doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.Institute of Psychology
The Czech Academy of Sciences
Pod Vodárenskou věží 1143/4, 182 00 Prague 8
Phone +420 266 053 857
E-mail: chrz@praha.psu.cas.cz

ORCID iD

 

Current scientific interests

  • narrative psychology
  • interpretation in qualitative research
  • psychology of art

Education

1996 - 1998 Ph.D. study program (general and pedagogical psychology)
Dept. of Psychology, Philosophical faculty, Charles University, Prague
1987 - 1995 MA study program (general psychology)
Dept. of Psychology, Philosophical faculty, Charles University, Prague

Professional practice

since 1995 research associate at the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic
since 2000 lecturer at Dept. of Psychology, Faculty of Education, Charles University, Prague

Research projects

2020 - 2022 Midlife experience: transitions, crises, and grow (Grant agency of Czech Republic)
2019 - 2021 Creators of contemporary Czech psychology: contribution to oral history of Czech psychology (Grant agency of Czech Republic)
2017 - 2019 The styles of ego integrity in the life stories of older adults: a narrative approach (Grant agency of Czech Republic)
2016 – 2018 Severely Traumatized Girls: The Impact of Complex Interpersonal Trauma on Psychopathology of Personality in Adolescence (Grant agency of Czech Republic)
2012 - 2014 Complexity as an expression of the psychological life of an individual (Grant agency of Czech Republic)
2009 - 2011 Analysis of TAT stories: qualitative and quantitative approaches (Grant agency of Czech Republic)
2006 - 2008 Analysis of text as research and diagnostic tool (Grant agency of Czech Republic)
2002 - 2004 Stability, variability, and prediction of psychical characteristics in adulthood: continuing a longitudinal research of children (Grant agency of Academy of Sciences)
2000 - 2001 Narrative construction of identity (Grant agency of Academy of Sciences)
1997 - 1998 Metaphorical conceptualization of political problematic (Grant agency of Academy of Sciences)

Selected publications

Chrz, V. (1996): Psychology of metaphor I: Metaphor from the standpoint of psychology of unconsciousness, neobehaviorism and neogestaltism (in Czech). Ceskoslovenska psychologie,  40, 2, 103-114.

Chrz, V. (1996): Psychology of metaphor II: Metaphor from the standpoint of cognitive psychology (in Czech). Ceskoslovenska psychologie, 40, 3, 217-227.

Chrz, V. (1999). Metaphors in politics (in Czech). PsU AV CR, Praha, 169 p.

Chrz, V. (2000): Cognitive function metaphors in politics (in Czech). Ceskoslovenska psychologie, 44, 1, 11-25.

Čermák, I.,  Chrz, V. (2005): What is Life Story Genre? In: N. Kelly, Ch. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (eds.): Narrative Memory and Everyday Life, University of Huddersfield Press, Huddersfield, 49-57.

Chrz, V., Čermák, I. (2005): Genres of stories we live by (in Czech). Ceskoslovenska psychologie, 49, 6, 481-495

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006): Understanding the experience of patients with breast cancer: the narrative approach (in Czech). Ceskoslovenska psychologie (2006), 50, 6, 507-521.

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006): Cancer, Finitude and Life Configuration. In: K. Milnes, Ch. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts, D. Robinson (eds.): Narrative, Memory and Knowledge. University of Huddersfield Press, Huddersfield, 149-158.

Chrz, V., Čermák, I. (2007): Genre as a tool of interpretation. The individual in the context of culture. Ceskoslovenska psychologie. Supplement, 51, 70-79.

Čermák I., Chrz, V., Zábrodská, K. (2007): "4.48 Psychosis" as a Suicide Note of Sarah Kane? In: D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (eds.): Narrative and Memory. University of Huddersfield Press, Huddersfield, 111-119.

Chrz, V. (2007): Potential of Narrative Approach in Psychological Research (in Czech). PsU AV CR, Praha, 152 p.

Chrz, V., Čermák, I. (2008):  „Ordinary Life“ as Polyphonic Composition. In D. Robinson, P. Fisher, N. Gilzean, T. Lee, S.J. Robinson, P. Woodcock (eds.) Narratives and Fictions: An Interdisciplinary Approach. Huddersfield, University of Huddersfield, 1-8.

Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. (2009) Narrative Oriented Inquiry: A Dynamic Framework for Good Practice. In: Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S.J., Woodcock, P. (eds.), Narrative, Memory, and Identities. Huddersfield, University of Huddersfield, 53-65.

Chrz, V. (2009): Narrative imagination and metaphor (in Czech). Ceskoslovenska psychologie, 53, 4, 325-335.

