PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

* 24. 8. 1978 in Valtice

Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Veveří 97, 602 00 Brno
Tel.: ++420 532290 159
Fax: ++420 549244 667
E-mail: jelinek@psu.cas.cz

ORCID iD

Research interests

  • research methods and statistics
  • adaptive testing
  • item response theory 

Education, practice

2007 Ph.D. (General psychology), Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2002 - present Researcher
Institute of Psychology of the Academy of Sciences
2002 - present lecturer (Statistical analysis)
Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2002 Mgr. (M.A. equivalent), Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

Research projects supported by grant agencies

2009 - 2011 GA ČR nr. 406-09-P284:
Polytomous IRT models in personality testing and their implementation into CATo software.

Selected publications

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2009): Pohled do Wundtovy laboratoře – 130. výročí založení, Československá psychologie, 6, 645-65.

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2008): Experimentální přístrojová technika v raných psychologických laboratořích. Brno: AV ČR, Psychologický ústav, v.v.i,. 147 s. ISBN 978-80-86174-13-6.

Květon, P., Jelínek, M., Denglerová, D., Vobořil, D. (2008): Software pro adaptivní testování: CAT v praxi. Československá psychologie., LII, č. 2, s. 145-154. ISSN 0009-062X.

Květon, P., Jelínek, M., Vobořil D. (2008): Item Response Theory in personality and performance testing. Social processes and personality, 1, 20-31.

Vobořil, D., Květon, P., Jelínek, M. (2009): How can we expose visual stimuli for a very short time without the help of modern technology?. In Psicotecnica: ieri! oggi? domani??. Řím: Aracne editrice, 257-264. ISBN 978-88-548-2628-1. [Psicotecnica: ieri! oggi? domani??, Bari, 14.03.2007-16.03.2007, IT].

Blatný, M., Jelínek, M., Osecká, T. (2007). Assertive toddler, self-efficacious adult: Child temperament predicts personality over forty years. Personality and Individual Differences, 43, 8, 2127-2136.

Květon, P., Jelínek, M., Vobořil, D., Klimusová, H. (2007). Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior, 23, 32-51.

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Klimusová H. (2007). Data collection on the Internet: evaluation of web-based questionnaires. Studia psychologica, 49, 1, 81-88.

Blatný, M., Hrdlička, M., Sobotková, V., Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2006) Prevalence antisociálního chování českých adolescentů z městských oblastí. Československá psychologie. Roč. 50, č. 4 , s. 297-310.

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D., Blatný, M., Hrdlička, M. (2006) Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady. Československá psychologie. Roč. 50, č. 5 , s. 393-404.