Studia Psychologica, 48(1), 57-67.

Fráňová, L., (2004). Depresivní symptomatika ve věku 12-15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti. Československá psychologie, 48(6), 510-522.

Fráňová, L. (2004). Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations. Bulletin PsÚ, 10(1), 1-15.

Preiss, M., Motejlková, J., Janů, I., Kolárová, E., Fráňová L., Toman, J. (2004). Neuropsychologická zkouška vizuální paměti. Vodítka pro dětskou klinickou praxi. Psychiatrie, 8(Suppl. n. 3), 64-69.

FOTO: Jan Jirkovský