Hiles, D.R., Cermák, I. & Chrz, V. (2010): Exploring human narrative intelligence with NOI. Chapter 8 in: D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S.J. Robinson, & P. Woodcock (eds.), Narrative, Memory and Ordinary Lives. Huddersfield: University of Huddersfield Press, p.107-121.

Chrz, V. (2010) Genre as tool of interpretation (in Czech). In: Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (eds.) Art in science and science in art: Methodological imaginations. Praha, Grada, 295-314.

Chrz, V. (2010) Dialogical acting: the search for conceptual framework (in Czech). Biograf, 51, 65-87.

Chrz, V. (2010) Constitutive contradictions of dialogical acting and their anthropological generalization (in Czech). Theatralia, 13, 2, 56-77.

Chrz, V. (2011) Dvojí pohled na dialogické jednání. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, 14, 2, s. 132-162.

Chrz, V. (2011) Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem. Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace. 5, 2, s. 80-91.

Chrz, V. (2011) Podoby a formy aktivní imaginace: Návrh konceptuálního rámce. Československá psychologie. 55, 2, s. 97-11.

Chrz, V. , Čermák, I. (2011) Interpretace v narativním přístupu. Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy. 33, 3, s. 415-443.

Chrz, V. (2012) Styly narativní imaginace v příbězích Lucie. In: Čermák, I.; Fikarová, T. Interpretační perspektivy Tematického apercepčního testu. Nové Zámky: Psychoprof.

Chrz. V. (2013) Metaforické „ztvárnění jako“. In: Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. (eds.) Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, s. 200-222, ISBN 978-80-246-2335-1.

Chrz, V. (2013) Exprese jako vtiskování signatury. In: Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. (eds.) Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, s. 223-248, ISBN 978-80-246-2335-1.

Chrz, V. (2013) Podoby a formy exprese. In: Slavík, J., Chrz, V., Štech, S. (eds.) Tvorba jako poznávání. Praha: Karolinum, s. 249-317, ISBN 978-80-246-2335-1.

Chrz, V., Čermák, I (2014): Narrative Meaning: Dilemmas of Interpretation. In: Kreitler, S.; Urbánek, T. (eds.), Conceptions of Meaning. New York : Nova Science Publishers, s. 221-242, ISBN 978-1-63321-241-1.

Hrabec, O., Chrz, V. (2015): Flow Genres: The Varieties of Video Game Experience. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, Volume 7, Issue 1, s. 1 – 19.

Chrz, V., Slavík, J., Nohavová, A. (2015): Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv – aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia Paedagogica, 20, 3, 21 – 46.

Chrz, V., Čermák, I. (2015): Narativní komplexita. Československá psychologie, 59, 1, 1-16. IF: 0,239

Lukavská, K., Hrabec, O., Chrz, V. (2016) The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players' Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology Behavior and Social Networking. Roč. 19, č. 4 (2016), s. 277-282. ISSN 2152-2715. Impakt faktor: 2.571, rok: 2016

Chrz, V., Dubovská, E., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Čermák, I. (2016) Resilience ve stáří: Žánry narativní konstrukce. Československá psychologie. Roč. 60, Supplement 1, s. 53-63. ISSN 0009-062X. Impakt faktor: 0,333

Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P. (2016) Poetika starnutia: naratívna gerontológia a jej aplikácie v psychoterapii starších ľudí. Psychoterapie. 10, (1) s. 25-35.

Dubovská, E., Chrz, V., Tavel, P., Poláčková Šolcová, I., Růžička, J. (2017) Narrative construction of resilience: stories of older Czech adults. Ageing and Society. Roč. 37, č. 9 (2017), s. 1849-1873. ISSN 0144-686X. Impakt faktor: 1.620, rok: 2017

Poláčková Šolcová, I, Chrz, V., Dubovská, E., Šolcová, I. (2019) Integrita a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří. Československá psychologie. Roč. 63, č. 4 (2019), s. 369-385. Impakt faktor: 0,333

Hrabec, O., Chrz, V., Poláčková Šolcová, I. (2019) Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity. Československá psychologie. Roč. 63, č. 5 (2019), s. 497-509. Impakt faktor: 0,333

Chrz, V, Čermák, I. (2019) Metaforizace jako reautorizace zkušenosti. Československá psychologie. Roč. 63, č. 6 (2019), s. 617 - 626. Impakt faktor: 0,333

Dubovská, E., Chrz, V. (2019) Konflikt a změna ve skupinové psychoterapii: narativní případová studie. Psychoterapie, 13(2).

FOTO: Jan Jirkovský